Wydrukuj tę stronę
środa, 30 styczeń 2008 14:37

Historia PSR

Tu znajdziesz informacje o powstawaniu PSR i naszych działaniach w poprzednich latach.

Zarys postępowania rejestracyjnego PSR

 • 26.4.2005 - w KRS Warszawa złożono wniosek o rejestrację PSR
 • 6.7.2005 - wpisano nieprawomocnie PSR do KRS pod numerem: 0000237579 (bez zarządu)
 • 26.7.2005 - władza administracyjna złożyła skargę na orzeczenie referendarza o wpisie stowarzyszenia
 • 22.11.2005 - postanowienie sądu o uchyleniu wpisu PSR
 • 23.11.2005 - postanowienie sądu o odmowie wpisu zarządu PSR do KRS
 • 7.12.2005 - skarga apelacyjna PSR do sądu okręgowego na postanowienie uchylające wpis PSR
 • 12.4.2006 - rozprawa apelacyjna w składzie trzech sędziów — uchylenie postanowienia odmawiającego nam wpisu i przekazanie sprawy ponownie do sądu rejonowego
 • 31.10.2006 - postanowienie sądu o uchyleniu wpisu wykreślającego oraz o wpisaniu zarządu
 • 2.11.2006 - dokonano wpisu PSR do KRS
 • 10.11.2006 - dokonano wpisu PSR do Rejestru Stowarzyszeń

Działalność w 2006 roku

 • W dniach 7-16 lipca 2006 roku w Belgii odbyło się szkolenie organizacji humanistycznych i racjonalistycznych. Tematem kursu była "Praca z młodzieżą w duchu humanistycznym". W spotkaniu uczestniczyły delegacje z Belgii, Norwegii, Finlandii i Polski (w tym PSR).
 • W dniach 6-8 października 2006 w Radzikowie k/Warszawy odbył się I Ogólnopolski Zjazd Racjonalistów i Wolnomyślicieli. Zjazd został zorganizowany przez PSR a patronem medialnym wydarzenia był portal racjonalista.pl. Uczestniczyło w nim wiele organizacji, zarówno z kraju jak i z zagranicy a także wielu prelegentów. W trzecim dniu spotkania odbył się III Krajowy Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Wieczorami wyświetlane były filmy w ramach "kina wolnomyśliciela".
 • 12 października 2006, w Warszawie, przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów spotkali się z delegacją Europejskiej Federacji Humanistycznej w czasie której zapoznaliśmy Europejską Federację z różnymi aspektami działalności polskiego ruchu racjonalistyczno-wolnomyślicielskiego.
 • W dniach 10-12 listopada 2006 w Sztokholmie odbyła się I Bałtycka Konferencja Humanistyczna. Brały w niej udział delegacje humanistyczne i racjonalistyczne z krajów basenu morza bałtyckiego (z Polski: Towarzystwo Humanistyczne i Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów) oraz zaproszeni goście m.in. z Indii. Tematyka spotkania była bardzo zróżnicowana i obejmowała najważniejsze problemy przed jakimi staje ruch wolnomyślicielski.

Działalność w 2007 roku

 • W dniu 19 marca powstał Komitet Honorowy PSR.
 • W trójmieście rozkolportowano pierwszy numer "Akademii Wolnej Myśli". Jest to druk ulotny trójmiejskiego ośrodka PSR.
 • Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów wraz z Europejską Federacją Humanistyczną, Międzynarodową Unią Humanistyczną i Etyczną, Stowarzyszeniem "Katolicy na Rzecz Wolnego Wyboru" oraz wieloma organizacjami humanistycznymi (zarówno krajowymi jak i zagranicznymi) a także Międzypartyjną Grupą Roboczą ds. Rozdziału Kościołów od Państwa (działającą w PE), podpisało Deklarację Brukselską, będącą oświadczeniem wielu środowisk humanistycznych, racjonalistycznych i wolnomyślicielskich a także osób prywatnych: artystów, filozofów, pisarzy, naukowców itp w sprawie Konstytucji Europejskiej. Deklaracja Brukselska została ogłoszona w Brukseli 27 lutego 2007.
 • W lipcu PSR ogłosiło Internetową Listę Ateistów i Agnostyków, która jest sposobem na ujawnienie się ateistów i agnostyków. Lista jest otwarta dla wszystkich niewierzących. Każdy ateista lub agnostyk może tam dopisać swoje imię i nazwisko. Lista jest częścią kampanii społecznej ateo coming out. W grudniu 2007 roku liczba osób, które wpisały się na listę przekroczyła 10 000. Obecnie na Liście znajduje się ponad 15 000 osób (liczba ta stale rośnie).
 • W dniach 8 i 9 grudnia 2007 roku odbył się w Warszawie II Zjazd Racjonalistów zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Drugi dzień zjazdu poświęcony był konferencji naukowej, podczas której członkowie i sympatycy PSR mieli okazję posłuchać interesujących prelegentów, wśród nich naukowców - głos zabrali m.in prof. Andrzej Nowicki, prof. Jan Woleński. prof. Barbara Stanosz, prof. Helena Eilstein, prof. Adam Urbanek oraz prof. Jerzy Drewnowski, dziennikarzy - tu wśród zaproszonych do udziału w dyskusji znaleźli się red.nacz. Przekroju Jacek Kowalczyk (dziennikarz), Paweł Dybicz z Przeglądu, Andrzej Dominiczak z Bez Dogmatu oraz działaczki feministyczne z Polski (Katarzyna Szumlewicz) i Europy (Soad Bekkouche, Michelle Viannes).
 • W drugim dniu Zjazdu w Warszawie, miał miejsce pierwszy w Polsce ślub humanistyczny. Ceremonia została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Wg. organizatorów śluby humanistyczne są przeznaczone dla osób które nie chcą ślubu kościelnego a ceremonia w USC jest dla nich zbyt schematyczna. Pragną oni podkreślenia wyjątkowości chwili poprzez własny, zindywidualizowany ślub.

Działalność w 2008 roku

 • W 2008 roku PSR współorganizowało (drugimi współorganizatorami są "Państwo Młodzi")dalsze śluby humanistyczne: 9 lutego w Starachowicach, 8 marca w Gdańsku, 10 maja w Warszawie oraz 2 sierpnia (również w Warszawie) pierwszy ślub humanistyczny pary jednopłciowej (dwie kobiety).
 • 21-24 marca w Paryżu odbyła się międzynarodowa konferencja dla upamiętnienia 160-lecia Wolnej Myśli we Francji. Organizatorem był Instytut Wolnej Myśli Francji a współorganizatorami organizacje wolnomyślicielskie z 10 krajów. Polskę reprezentowało Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów.
 • 27 kwietnia przedstawiciel PSR reprezentował Stowarzyszenie podczas konferencji zorganizowanej przez Duńskie Stowarzyszenie Ateistów w Kopenhadze.
 • Podczas obozu integracyjnego PSR, w dniu 3 lipca miało miejsce spotkanie polskich i słowackich racjonalistów.
 • We wrześniu PSR ogłosiło "Postulaty Laickie", jest to apel racjonalistów do polityków.
 • 20 listopada Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów zorganizowało na Wydziale Prawa i Administracji UW debatę "Wierzący i niewierzący: konfrontacja czy kohabitacja".
 • W dniach 5-7 grudnia w Krakowie odbył się III Festiwal Racjonalistyczny, podczas którego zostało wygłoszonych wiele referatów filozoficzno-etycznych. Na Festiwal przybyło wielu polskich racjonalistów oraz przedstawiciele zagranicznych i międzynarodowych organizacji wolnomyślicielskich, racjonalistycznych oraz humanistycznych. Festiwalowi towarzyszyła część kulturalna: Racjonalistyczny Klub Filmowy, występ zespołu muzycznego i wystawa prac Andrzeja Mleczki. Podczas Festwalu odbył się kolejny Zjazd PSR. W czasie obrad została przyznana nagroda: Racjonalista Roku 2008.

Działalność w 2009 roku

 • PSR patronowało ogólnopolskim obchodom Dnia Darwina. Panele dyskusyjne i happeningi popularnonaukowe zorganizowano w Warszawie, Grudziądzu, Sopocie i innych miastach. Ogłoszono. konkurs dla uczniów na najlepszą pracę popularyzującą teorię ewoucji
 • 21 marca, w Warszawie, odbył się Nadzwyczajny Zjazd PSR. Wybrano nowego prezesa. Została nim dr Małgorzata Leśniak
 • 22 marca, w Warszawie, miała miejsce konferencja "Ewolucja - Inżynier Natury". Konferencję zorganizowały PSR i wydział biologii UW
 • W październiku Stowarzyszenie wystosowało list do prokuratury w Augustowie w sprawie „cudu” w Sokółce
 • 10 października 2009 w Krakowie odbył się Marsz Ateistów i Agnostyków. Zorganizowany on został przez Stowarzyszenie Młodzi Wolnomyśliciele; Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów uzyskało status partnera organizatorów Marszu. Partnerem medialnym był m.in. portal racjonalista.pl
 • W październiku PSR zainicjowało akcję: Pan się myli, panie Prezydencie
 • W dniach 5-6 grudnia odbył się V Festiwal Racjonalistyczny w Pobierowie k. Szczecina. W czasie tegorocznego Fesiwalu miał miejsce 15 ślub humanistyczny oraz Walne Zgromadzenie Delegatów
Ostatnio zmieniany czwartek, 03 maj 2012 22:31