Wydrukuj tę stronę
środa, 30 styczeń 2008 14:39

Społeczność

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów skupia kilkutysięczną społeczność członków i sympatyków. Mamy oddziały w kilku największych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie. Ośrodki tworzą własne inicjatywy i projekty lokalne, są miejscem integracji ludzi otwartych.

"Silni wirtualnie, zjednoczeni realnie"

Platformą komunikacyjną racjonalistów z Polski i zagranicy jest przestrzeń wirtualna. Istniejemy też na poziomie międzynarodowym. Należymy do Polskiej Federacji Humanistycznej.

Sens to zaangażowanie

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów działa na terenie całego kraju. Integrujemy racjonalistów na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Organizujemy konferencje i debaty o tematyce wolnomyślicielskiej. Podejmowaliśmy tak kontrowersyjne zagadnienia, jak współpraca wierzących z niewierzącymi, etyka w szkole, świecki model państwa.

Od 2006 r. organizujemy coroczne ogólnopolskie zjazdy racjonalistów i wolnomyślicieli oraz Festiwal Racjonalistyczny z udziałem gości z Polski i zagranicy. Prowadzimy kluby dyskusyjne zrzeszające społeczności lokalne (np. Filozoficzną Kawiarnię Racjonalistyczną w Warszawie). Bierzemy udział w międzynarodowych imprezach ruchu laickiego (m.in. Pierwsza Bałtycka Konferencja Humanistyczna – Sztokholm 2006, Seminarium „Równe szanse i inkluzja społeczna w pracy z młodzieżą” – Belgia 2007, konferencja dla upamiętnienia 160-lecia Wolnej Myśli we Francji – Paryż 2008).

Prowadzimy akcje społeczne. W ramach kampanii „Ateo coming out” na Internetową Listę Ateistów i Agnostyków wpisują się tysiące Polaków. Zajmujemy się poradnictwem prawnym dla osób niewierzących. Wspieramy w kwestiach życia świeckiego, sfery sumienia, światopoglądu:

  • aktów apostazji,
  • problemów z katechezą w szkole i przedszkolu,
  • problemów rodzinnych w związku z nietolerancją rodziców, partnerów itd., w szczególności poszanowania światopoglądu niepełnoletniego dziecka,
  • zarzutów obrazy uczuć religijnych,
  • zmuszania do uczestnictwa w praktykach religijnych.

Jesteśmy pierwszą i jedyną polską organizacją pozarządową świadczącą usługi ceremonii humanistycznych – narodzin, ślubów i pogrzebów. Staramy się rzetelnie i sumiennie reprezentować interesy osób niewierzących w Polsce.

Ostatnio zmieniany czwartek, 03 maj 2012 22:32