Ważne: witryna psr.org.pl używa plików cookies.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.

Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.

„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).

Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jesteś tutaj:Publicystyka»Ankieta #07. Gościwit Malinowski: "In vitro to zabawa w naturę"
środa, 18 kwiecień 2012 13:07

Ankieta #07. Gościwit Malinowski: "In vitro to zabawa w naturę"

Napisał 
Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Dzisiaj, w ramach naszej ankiety światopoglądowej - dla odmiany publikujemy wypowiedź naszego przeciwnika. Prof. Malinowski jest filologiem klasycznym i pracodawcą naszego prezesa. Zgodził się na publikację tekstu pod warunkiem zamieszczenia poniższego wstępu, w którym tłumaczy swoją decyzję o wypełnieniu ankiety i odcina się od naszych działań. Tekst umieszczamy ku Waszej refleksji. Jak bardzo różnimy się od tych, którzy ponoć stoją "po drugiej stronie barykady"?

Szanowny Panie [Tabisz],

Nie należę do Pańskiego Stowarzyszenia, a co więcej, uważam formy działalności, jakie prowadzi PSR, za wysoce szkodliwe dla kultury dialogu, jaka, moim zdaniem, powinna panować w otwartym, tolerancyjnym i wolnym społeczeństwie. Ponieważ jednak jesteśmy znajomymi na Facebooku (stąd znam Pańską aktywność społeczną), a ja sam uważam się nieskromnie za osobę myślącą w sposób wolny, nieskrępowany i racjonalny, to choć Pańskie środowisko ateistów jest dla mnie równie obce, jak środowisko ruchów charyzmatycznych, czy kółek różańcowych, pozwalam sobie odpowiedzieć na przygotowaną przez Pana ankietę, którą uważam za ciekawy koncept i stosowną również dla mnie możliwość zebrania własnych poglądów na różne sprawy.

Gratuluję pomysłu i pozwalam sobie nieproszony przesłać Panu moje odpowiedzi na Pańskie pytania. Być może pozwoli to nam zorientować się wzajemnie, dlaczego będąc tak sobie podobni w naszym dążeniu do wolności myśli i racjonalności, jesteśmy tak całkowicie odmienni i dlaczego moje wartości są dla Pana zapewne anty-wartościami i na odwrót.

Zdrowia życzę,
Gościwit Malinowski

1. Jaki system polityczny jest twoim zdaniem najlepszy? - Mieszany. Konstytucyjna monarchia. Wszyscy poddani niezmiennemu, tradycyjnemu, naturalnemu prawu.

Czy demokracja? - Tak, ale poddana niezmiennemu, tradycyjnemu prawu.

A może jakiś inny? - Instytucja monarchy, strażnika prawa i ludzi przed demokracją.

Jeśli - na przykład - demokracja, to czy bezpośrednia, czy przedstawicielska? - Przedstawicielska w drobnych sprawach, bezpośrednia - referenda w większych.

W jaki sposób działająca? - Zlikwidować długie kadencje przedstawicieli. Zakaz przeprowadzania i publikowania jakichkolwiek sondaży politycznych.

2. Jakie jest twoje zdanie na temat własności prywatnej i redystrybucji dóbr? - Własność prywatna, ale ograniczona prawem przed nadmierną kumulacją w ręku nielicznych.

Czy podatki powinny być jak najmniejsze, czy jednak wysokie, aby dbać o równość społeczną i zabezpieczenie najsłabszych? - Tylko niskie podatki zapewnią równość społeczną.

A może to zła droga do wspierania najsłabszych? - Zła. Najsłabszych należy wspierać, dając im pracę.

3. Jakie jest twoje zdanie na temat własności intelektualnej? - Powinno być chronione imię twórcy, nie należy natomiast pozwalać na żadną formę blokowania dostępu do tej własności intelektualnej; własność intelektualna powinna być niezbywalna.

Czy powinna być chroniona tak samo jak własność fizyczna? - Kopiowanie powinno być całkowicie dopuszczalne; niedopuszczalne powinno być wykradanie, fałszowanie i rozporządzanie tą właśnością niezgodnie w wolą twórcy.

Czy nie powinna być wcale chroniona? Jeśli nie, to w jaki inny sposób zapewnić godziwe zarobki osobom produkującym dobra intelektualne? - Jedyną formą godziwego zarobku jest sprzedawanie oryginalnej pracy twórczej - koncerty, oryginalne dzieła, wieczory autorskie, własna produkcja itd.

4. Czy edukacja powinna być centralnie sterowana, czy też raczej zależeć od prywatnej inicjatywy? - Ani, ani. Powinna być autonomia akademicka w publicznych jednostkach. Niższe szczeble edukacji powinny być zdecentralizowane, powinny jednak istnieć pewne ramy, w których jednostka powinna się mieścić, jeśli chce być finansowana ze środków publicznych.

Kto powinien ustalać program nauczania? - Szkoła.

Jak się to ma do zasad ekonomicznych postulowanych w innych punktach? - Edukacja powinna być jedną z niewielu rzeczy finansowanych z budżetu publicznego.

Czy powinna być płatna czy bezpłatna? - Bezpłatna w ramach bonu oświatowego.

5. Jakie powinno być miejsce religii w życiu publicznym? - Niczym nie ograniczane, przez nikogo nie narzucone.

6. Na czym powinny się opierać prawa człowieka? - Na prawie naturalnym.

Czy bardziej na prawie do własnej tożsamości, pojętej na przykład jako tradycja przodków, czy też bardziej na fundamentach materialistycznych, psychologiczno - medycznych? - Na tradycji przodków - pod warunkiem, że jest to tradycja wolnościowa.

7. Czy dziecko powinno być własnością rodzica w kwestii jego wychowania? - Nie własnością, ale wyłączny wpływ na wychowanie dziecka powinni mieć jego opiekunowie, bez jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich.

Czy może na przykład nauczanie religii powinno być dozwolone od 18 lat bez względu na opinię rodziców? - Powyżej 18 roku życia człowiek jest pełnoletni, nie potrzebuje żadnych zezwoleń i nie zależy już od żadnych opinii.

Co ze skrajnymi przypadkami - religijne obrzezania dzieci, zakaz transfuzji krwi u Świadków Jehowy, nieletnie prostytutki świątynne, Amisze odrzucający współczesność także w imieniu swoich dzieci etc.? - Jeśli religia zaleca czyny niezgodne z prawem - np. ofiary z ludzi, prostytucję, powinno to być zabronione. Jeśli zaleca dopuszczalny, odmienny styl życia - np. Amisze, czy Świadkowie Jehowy - nikt nie powinien mieć prawa ingerencji w zasady religijne.

8. Co sądzisz o feminizmie, walce o prawa kobiet? - Jest to seksizm, gdyż istnieją tylko naturalne prawa człowieka, nie może być od nich żadnych praw wyłącznych dla jakiejkolwiek uprzywilejowanej grupy ludzkiej.

Czy uważasz, iż w Europie prawa kobiet są już zrównane z męskimi, czy też nie? - Są równe, nalezy jedynie respektować istniejące prawa.

Czy uważasz, że potrzeby kobiet i mężczyzn są podobne? - Są inne, ale prawo nie ma nic do regulowania ludzkich potrzeb.

Czy istnieje kobiecy punkt widzenia, marginalizowany do tej pory przez patriarchalną kulturę na przestrzeni dziejów? - Istnieje kobiecy punkt widzenia, podobnie jak męski punkt widzenia, i razem tworzą one na przestrzeni dziejów ludzką kulturę, tezy o marginalizacji i patriarchalnej kulturze są błędne.

9. Co sądzisz o walce o prawa osób homoseksualnych? - Skłonności seksualne człowieka są jego prywatną sprawą nie powinny być one w żaden sposób ujmowane prawem, o ile nie prowadzą do przestępstwa wobec osób trzecich.

Jak duży to problem? - Nie ma problemu praw osób homoseksualnych.

Czy pary homoseksualne mogą wychodzić za siebie, czy mogą adoptować dzieci? - Osoby homoseksualne mogą żyć w takich związkach, w jakich zapragną, prawo nie powinno jednak w żaden sposób regulować tych związków, gdyż nie są to związki malżeńskie ani konkubenckie w świetle prawa cywilnego. osoby homoseksualne mogą adoptować dzieci, jeśli spełnią te same warunki co osoby niehomoseksualne, natomiast pary homoseksualne nie powinny być podmiotem prawa i jako takie nie mogą wykonywać żadnych czynności także adopcji dzieci.

10. Co sądzisz o zagadnieniach związanych z ochroną środowiska? - Środowisko należy chronić.

Źródła energii - jakie powinny być? - Dostępne.

Czy uważasz, iż gatunki powinny być chronione przed wymieraniem? - Tak.

Czy zagraża nam efekt cieplarniany? - Nie. jest to fałszywa teoria.

Czy żywność modyfikowana genetycznie stanowi zagrożenie? - Nie wiem, należałoby przeprowadzić niezależne badania naukowe.

Czy warto chronić środowisko kosztem wskaźników wydajności przemysłu? - Tak, ale tylko realne zagrożenia (zanieczyszczenie wód, wycinka lasów itd.), a nie fałszywe - efekty globalnego ocieplenia.

11. Jaki jest twój stosunek do unii europejskiej, jesteś za, czy przeciw? - Idea tak, obecne wykonanie - absolutnie przeciw.

Czy powinna być Stanami Zjednoczonymi Europy z rządem europejskim jako główną instancją, czy luźnym stowarzyszeniem? - Unia powinna być jedynie strefą wolnego przepływu ludzi, pracy, usług, kapitału itd. bez żadnych regulacji.

Czy ogólnie uważasz, iż warto, by kraje świata się jednoczyły, czy też cenisz wyżej wartości nacjonalistyczne i (lub) patriotyczne? - Warto, by wolni ludzie jednoczyli się w wolnym świecie, wartości patriotyczne i nacjonalistyczne są ważne tylko wtedy, gdy zagraża ludziom niewola, jak w obecnym kształcie Unii Europejskiej.

12. Co sądzisz o: aborcji, eutanazji, in vitro?

Aborcja - w niektórych rzadkich sytuacjach konieczna dla życia i zdrowia matki.

Eutanazja - ludzie mają prawo do samobójstwa, natomiast powinnością lekarzy jest zawsze i wszędzie za każdą cenę walczyć o życie, lekarz nie może być katem i ani lekarz, ani rodzina nie może decydować o zabiciu człowieka nieprzytomnego.

In vitro - trudna sprawa, ta technika daje ludziom upragnione dziecko, może być jednak w przyszłości stosowana do hodowania klonów, ludzi na części itd. Jest to zabawa w naturę i powinna być gruntownie przedyskutowana przez etyków.

13. Na ile ważny jest dla ciebie rozwój nauki? - Bardzo ważny.

Czy zgodziłabyś/zgodziłbyś się na większe obciążenie fiskalne w tym celu? - Tak, ale tylko przy niskich podatkach (np. VAT - 5%, dochodowy - 5%).

Czy ograniczyłabyś/ograniczyłbyś w tym celu świadczenia socjalne, gdybyś była/był politykiem? - Tak.

14. Czy państwo powinno wspierać kulturę? - Państwo powinno wspierać dziedzictwo kulturalne, nowa kultura ma się utrzymać sama.

15. Czy państwo powinno wspierać sport i rekreację? - Nie.

16. Jak daleko powinna sięgać wolność słowa? - Pełna wolność słowa.

Czy istnieją treści, które powinny być zakazane? - Świadczenie nieprawdy powinno być zakazane (np. "nie było mordowania Żydów przez Niemców", "istniały polskie obozy koncentracyjne").

17. Media mają ogromny wpływ na rzeczywistość. Czy są dobre? - Nie. Służą manipulacji i zniewoleniu człowieka.

Czy istnieje możliwość stworzenia warunków pod lepsze media za pomocą lepszych regulacji prawnych? - Tak, poprzez uwolnienie mediów od jakiegokolwiek administracyjnego nacisku (np. KRRiTV) z jednej strony, rygorystyczne wymaganie przestrzegania prawa z drugiej strony.

18. Co sądzisz o emigracji do krajów europejskich? - Europa powinna być otwarta dla emigrantów, nie powinna jednak w żaden sposób wspierać socjalnie imigrantów.

Czy imigranci z państw muzułmańskich są problemem? - Jak z każdego innego kraju, jeśli łamią prawo powinni być karani.

Co może zapewnić lepszą ich integrację, jeśli zauważasz taką potrzebę? - Nie należy nikogo integrować na siłę, należy stworzyć atrakcyjny model społeczeństwa, wtedy "obcy" zintegrują się sami.

19. Czy obce państwo może ingerować w politykę drugiego państwa z uwagi na łamanie praw człowieka? - Nie.

20. Dopisz uwagi, które nie wynikają z powyższych pytań, a które są istotne dla twojego światopoglądu.

(brak uwag)

-------

Gościwit Malinowski - doktor habilitowany, profesor filologii klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Badacz starożytności (w szczególności - starożytnej Grecji), dyrektor Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

-------

Więcej informacji na temat naszej ankiety.

Ostatnio zmieniany środa, 18 kwiecień 2012 23:01
Administrator

Artykuł zamieszczony przez Administratora strony PSR. W razie problemów technicznych skontaktuj się, pisząc na adres: it [at] psr [kropka] org [kropka] pl.

Racjonalista TV

Listy z naszego sadu

Towarzystwo Humanistyczne

Działania stowarzyszenia

Ateist Alliance International

European Humanist Federation

Nasi partnerzy:

   

Towarzystwo Humanistyczne Freidenker Barnim e.V. Freireligiöse Gemeinde Wiesbaden

  

Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften e.V. Občanské sdružení ateistů České republiky

• Polityka plików Cookie • Mapa Strony • Kontakt •
(C) 2005-2015 Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów