Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 50
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 47
Wydrukuj tę stronę
czwartek, 16 grudzień 2010 06:54

Wyjedź do Berlina na płatny staż

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nasz niemiecki partner, Humanistyczny Związek Niemiec (HVD) oferuje 10-11 miesięczny staż w Berlinie. Zgłoszenie kandydata najpóźniej do końca stycznia 2011.

Stażysta będzie zatrudniony w HVD i uczestniczył w realizacji różnych projektów, mieszczących się w formule Grundtvig. Otrzyma stypendium w wysokości 800 Euro, a HVD pomoże w znalezieniu taniej kwatery i być może poniesie całość lub część kosztów zakwaterowania.

Staż edukacyjny w Berlinie w ramach programu Grundtvig.

Europejski program Grundtvig, "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP 2007 – 2013) dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się ogólną edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

Terminy i warunki

Zgłoszenie kandydata najpóźniej do końca stycznia 2011. Złożenie wniosku w
stosownej agendzie Komisji Europejskiej (zrobi to HVD): do końca marca 2011. Rozpoczęcie
stażu: lato 2011.

Ogłoszenie jest skierowane do absolwentów i/lub studentów, zamierzających pracować w szeroko pojętej edukacji osób dorosłych.

Warunek niezbędny: komunikatywna znajomość języka niemieckiego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Andrzejem Wendrychowiczem: andrzej.wendrychowicz at psr kropka org kropka pl.

Ostatnio zmieniany sobota, 05 maj 2012 04:52

Najnowsze od

Artykuły powiązane