Tu znajdziesz informacje o powstawaniu PSR i naszych działaniach w poprzednich latach.

Zarys postępowania rejestracyjnego PSR

 • 26.4.2005 – w KRS Warszawa złożono wniosek o rejestrację PSR
 • 6.7.2005 – wpisano nieprawomocnie PSR do KRS pod numerem: 0000237579 (bez zarządu)
 • 26.7.2005 – władza administracyjna złożyła skargę na orzeczenie referendarza o wpisie stowarzyszenia
 • 22.11.2005 – postanowienie sądu o uchyleniu wpisu PSR
 • 23.11.2005 – postanowienie sądu o odmowie wpisu zarządu PSR do KRS
 • 7.12.2005 – skarga apelacyjna PSR do sądu okręgowego na postanowienie uchylające wpis PSR
 • 12.4.2006 – rozprawa apelacyjna w składzie trzech sędziów — uchylenie postanowienia odmawiającego nam wpisu i przekazanie sprawy ponownie do sądu rejonowego
 • 31.10.2006 – postanowienie sądu o uchyleniu wpisu wykreślającego oraz o wpisaniu zarządu
 • 2.11.2006 – dokonano wpisu PSR do KRS
 • 10.11.2006 – dokonano wpisu PSR do Rejestru Stowarzyszeń

Działalność w 2006 roku

 • W dniach 7-16 lipca 2006 roku w Belgii odbyło się szkolenie organizacji humanistycznych i racjonalistycznych. Tematem kursu była „Praca z młodzieżą w duchu humanistycznym”. W spotkaniu uczestniczyły delegacje z Belgii, Norwegii, Finlandii i Polski (w tym PSR).
 • W dniach 6-8 października 2006 w Radzikowie k/Warszawy odbył się I Ogólnopolski Zjazd Racjonalistów i Wolnomyślicieli. Zjazd został zorganizowany przez PSR a patronem medialnym wydarzenia był portal racjonalista.pl. Uczestniczyło w nim wiele organizacji, zarówno z kraju jak i z zagranicy a także wielu prelegentów. W trzecim dniu spotkania odbył się III Krajowy Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Wieczorami wyświetlane były filmy w ramach „kina wolnomyśliciela”.
 • 12 października 2006, w Warszawie, przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów spotkali się z delegacją Europejskiej Federacji Humanistycznej w czasie której zapoznaliśmy Europejską Federację z różnymi aspektami działalności polskiego ruchu racjonalistyczno-wolnomyślicielskiego.
 • W dniach 10-12 listopada 2006 w Sztokholmie odbyła się I Bałtycka Konferencja Humanistyczna. Brały w niej udział delegacje humanistyczne i racjonalistyczne z krajów basenu morza bałtyckiego (z Polski: Towarzystwo Humanistyczne i Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów) oraz zaproszeni goście m.in. z Indii. Tematyka spotkania była bardzo zróżnicowana i obejmowała najważniejsze problemy przed jakimi staje ruch wolnomyślicielski.

Działalność w 2007 roku

 • W dniu 19 marca powstał Komitet Honorowy PSR.
 • W trójmieście rozkolportowano pierwszy numer „Akademii Wolnej Myśli”. Jest to druk ulotny trójmiejskiego ośrodka PSR.
 • Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów wraz z Europejską Federacją Humanistyczną, Międzynarodową Unią Humanistyczną i Etyczną, Stowarzyszeniem „Katolicy na Rzecz Wolnego Wyboru” oraz wieloma organizacjami humanistycznymi (zarówno krajowymi jak i zagranicznymi) a także Międzypartyjną Grupą Roboczą ds. Rozdziału Kościołów od Państwa (działającą w PE), podpisało Deklarację Brukselską, będącą oświadczeniem wielu środowisk humanistycznych, racjonalistycznych i wolnomyślicielskich a także osób prywatnych: artystów, filozofów, pisarzy, naukowców itp w sprawie Konstytucji Europejskiej. Deklaracja Brukselska została ogłoszona w Brukseli 27 lutego 2007.
 • W lipcu PSR ogłosiło Internetową Listę Ateistów i Agnostyków, która jest sposobem na ujawnienie się ateistów i agnostyków. Lista jest otwarta dla wszystkich niewierzących. Każdy ateista lub agnostyk może tam dopisać swoje imię i nazwisko. Lista jest częścią kampanii społecznej ateo coming out. W grudniu 2007 roku liczba osób, które wpisały się na listę przekroczyła 10 000. Obecnie na Liście znajduje się ponad 15 000 osób (liczba ta stale rośnie).
 • W dniach 8 i 9 grudnia 2007 roku odbył się w Warszawie II Zjazd Racjonalistów zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Drugi dzień zjazdu poświęcony był konferencji naukowej, podczas której członkowie i sympatycy PSR mieli okazję posłuchać interesujących prelegentów, wśród nich naukowców – głos zabrali m.in prof. Andrzej Nowicki, prof. Jan Woleński. prof. Barbara Stanosz, prof. Helena Eilstein, prof. Adam Urbanek oraz prof. Jerzy Drewnowski, dziennikarzy – tu wśród zaproszonych do udziału w dyskusji znaleźli się red.nacz. Przekroju Jacek Kowalczyk (dziennikarz), Paweł Dybicz z Przeglądu, Andrzej Dominiczak z Bez Dogmatu oraz działaczki feministyczne z Polski (Katarzyna Szumlewicz) i Europy (Soad Bekkouche, Michelle Viannes).
 • W drugim dniu Zjazdu w Warszawie, miał miejsce pierwszy w Polsce ślub humanistyczny. Ceremonia została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów. Wg. organizatorów śluby humanistyczne są przeznaczone dla osób które nie chcą ślubu kościelnego a ceremonia w USC jest dla nich zbyt schematyczna. Pragną oni podkreślenia wyjątkowości chwili poprzez własny, zindywidualizowany ślub.

Działalność w 2008 roku

 • W 2008 roku PSR współorganizowało (drugimi współorganizatorami są „Państwo Młodzi”)dalsze śluby humanistyczne: 9 lutego w Starachowicach, 8 marca w Gdańsku, 10 maja w Warszawie oraz 2 sierpnia (również w Warszawie) pierwszy ślub humanistyczny pary jednopłciowej (dwie kobiety).
 • 21-24 marca w Paryżu odbyła się międzynarodowa konferencja dla upamiętnienia 160-lecia Wolnej Myśli we Francji. Organizatorem był Instytut Wolnej Myśli Francji a współorganizatorami organizacje wolnomyślicielskie z 10 krajów. Polskę reprezentowało Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów.
 • 27 kwietnia przedstawiciel PSR reprezentował Stowarzyszenie podczas konferencji zorganizowanej przez Duńskie Stowarzyszenie Ateistów w Kopenhadze.
 • Podczas obozu integracyjnego PSR, w dniu 3 lipca miało miejsce spotkanie polskich i słowackich racjonalistów.
 • We wrześniu PSR ogłosiło „Postulaty Laickie”, jest to apel racjonalistów do polityków.
 • 20 listopada Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów zorganizowało na Wydziale Prawa i Administracji UW debatę „Wierzący i niewierzący: konfrontacja czy kohabitacja”.
 • W dniach 5-7 grudnia w Krakowie odbył się III Festiwal Racjonalistyczny, podczas którego zostało wygłoszonych wiele referatów filozoficzno-etycznych. Na Festiwal przybyło wielu polskich racjonalistów oraz przedstawiciele zagranicznych i międzynarodowych organizacji wolnomyślicielskich, racjonalistycznych oraz humanistycznych. Festiwalowi towarzyszyła część kulturalna: Racjonalistyczny Klub Filmowy, występ zespołu muzycznego i wystawa prac Andrzeja Mleczki. Podczas Festwalu odbył się kolejny Zjazd PSR. W czasie obrad została przyznana nagroda: Racjonalista Roku 2008.

Działalność w 2009 roku

 • PSR patronowało ogólnopolskim obchodom Dnia Darwina. Panele dyskusyjne i happeningi popularnonaukowe zorganizowano w Warszawie, Grudziądzu, Sopocie i innych miastach. Ogłoszono. konkurs dla uczniów na najlepszą pracę popularyzującą teorię ewoucji
 • 21 marca, w Warszawie, odbył się Nadzwyczajny Zjazd PSR. Wybrano nowego prezesa. Została nim dr Małgorzata Leśniak
 • 22 marca, w Warszawie, miała miejsce konferencja „Ewolucja – Inżynier Natury”. Konferencję zorganizowały PSR i wydział biologii UW
 • W październiku Stowarzyszenie wystosowało list do prokuratury w Augustowie w sprawie „cudu” w Sokółce
 • 10 października 2009 w Krakowie odbył się Marsz Ateistów i Agnostyków. Zorganizowany on został przez Stowarzyszenie Młodzi Wolnomyśliciele; Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów uzyskało status partnera organizatorów Marszu. Partnerem medialnym był m.in. portal racjonalista.pl
 • W październiku PSR zainicjowało akcję: Pan się myli, panie Prezydencie
 • W dniach 5-6 grudnia odbył się V Festiwal Racjonalistyczny w Pobierowie k. Szczecina. W czasie tegorocznego Fesiwalu miał miejsce 15 ślub humanistyczny oraz Walne Zgromadzenie Delegatów
 
EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. View more
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie name Active
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej. „Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.). Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek