Ważne: witryna psr.org.pl używa plików cookies.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.

Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.

„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).

Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jesteś tutaj:Informacje o Stowarzyszeniu»Dokumenty»Sprawozdanie finansowe PSR za rok 2011

Sprawozdanie finansowe PSR za rok 2011

1. Sprawozdanie finansowe z działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów z siedzibą przy ul. Koszykowej 24/1, 03-553 Warszawa. Rozliczenie składek, darowizn i wydatków za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.

2. Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów zostało ostatecznie wpisane do rejestru stowarzyszeń 10 listopada 2006 roku. W Krajowym Rejestrze Sądowym PSR wpisane jest pod numerem 0000237579 od 2 listopada 2006 roku.

PSR jest stowarzyszeniem, które nie może prowadzić własnej działalności gospodarczej.

PSR dysponuje dwoma rachunkami. Jeden z nich znajduje się w PKO BP, a drugi w serwisie finansowym Allpay.

3. Stan środków pieniężnych ogółem na rachunku bankowym w PKO BP i w serwisie Allpay na 31.12.2011 r.: 9.347,34 zł, przy czym na koncie Allpay nie zanotowano żadnych środków finansowych. Szczegółowy plan przychodów i wydatków na rok 2011 został przedstawiony w rubryce 3 sprawozdania finansowego.

Na dzień 31.12.2011 r. wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

 1. Liczba członków zwyczajnych na 31.12.2011 wynosi 216 osoby; składki członkowskie wynoszą 10 zł miesięcznie; na dzień 31.12.2011 wpłaty z tytułu składek wynoszą 9.090,00 zł.

 2. Przychody pieniężne w formie darowizn wynoszą 1.670,00 zł.

  Wpłaty powyższe zostały wniesione przez osoby fizyczne.

 3. Wpłaty z tytułu odsetek bankowych: 0,63 zł.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

 1. Koszty realizacji zadań statutowych: 8.691,80 zł.

  Środki przeznaczone na zadania statutowe PSR spożytkowane zostały m. in. na wynajem sali konferencyjnej dla oddziału warszawskiego organizującego Racjolekcje oraz obchody 70 rocznicy śmierci Tadeusza Boya – Żeleńskiego. Część środków wykorzystał również oddział krakowski na uczczenie pamięci i popularyzację twórczości Stanisława Lema, jak również wspomnianego już Boya. Poza tymi imprezami, PSR finansował również śluby humanistyczne, konkurs na Dni Darwina, wyjazd trzech członków PSR na konferencję niemieckich wolnomyślicieli, wydruki ulotek i bannerów. Największą część tych środków pochłonęła jednak organizacja corocznego zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, tym razem w Łodzi.

 2. Koszty administracyjne: 352,80 zł.

  Jedynym kosztem administracyjnym poniesionym przez PSR w roku 2011 były koszty obsługi rachunku bankowego w PKO BP.

4. Środki pieniężne w wysokości 9.347,34 zł znajdujące się na koncie bankowym wg stanu na 31.12.2011 r. zwiększą przychody roku 2012 r. i zostaną wykorzystane na działalność statutową Stowarzyszenia.

Wykonywanie większości statutowej działalności przez osoby fizyczne – członków Stowarzyszenia odbywa się nieodpłatnie, dzięki temu więcej zgromadzonych środków finansowych można było w 2011 r. przeznaczyć na cele statutowe.

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów utrzymuje się jedynie ze składek członkowskich i darowizn na realizację celów statutowych i organizację konferencji.

Warszawa, dnia 30.03.2012 r.

Pełna treść sprawozdania finansowego (ze wszystkimi szczegółami i tabelarycznym wykazem przychodów i wydatków) jest dostępna do pobrania jako załącznik PDF na dole tej strony.

Ostatnio zmieniany sobota, 31 marzec 2012 03:24

Racjonalista TV

Listy z naszego sadu

Towarzystwo Humanistyczne

Działania stowarzyszenia

Ateist Alliance International

European Humanist Federation

Nasi partnerzy:

   

Towarzystwo Humanistyczne Freidenker Barnim e.V. Freireligiöse Gemeinde Wiesbaden

  

Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften e.V. Občanské sdružení ateistů České republiky

• Polityka plików Cookie • Mapa Strony • Kontakt •
(C) 2005-2015 Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów