1. Jaki system polityczny jest twoim zdaniem najlepszy? Czy demokracja? A może jakiś inny? Jeśli – na przykład – demokracja, to czy bezpośrednia, czy przedstawicielska? W jaki sposób działająca?

Społeczeństwo nie potrzebuje państwa. Wiara w dobroczynność państwa jest nieuzasadniona empirycznie, a źródłem jej powszechności, podobnie jak w przypadku religii, jest masowa indoktrynacja wizjami historii, ekonomii i moralności przyjaznymi państwu. Dlatego popieram społeczeństwo bezpaństwowe.

2. Jakie jest twoje zdanie na temat własności prywatnej i redystrybucji dóbr? Czy podatki powinny być jak najmniejsze, czy jednak wysokie, aby dbać o równość społeczną i zabezpieczenie najsłabszych? A może to zła droga do wspierania najsłabszych?

Podatki są formą rozboju, jako że wielu ludzi, np. ja, płaci je tylko pod groźbą użycia wobec nich przemocy ze strony aparatu skarbowego. Równość finansowa jest mniejszą wartością niż wolność od przemocy. Popieram wolontaryzm.

3. Jakie jest twoje zdanie na temat własności intelektualnej? Czy powinna być chroniona tak samo jak własność fizyczna? Czy nie powinna być wcale chroniona? Jeśli nie, to w jaki inny sposób zapewnić godziwe zarobki osobom produkującym dobra intelektualne?

Własność intelektualna jest czymś innym niż własność fizyczna i nie powinna być chroniona przez państwo. Takie przepisy chronią osoby, które juz odniosły sukces, ale utrudniają sukces ludziom nowym w branży. Mają one prawdopodobnie negatywny wpływ na twórczość.

4. Czy edukacja powinna być centralnie sterowana, czy też raczej powinna zależeć od prywatnej inicjatywy? Kto powinien ustalać program nauczania? Jak się to ma do zasad ekonomicznych postulowanych w innych punktach? Czy powinna być płatna czy bezpłatna?

Edukacja powinna być dobrowolna. Dotyczy to uczestnictwa w niej, jej programu i finansowania. W przeciwnym razie będzie mechanizmem utrwalania zabobonów religijnych, społecznych i moralnych w skali makro, tak jak to jest teraz.

5. Jakie powinno być miejsce religii w życiu publicznym?

Prawa religii powinny być takie, jak każdej innej idei. Można w nią wierzyć, do niej namawiać, zniechęcać do niej, wyśmiewać i modyfikować. W społeczeństwie bezpaństwowym patologie w stylu Konkordat nie istnieją, bo kościół nie ma państwa, które mógłby zawłaszczyć. W konsekwencji religie zmarginalizowałyby sie szybciej.

6. Na czym powinny się opierać prawa człowieka? Czy bardziej na prawie do własnej tożsamości pojętej na przykład jako tradycja przodków, czy też bardziej na prawach człowieka opartych na fundamentach materialistycznych, psychologiczno – medycznych?

Najważniejsze i wystarczające prawo to prawo do nie bycia obiektem fizycznej agresji. Z niego logicznie wynika już prawo do własności prywatnej, wolności sumienia, słowa, stowarzyszeń itd. Tzw. pozytywne prawa (np. prawo do dobrych zarobków lub do komunikacji miejskiej) to językowe nieporozumienia.

7. Czy dziecko powinno być własnością rodzica w kwestii jego wychowania? Czy może na przykład nauczanie religii powinno być dozwolone od 18 lat bez względu na opinię rodziców? Co ze skrajnymi przypadkami – religijne obrzezania dzieci, zakaz transfuzji krwi u Świadków Jehowy, nieletnie prostytutki świątynne, Amisze odrzucający współczesność także w imieniu swoich dzieci etc.?

Dzieci (i ludzie w ogóle) są własnością tylko samych siebie. Każda forma przemocy wobec dzieci (i dorosłych) powinna być zwalczana. Dotyczy to obcinania części ciała, bicia, zmuszania do siedzenia w ławce czy przesiadywania od poniedziałku do piątku w wydzielonych budynkach szkolnych. Dzieci muszą mieć też wolność opuszczenia domu rodzinnego, gdy tego zapragną i wyartykułują, niezależnie od wieku.

8. Co sądzisz o feminizmie, walce o prawa kobiet? Czy uważasz, iż w Europie prawa kobiet są już zrównane z męskimi, czy też nie? Czy uważasz, że potrzeby kobiet i mężczyzn są podobne? Czy istnieje kobiecy punkt widzenia marginalizowany do tej pory przez patriarchalną kulturę na przestrzeni dziejów?

Kobiety były i są nadal uciskane przez system prawny i kulturowy. Głównym czynnikiem utrwalającym to było państwo i jego regulacje prawne. Próba naprawienia tego przez nowe regulacje doprowadzi do dalszego ucisku. W zamian za to należy znieść stare przepisy, a krzywdzące obyczaje pokojowo zwalczać na płaszczyźnie kulturowej.

9. Co sądzisz o walce o prawa osób homoseksualnych? Jak duży to problem? Czy pary homoseksualne mogą wychodzić za siebie, czy mogą adoptować dzieci?

Małżeństwo i sprawy rodzinne należy 'sprywatyzować’ i oddzielić od państwa. Dowolne grupy ludzi, niezależnie od płci i wieku, powinny mieć prawo tworzyć dowolne związki, o ile tylko nie inicjują wobec nikogo przemocy. Państwo nie powinno mieć żadnych preferencji w tej sprawie.

10. Co sądzisz o zagadnieniach związanych z ochroną środowiska? Źródła energii – jakie powinny być? Czy uważasz, iż gatunki powinny być chronione przed wymieraniem? Czy zagraża nam efekt cieplarniany? Czy żywność modyfikowana genetycznie stanowi zagrożenie? Czy warto chronić środowisko kosztem wskaźników wydajności przemysłu?

Najskuteczniejszym mechanizmem ochrony środowiska byłoby przywrócenie nieograniczonej odpowiedzialności przemysłu za wyrządzone szkody. Np. gdyby mieszkańcy Katowic mogli sądownie domagać się odszkodowań od kopalni zatruwających im powietrze, problem zanieczyszczeń znacznie skurczyłby się. Niestety państwo chroni trucicieli, ograniczając ich odpowiedzialność na mocy ustaw.

11. Jaki jest twój stosunek do Unii Europejskiej, jesteś za, czy przeciw? Czy powinna być Stanami Zjednoczonymi Europy z rządem europejskim jako główną instancją, czy luźnym stowarzyszeniem? Czy ogólnie uważasz, iż warto, by kraje świata się jednoczyły, czy też cenisz wyżej wartości nacjonalistyczne i (lub) patriotyczne?

Nacjonalizm, patriotyzm, EU, czy globalny rząd to wszystko ten sam problem. Wszystkie wymienione w tym pytaniu opcje to dla mnie średniowiecze. Nie widzę wartości w zawężaniu swojego widzenia do takiej ubogiej alternatywy.

12. Co sądzisz o: aborcji, eutanazji, in vitro?

Eutanazja OK, bo to działanie dobrowolne. Z aborcją mam etyczny problem podobny do hipotetycznego prawa do zabicia nowo narodzonego dziecka. Jakby na aborcję nie patrzeć, to aktywnie zakańcza ona życie organizmu z gatunku Homo sapiens.

13. Na ile ważny jest dla ciebie rozwój nauki? Czy zgodziłabyś/zgodziłbyś się na większe obciążenie fiskalne w tym celu? Czy ograniczyłabyś/ograniczyłbyś w tym celu świadczenia socjalne, gdybyś była/był politykiem?

Naukę (tak jak każdą inna działalność) powinni dobrowolnie finansować jej konsumenci. Państwo nie powinno się angażować w naukę.

14. Czy państwo powinno wspierać kulturę?

Jak powyżej. Kultura byłaby lepsza bez państwa.

15. Czy państwo powinno wspierać sport i rekreację?

Sport, jak powyżej.

16. Jak daleko powinna sięgać wolność słowa? Czy istnieją treści, które powinny być zakazane?

Istnieje coś takiego jak werbalna przemoc, ale zwalczanie jej przemocą fizyczną (do tego sprowadza się prawny zakaz) to eskalacja przemocy. Wolność słowa powinna być całkowita.

17. Media mają ogromny wpływ na rzeczywistość. Czy są dobre? Czy istnieje możliwość stworzenia warunków pod lepsze media za pomocą lepszych regulacji prawnych?

Media, tak jak inne obszary ludzkiej działalności, powinny być wolne. Przy braku państwa, ich potencjał wyrządzania szkód byłby mniejszy.

18. Co sądzisz o emigracji do krajów europejskich? Czy imigranci z państw muzułmańskich są problemem? Co może zapewnić lepszą ich integrację, jeśli zauważasz taką potrzebę?

Imigracja: ludzie powinni mieć wolność osiedlania się w dowolnym miejscu w obrębie galaktyki.

19. Czy obce państwo może ingerować w politykę drugiego państwa z uwagi na łamanie praw człowieka?

Wojna oznacza opresje również wobec własnych obywateli. Dlatego państwa nie powinny inicjować wojen. Ale jeśli obywatele państwa A chcą zrzucić się dobrowolnie na ekspedycje w celu ratowania obywateli państwa B przed ich opresyjnym rządem, to mają do tego prawo.

20. Dopisz uwagi, które nie wynikają z powyższych pytań, a które są istotne dla twojego światopoglądu.

Ciekawa ankieta. Chciałbym, żeby głębiej dotykała źródeł moralności i etyki, i podstawowych wierzeń etycznych, na których ludzie opierają swój światopogląd.

——-

Więcej informacji na temat naszej ankiety.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek