Choć racjonalizm nie jest związany z żadną opcją czy ideologią polityczną, zdecydowaną większość wolnomyślicieli-racjonalistów łączy zbliżona aksjologia i etyka, które w sferze społecznej przekuwają się na pewną grupę postulatów wspólnych środowisku racjonalistycznemu. Ogólnie postulaty te określają pojęcia: wolność i realizm.

  1. Chcemy społeczeństwa otwartego i różnorodnego, aby każdy, bez względu na to, czy jest poprawnym katolikiem czy ateistą, homoseksualistą lub buddystą — czuł się w nim jako pełnoprawny obywatel. Domagamy się więc zniesienia jednorodnego osaczenia ideologiczno-religijnego w mediach. Chcemy faktycznej a nie jedynie deklaratywnej tolerancji i równouprawnienia dla inaczej myślących, żyjących, wierzących.
  2. Uważamy za konieczne zerwanie z romantyczno-naiwnymi tradycjami polskimi i promowanie pozytywistycznej pracy organicznej — na rzecz ruchu spółdzielczego, samoorganizacji i samopomocy społecznej, a także nauki i etyki w życiu społecznym i zawodowym — w miejsce rozpamiętywania powstań, zrywów i frazesów bogoojczyźnianych.
  3. Domagamy się, aby główny wysiłek narodowy został obrócony w budowę nowoczesnego społeczeństwa wiedzy a nie w największy skansen kulturowo-społeczny w tym zakątku świata.
  4. Chcemy przestawienia się na przyszłość — na rozwój gospodarczy, edukacyjny, naukowy i techniczny oraz zerwanie z retoryką rozliczeń, polowań na czarownice i stałego podsycania historycznych podziałów wewnątrzspołecznych.
  5. Walczymy o uczynienie zdrowego rozsądku oraz racjonalności cnotą publiczną, zwłaszcza w mediach, które dziś mieszają programy medyczne z homeopatią, naukowe z pseudonaukowymi, zacierając tym samym systematycznie różnice między nauką, wiedzą i edukacją a komercyjną hucpą, szarlatanerią i ogłupianiem.
  6. Domagamy się zachowania neutralności światopoglądowej przez media publiczne i władze. Nie chcemy być stale bombardowani modlitwami, kazaniami i poświęceniami. Zamiast informacji w głównych programach informacyjnych o tym, jakich nowych świętych ustanowiono dla dobra Polski i świata, domagamy się informacji o nowych odkryciach naukowych i wynalazkach technicznych.
  7. Chcemy, aby każdy mógł żyć tak, jak pragnie, aby najlepiej realizować swą osobowość, z poszanowaniem praw innych — a nie tak, jak tego chcieliby samozwańczy lub wypromowani rzecznicy „normalności” i „polskości”. Domagamy się więc prawa decydowania o własnym życiu; domagamy się wprowadzenia i respektowania prawa do legalnej aborcji, eutanazji i badań prenatalnych.
  8. Domagamy się tego, aby system edukacji uwzględniał aspekt prawdziwie ogólnokształcący w swoich programach, w szczególności, aby kosztem części zbędnych i jałowych przedmiotów, zaoferował młodzieży wiedzę w zakresie filozofii i dziejów myśli ludzkiej, logiki i metody naukowej oraz religioznawstwa a także edukacji seksualnej.
  9. Domagamy się równouprawnienia aksjologicznego etyki katolickiej i świeckiej. Obecnie istnieje w tym zakresie utajone rozbicie — w sferze stosunków zewnętrznych i deklaratywnie wewnętrznych Polska sygnowała i poparła szereg aktów i deklaracji międzynarodowych w zakresie praw człowieka i obywatela, które w prostej linii wywodzą się z etyki ponadreligijnej i świeckiej, historycznie oświeceniowej, zaś w stosunkach czysto wewnętrznych afirmuje się wyłącznie etykę religijną. Skoro podstawowe nasze akty w zakresie praw człowieka i obywatela wywodzą się z etyki świeckiej, to należy ją potraktować tak samo jak religijną lub znieść wyróżnienie etyki religijnej.
  10. Domagamy się wolności badań naukowych i dóbr technologicznych, w szczególności w takich kwestiach jak genetyka, seksuologia, energia jądrowa.

Wszelkie zjawiska życia społecznego oceniamy przez pryzmat tych wartości i postulatów i jesteśmy przekonani, że są one podzielane nie tylko przez zadeklarowanych racjonalistów i wolnomyślicieli, ale i przez każdego rozsądnego i racjonalnie myślącego Polaka.

Popierasz to? Dołącz do nas, poprzyj nas, pomóż nam!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek