Ważne: witryna psr.org.pl używa plików cookies.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.

Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.

„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).

Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jesteś tutaj:Informacje o Stowarzyszeniu»Dokumenty»Umowa o współpracy pomiędzy stowarzyszeniem POLSKIE STOWARZYSZENIE RACJONALISTÓW, a STOWARZYSZENIEM DOM WSZYSTKICH POLSKA

Umowa o współpracy pomiędzy stowarzyszeniem POLSKIE STOWARZYSZENIE RACJONALISTÓW, a STOWARZYSZENIEM DOM WSZYSTKICH POLSKA

 

 

Dom Wszystkich Polska (dalej DWP) oraz Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (dalej PSR), zwane dalej Stowarzyszeniami, w duchu współpracy, wzajemnej pomocy oraz przyjaźni, niniejszym postanawiają:

I. Stowarzyszenia będą wspólnie działać na rzecz propagowania państwa świeckiego, respektowania wartości konstytucyjnych oraz umocnienia neutralności światopoglądowej Państwa.

II. Ponadto Stowarzyszenia zobowiązują się do wzajemnej współpracy zgodnej z ich statutowymi wytycznymi w zakresie:

a) upowszechniania zasad demokratycznego państwa prawa

b) popierania wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności działalności naukowej, edukacyjnej i kulturowej

c) popularyzacji inicjatyw naukowych oraz edukacyjnych

III. Stowarzyszenia zobowiązują się do opublikowania na swoich stronach internetowych treści niniejszej umowy.

 

IV. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch, jednoznacznie brzmiących egzemplarzach, podpisanych przez wyznaczone organy Stowarzyszeń.

 

V. Umowa może zostać zmieniona lub uzupełniona za zgodą obu Stowarzyszeń.

 

VI. Wypowiedzenie umowy odbywa się z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia na wniosek jednego ze Stowarzyszeń.

 

 

 

 

 

 

DOM WSZYSTKICH POLSKA         POLSKIE STOWARZYSZENIE RACJONALISTÓW

 

Racjonalista TV

Listy z naszego sadu

Towarzystwo Humanistyczne

Działania stowarzyszenia

Ateist Alliance International

European Humanist Federation

Nasi partnerzy:

   

Towarzystwo Humanistyczne Freidenker Barnim e.V. Freireligiöse Gemeinde Wiesbaden

  

Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften e.V. Občanské sdružení ateistů České republiky

• Polityka plików Cookie • Mapa Strony • Kontakt •
(C) 2005-2015 Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów