Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 04 luty 2008 20:46

Jak opłacać składki

Ważne informacje - kwota, dane do przelewu, zasady zwolnienia z opłacania składek.

Składki członkowskie wynoszą 10 zł miesięcznie. Dane do przelewu:

PKO BP
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów

27 1020 1055 0000 9002 0139 1721

W tytule przelewu należy podać informację, że jest to składka członkowska, i za jaki okres jest ona uiszczana.

Każdy członek PSR jest zobowiązany do regularnego opłacania składek. Ich nieopłacanie skutkuje m. in. brakiem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Delegatów i utratą prawa do posiadania konta pocztowego w domenie psr.org.pl.

W uzasadnionych przypadkach (np. trudna sytuacja materialna) istnieje możliwość zwolnienia członka z opłacania składek. Każda taka decyzja jest rozpatrywana indywidualnie, po uprzednim przesłaniu przez członka prośby z uzasadnieniem na adres Zarządu Głównego PSR:

zarzad [at] psr.org.pl.

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 09 wrzesień 2021 22:52