Wydrukuj tę stronę

Łyszczyński Wraca do Miasta

Kazimierz Łyszczyński (1634 - 1689). Kazimierz Łyszczyński (1634 - 1689). (c) Maciej Twardowski

Głównym celem projektu jest przypomnienie postaci i myśli polskiego szlachcica, filozofa, polityka i myśliciela, Kazimierza Łyszczyńskiego, który został 30 marca 1689 roku stracony na warszawskim Rynku Starego Miasta za ateistyczne przekonania, zawarte w jego traktacie "De non existentia Dei" ("O nieistnieniu Boga").

Tak jak zachodnioeuropejscy wolnomyśliciele, ateiści i humaniści przywołują postać Giordana Bruna; jednoczą się i działają w licznych stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach jego imienia, tak my chcemy to uczynić wokół postaci równie wielkiej i historycznie doniosłej, ale omal całkowicie zapomnianej, czyli Kazimierza Łyszczyńskiego.

W najbliższej i dalszej przyszłości zamierzamy:

  1. W każdą rocznicę śmierci Łyszczyńskiego organizować rekonstrukcję historyczną z jego stracenia w strojach z epoki z udziałem mieszkańców Warszawy.
  2. Zebrać niezbyt, niestety, liczne informacje, dokumenty, przekazy dotyczące działalności, twórczości i okoliczności stracenia Łyszczyńskiego i wydać je drukiem po polsku i angielsku.
  3. Organizować debaty, sympozja, wykłady przypominające dzieje i omawiające współczesność ateizmu, humanizmu i wolnomyślicielstwa w Polsce.
  4. W możliwie nieodległej perspektywie rozpocząć organizowanie dorocznych międzynarodowych spotkań ateistów, humanistów i wolnomyślicieli z szerokim programem, naukowym, popularyzatorskim i integracyjno-towarzyskim.
  5. Jako, że Łyszczyński urodził się i zginął w marcu, zamierzamy ogłosić marzec „Miesiącem bez religii” i stopniowo zapełniać go zarówno wyżej wymienionymi, jak i wieloma innymi, jeszcze nie ustalonymi wydarzeniami, imprezami, spotkaniami społeczności ludzi niereligijnych z całego świata.
  6. Jedną z takich imprez będzie Festiwal Filmów Ateistycznych. Szukamy dostępu do takich filmów pasujących do formuły Festiwalu. Mogą to być także krótkie filmy amatorskie.

To jest program na lata. Jego realizacja wymaga współdziałania bardzo wielu osób i organizacji, które w swych celach mają idee oświecenia, humanizmu, wolności od religii i od wszelkiej indoktrynacji. To będzie nasz wspólny wkład w budowę świeckiego państwa i społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy osoby fizyczne i organizacje do współpracy przy realizacji tego ogromnego projektu.

Pełną parą biegną przygotowania do rekonstrukcji historycznej ze stracenia Łyszczyńskiego. Pilnie poszukujemy chętnych do uczestnictwa w roli aktorów, statystów. Równie pilnie zapraszamy do współtworzenia witryny poświęconej Łyszczyńskiemu:

www.lyszczynski.org

Informacje szczegółowe o stanie realizacji projektu i potrzebach (osobowych, materiałowych, organizacyjnych i finansowych) dla osób i organizacji realnie zainteresowanych współpracą:

  • kontakt mailowy: warszawa [at] psr.org.pl lub
  • telefoniczny na numery: Janek: 500 155 405, Joanna: 513 031 214, Andrzej: 507 938 627.
Ostatnio zmieniany środa, 23 styczeń 2013 19:13