1. Jaki system polityczny jest twoim zdaniem najlepszy? Czy demokracja? A może jakiś
inny? Jeśli – na przykład – demokracja, to czy bezpośrednia, czy przedstawicielska?
W jaki sposób działająca?

Moim zdaniem, nic lepszego niż demokracja na razie nie powstało. Być może kiedyś, gdy powstaną komputery zdolne pokazywać nam długofalowe skutki naszych wyborów, robiąc dokładne symulacje i predykcje, dzięki komputerowemu wspomaganiu rządzenie będzie lepsze. Sama demokracja ma różne oblicza, ta w Szwajcarii raczej bardziej mi się podoba niż ta w Polsce, ale nie jestem ekspertem.

2. Jakie jest twoje zdanie na temat własności prywatnej i redystrybucji dóbr? Czy
podatki powinny być jak najmniejsze, czy jednak wysokie, aby dbać o równość
społeczną i zabezpieczenie najsłabszych? A może to zła droga do wspierania
najsłabszych?

Uważam się za libertarianina. Wolność ekonomiczna jest dla mnie równie ważna jak wolność osobista i obyczajowa. Dlatego uważam, iż podatki powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. Niestety, nie znam dobrego rozwiązania dotyczącego problematyki wspierania najuboższych lub inaczej skrzywdzonych przez los. Jednakże państwo nie jest wydolną i skuteczną instytucją jeśli chodzi o redystrybucję środków. Życzyłbym sobie powstania skuteczniejszej instytucji lub mechanizmu.

3. Jakie jest twoje zdanie na temat własności intelektualnej? Czy powinna być
chroniona tak samo jak własność fizyczna? Czy nie powinna być wcale chroniona?
Jeśli nie, to w jaki inny sposób zapewnić godziwe zarobki osobom produkującym
dobra intelektualne?

Jestem gdzieś pośrodku tych rozważań. Z jednej strony uważam, że patentowanie np algorytmów programistycznych jest idiotyzmem, z drugiej strony jakaś ochrona jednak powinna istnieć. Nie będę bardziej rozwijał tej części mojej ankiety, ponieważ im więcej czytam o problematyce własności intelektualnej, tym mocniej przekonuję się jak niewiele jeszcze wiem na ten temat.

4. Czy edukacja powinna być centralnie sterowana, czy też raczej zależeć od
prywatnej inicjatywy? Kto powinien ustalać program nauczania? Jak się to ma do
zasad ekonomicznych postulowanych w innych punktach? Czy powinna być płatna
czy bezpłatna?

Moja odpowiedź na to pytanie może się wydać dziwna na tle reszty moich przekonań, ale jestem za dużą kontrolą programów nauczania oraz za zakazem nauczania nieprawdziwych rzeczy. Edukacja puszczona na żywioł może być przyczyną regresu cywilizacyjnego, nauczanie fałszywej wiedzy historycznej może być przyczyną prawdziwych tragedii, wojen, itp.

5. Jakie powinno być miejsce religii w życiu publicznym?

Powinna być swoboda ekspresji o ile nie koliduje ona z prawem państwowym – czyli zakazane powinno być: zasłanianie twarzy, blokowanie ruchu ulicznego bez zezwolenia na demonstracje, emitowanie hałasu ponad dopuszczalne normy (obecnie nie dotyczy ta norma, niestety, ceremonii religijnych), samowole budowlane, itp.

6. Na czym powinny się opierać prawa człowieka? Czy bardziej na prawie do
własnej tożsamości pojętej na przykład jako tradycja przodków, czy też bardziej na
prawach człowieka opartych na fundamentach materialistycznych, psychologiczno
– medycznych?

To jest bardzo trudny problem. Wierzę w istnienie jakiegoś fundamentu praw człowieka, np prawa do życia, prawa do wolności osobistej, prawa do własności. Skłaniam się przy tym do oparcia praw człowieka na fundamentach materialistycznych, ale jednocześnie jestem przeciwny produkowaniu praw człowieka na zamówienie, co może prowadzić do absurdu w rodzaju prawa do pięknej pogody przez cały rok.

7. Czy dziecko powinno być własnością rodzica w kwestii jego wychowania? Czy
może na przykład nauczanie religii powinno być dozwolone od 18 lat bez względu
na opinię rodziców? Co ze skrajnymi przypadkami – religijne obrzezania dzieci,
zakaz transfuzji krwi u Świadków Jehowy, nieletnie prostytutki świątynne, Amisze
odrzucający współczesność także w imieniu swoich dzieci etc.?

To w zasadzie punkt podobny do punktu 5, więc po części już na to odpowiedziałem wcześniej. Nauczanie religii może nie powinno być zakazane ale powinno być stale związane z dodatkowym, obowiązkowym i czytelnym dla nauczanych przypisem – „informacje niezweryfikowane, nie wiadomo czy zgodne z prawdą, są różne sprzeczne wierzenia”, itp.

Zakazane powinny być nieodwracalne ingerencje cielesne oraz inne zagrażające życiu i zdrowia człowieka nakazy religijne.

8. Co sądzisz o feminizmie, walce o prawa kobiet? Czy uważasz, iż w Europie prawa
kobiet są już zrównane z męskimi, czy też nie? Czy uważasz, że potrzeby kobiet i
mężczyzn są podobne? Czy istnieje kobiecy punkt widzenia marginalizowany do tej
pory przez patriarchalną kulturę na przestrzeni dziejów?

Feminizm jest potrzebny, prawa kobiet nie są jeszcze zrównane, jest wiele jeszcze do zrobienia. BARDZO wiele. Istnieje masa szkodliwych stereotypów, poniżających dla kobiet, które należy zwalczać. W dużych miastach jest trochę lepiej ale wielu facetów wciąż traktuje kobietę jak żywy inwentarz w gospodarstwie domowym. Jednocześnie dostrzegam kilka szkodliwych prądów w feminizmie, są to prądy antynaukowe, jakiś czas temu w dyskusji internetowej przekonałem się że istnieją feministki które uważają plemnik za komórkę pasożytniczą a nie rozrodczą, a sposób rozmnażania nazywają pasożytniczym. Jest to zupełne pomieszanie pojęć.

9. Co sądzisz o walce o prawa osób homoseksualnych? Jak duży to problem? Czy
pary homoseksualne mogą wychodzić za siebie, czy mogą adoptować dzieci?

Wszystko co nie krzywdzi ludzi powinno być dozwolone. Śluby homoseksualne nikomu nie szkodzą, adopcja o ile mi wiadomo z doświadczeń państw zachodnich też nie jest szkodliwa.

10. Co sądzisz o zagadnieniach związanych z ochroną środowiska?

Człowiek powinien ingerować w środowisko jak najmniej to możliwe. Efekt cieplarniany rzeczywiście nam zagraża, ale raczej nic na niego nie poradzimy, nie sądzę też, że to ludzkość jest jego przyczyną. Możliwe zresztą, że w trakcie najbliższej dekady nastąpi ochłodzenie z powodu obniżenia aktywności słonecznej (są badania to potwierdzające). Dewastująca dla środowiska jest hodowla przemysłowa zwierząt rzeźnych, dlatego dobre efekty dałoby przejście ludzi na wegetarianizm (niestety to jest utopia). Źródła energii powinny jak najmniej zanieczyszczać środowisko i nadzieję na to dają również nowoczesne elektrownie atomowe (oprócz wodnych i wiatrowych czy słonecznych). Żywność GMO sama w sobie, o ile wiem, nie stanowi zagrożenia, ale groźne są monopole, patenty na nasiona, oraz herbicydy, które często towarzyszą GMO.

11. Jaki jest twój stosunek do Unii Europejskiej, jesteś za, czy przeciw? Czy powinna
być Stanami Zjednoczonymi Europy z rządem europejskim jako główną instancją,
czy luźnym stowarzyszeniem? Czy ogólnie uważasz, iż warto, by kraje świata się
jednoczyły, czy też cenisz wyżej wartości nacjonalistyczne i (lub) patriotyczne?

Najistotniejsze są dla mnie: sprawność rządzenia, ochrona środowiska, zapobieganie chorobom, rozwój techniczny, rozwój infrastruktury, szczęście osobiste ludzi, rozwój indywidualny. Za mniej istotne uważam, jak troska o te zagadnienia zostanie ustrojowo rozwiązana. Uważam, że państwa narodowe są obecnie przeżytkiem. Oczywiście kultura i folklor są warte zapamiętania, ale to nie ma wiele wspólnego z ustrojem państwa czy unii. Jestem skłonny popierać federacyjną formę UE, byle tylko była sprawnie zarządzana i sprzyjała rozwojowi gospodarczemu. Byle jej urzędnicy nie byli skorumpowani a biurokracja minimalna.

12. Co sądzisz o: aborcji, eutanazji, in vitro?

Aborcja na życzenie budzi mój wewnętrzny sprzeciw, jednak nie uważam aby karanie za nią miało sens. Nic nie możemy w sumie poradzić na to zjawisko oprócz wspierania lepszej edukacji i rozpowszechniania antykoncepcji. Zdarza się sporo patologii, na przykład aborcja w przypadku gdy płód jest płci żeńskiej (tutaj feministki powinny protestować gorąco), czy też gdy traktuje się aborcję jako jedyną antykoncepcję. Aborcja w przypadku gwałtu, zagrożenia życia matki czy ciężkiej choroby dziecka powinna być powszechnie dostępna i zupełnie legalna. Mam nadzieję, że postęp medycyny i na przykład możliwość naprawy genomu, leczenia chorób wrodzonych, spowoduje brak potrzeby przerywania ciąży gdy płód jest chory genetycznie.

Eutanazja bierna czyli odłączenie od aparatury jest, o ile mi wiadomo, legalna i ma to sens, natomiast wspomagane samobójstwo czyli eutanazja czynna, jest dla mnie dosyć zagadkowa. Gdybym chciał się zabić w razie ogromnego cierpienia, nie wiem czy miałbym sumienie prosić, aby ktoś mi czynnie pomógł. Starałbym się zrobić to sam, o ile bym mógł. Nie potrafię się jednak postawić w sytuacji takiej osoby. Na pewno jestem przeciwny karaniu za eutanazję.

In vitro – jestem jak najbardziej za.

13. Na ile ważny jest dla ciebie rozwój nauki? Czy zgodziłbyś się na większe
obciążenie fiskalne w tym celu? Czy ograniczyłbyś w tym celu świadczenia socjalne,
gdybyś był politykiem?

Jak najbardziej tak.

14. Czy państwo powinno wspierać kulturę?

Być może, ale raczej ulgami podatkowymi niż bezpośrednimi dotacjami. Na przykład usługi kulturalne powinny być zwolnione z VAT (istnienie tego podatku jest w ogóle mocno dyskusyjne).

15. Czy państwo powinno wspierać sport i rekreację?

Jak wyżej. Poza tym uważam, że nie powinny istnieć państwowe związki sportowe typu PZPN.

16. Jak daleko powinna sięgać wolność słowa? Czy istnieją treści, które powinny być
zakazane?

Bardzo trudny temat. Jestem za szeroko pojętą wolnością słowa, ale jednocześnie uważam, że ograniczona powinna być tam, gdzie nawołuje się do fizycznych ataków na kogoś/grupę etniczną, narodową, rasową.

Zakazane powinno być też głoszenie naukowo zdemaskowanych jako kłamliwe treści, na przykład o supremacji rasowej.

17. Media mają ogromny wpływ na rzeczywistość. Czy są dobre? Czy istnieje
możliwość stworzenia warunków pod lepsze media za pomocą lepszych regulacji
prawnych?

Media są jak każde narzędzie. Można nim coś naprawić, można też zepsuć. Nie znam dobrze regulacji prawnych odnośnie mediów, być może można coś poprawić. Na początek proponuję skutecznie egzekwować cichą emisję reklam.

18. Co sądzisz o emigracji do krajów europejskich? Czy imigranci z państw
muzułmańskich są problemem? Co może zapewnić lepszą ich integrację, jeśli
zauważasz taką potrzebę?

Zasada swobodnej emigracji realizuje postulat wolności przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania zawarty w Deklaracji Praw Człowieka. Imigranci jako poszczególni ludzie nie są problemem, problemem jest ideologia niektórych szkół Islamu, na przykład twierdzenie, iż powinien zaistnieć ogólnoświatowy kalifat, że prawo szariatu powinno funkcjonować obok prawa państwowego lub nad nim i być z niego wyłączone, itp. Środki zaradcze to mozolna zapewne edukacja, oraz egzekwowanie prawa bez „ulg multikulturowych”, patrz punkt 5.

19. Czy obce państwo może ingerować w politykę drugiego państwa z uwagi na
łamanie praw człowieka?

Może próbować dyplomatycznie, siłowo raczej nie.

20. Dopisz uwagi, które nie wynikają z powyższych pytań, a które są istotne dla
twojego światopoglądu.

(brak uwag)

——-

Adam Wojtkiewicz – członek Oddziału Warszawskiego PSR.

——-

Więcej informacji na temat naszej ankiety.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek