1. Jaki system polityczny jest twoim zdaniem najlepszy? Czy demokracja? A może jakiś
inny? Jeśli – na przykład – demokracja, to czy bezpośrednia, czy przedstawicielska?
W jaki sposób działająca?

Demokracja w obydwu formach – z przewagą przedstawicielskiej na szczeblach państwowych i bezpośrednią formą na szczeblach lokalnych.

2. Jakie jest twoje zdanie na temat własności prywatnej i redystrybucji dóbr? Czy
podatki powinny być jak najmniejsze, czy jednak wysokie, aby dbać o równość
społeczną i zabezpieczenie najsłabszych? A może to zła droga do wspierania
najsłabszych?

Podatki powinny być umiarkowane a redystrybucja ograniczona do wspierania osób w ich działaniach mających na celu ich wyjście z biedy.

3. Jakie jest twoje zdanie na temat własności intelektualnej? Czy powinna być
chroniona tak samo jak własność fizyczna? Czy nie powinna być wcale chroniona?
Jeśli nie, to w jaki inny sposób zapewnić godziwe zarobki osobom produkującym
dobra intelektualne?

To trudny temat ale myślę, że ochrona własności intelektualnej powinna podlegać ograniczeniom, zakres jej działania powinien dotyczyć tylko osoby autora i tylko okresu jego życia. Ponadto ochrona ta nie powinna działać z „automatu” – właściciel powinien przede wszystkim sam zadbać o ochronę takiej własności, jeśli uważa ją za cenną, oraz za źródło własnych dochodów.

4. Czy edukacja powinna być centralnie sterowana, czy też raczej zależeć od
prywatnej inicjatywy? Kto powinien ustalać program nauczania? Jak się to ma do
zasad ekonomicznych postulowanych w innych punktach? Czy powinna być płatna
czy bezpłatna?

Bezpłatna centralna edukacja państwowa powinna istnieć jako podstawowa, z programem ustalanym przez ministerstwo. Co nie przeszkadza równoległemu funkcjonowaniu prywatnych form edukacji.

5. Jakie powinno być miejsce religii w życiu publicznym?

Religie powinny być sprawą prywatną poszczególnych osób, a państwo powinno być oddzielone od religii. Do uroczystości państwowych nie powinny być włączane żadne ceremoniały, symbole i gesty religijne. Osoby publiczne w takich okolicznościach i miejscach nie powinny eksponować swojej religijności. Finansowanie instytucji religijnych powinno być prowadzone wyłącznie przez ich wiernych bez żadnych odpisów podatkowych. Nauczanie religii powinno być usunięte ze szkół publicznych. Należy też wprowadzić ograniczenia dotyczące nachalnego eksponowania symboli i ceremonii religijnych w miejscach publicznych.

6. Na czym powinny się opierać prawa człowieka? Czy bardziej na prawie do
własnej tożsamości pojętej na przykład jako tradycja przodków, czy też bardziej na
prawach człowieka opartych na fundamentach materialistycznych, psychologiczno
– medycznych?

Oczywiście, że nie na prawach średniowiecznych, bo pewnie wkrótce wylądowalibyśmy na stosach, a na nowoczesnych prawach wynikających z tolerancji i poszanowania istoty ludzkiej i zwierzęcej opartych na prostej zasadzie: „nie czyń drugiemu tego, czego sam nie chciałbyś doświadczyć”.

7. Czy dziecko powinno być własnością rodzica w kwestii jego wychowania? Czy
może na przykład nauczanie religii powinno być dozwolone od 18 lat bez względu
na opinię rodziców? Co ze skrajnymi przypadkami – religijne obrzezania dzieci,
zakaz transfuzji krwi u Świadków Jehowy, nieletnie prostytutki świątynne, Amisze
odrzucający współczesność także w imieniu swoich dzieci etc.?

W nowoczesnym społeczeństwie nie powinny funkcjonować prawa oparte na wyłącznej woli i decyzji rodziców. Prawo państwowe powinno chronić wzrastające pokolenie aż do pełnoletniości przed indoktrynacją, w tym religijną, i powinno je obowiązkowo edukować w zakresie wiedzy przyrodniczej opartej na nauce.

Zdaję sobie sprawę z wagi trudności tego zagadnienia, ale jestem za tym by propagować zakaz wpajania dziecku religii do czasu osiągnięcia jego pełnoletniości, tak, aby miało nieskrepowaną możność podjęcia samodzielnej decyzji.

8. Co sądzisz o feminizmie, walce o prawa kobiet? Czy uważasz, iż w Europie prawa
kobiet są już zrównane z męskimi, czy też nie? Czy uważasz, że potrzeby kobiet i
mężczyzn są podobne? Czy istnieje kobiecy punkt widzenia marginalizowany do tej
pory przez patriarchalną kulturę na przestrzeni dziejów?

Myślę że prawa kobiet (w Polsce) są pokręcone. Na przykład prawo do wieku emerytalnego o 5 lat wcześniejszego niż mężczyźni, co w kontekście długości życia jest krzywdzące dla mężczyzn. Z kolei domaganie się parytetów dla kobiet w zarządach firm, czy też w polityce, jest akcją jakże wybiórczą, bo dlaczegóż w takim razie jest cisza o parytetach na placach budów? Jestem za jednakowym traktowaniem obu płci, niech o awansie decyduje fachowość, wydajność a nie parytety.

9. Co sądzisz o walce o prawa osób homoseksualnych? Jak duży to problem? Czy
pary homoseksualne mogą wychodzić za siebie, czy mogą adoptować dzieci?

Jestem za w/w prawami i godnym miejscem w życiu publicznym dla takich osób. Jednak, jak sądzę, jest to problem kulturowy.

10. Co sądzisz o zagadnieniach związanych z ochroną środowiska?

Wszystko w sensownych i racjonalnych granicach, opartych na rzetelnej, weryfikowalnej wiedzy. Nic na siłę, nie należy kreować z tych zagadnień nowych religii.

Ufam żywności GMO.

Energia w Polsce powinna iść zdecydowanie w kierunku wykorzystania atomu.

11. Jaki jest twój stosunek do Unii Europejskiej, jesteś za, czy przeciw? Czy powinna
być Stanami Zjednoczonymi Europy z rządem europejskim jako główną instancją,
czy luźnym stowarzyszeniem? Czy ogólnie uważasz, iż warto, by kraje świata się
jednoczyły, czy też cenisz wyżej wartości nacjonalistyczne i (lub) patriotyczne?

I za, i przeciw – mierzi mnie biurokratyzacja, zbyt rozbuchana redystrybucja. Ale ogólnie, jestem za jednoczeniem się Europy (Świata). Patriotyzm, duma z powodu przynależności do tej a nie innej grupy narodowościowej, jest dla mnie absurdalna.

12. Co sądzisz o: aborcji, eutanazji, in vitro?

Jestem za wprowadzeniem w/w praw. Decyzja o skorzystaniu powinna być rozważona w sumieniu danego obywatela.

13. Na ile ważny jest dla ciebie rozwój nauki? Czy zgodziłbyś się na większe
obciążenie fiskalne w tym celu? Czy ograniczyłbyś w tym celu świadczenia socjalne,
gdybyś był politykiem?

Jestem za promowaniem nauki, ale tylko tych kierunków badań, które rokują perspektywę rozwoju cywilizacyjnego, poprawę jakości życia (ludzi) na planecie, i poprawę, lub nie pogorszenie, równowagi biologicznej natury. Jestem przeciw marnotrawieniu środków na badania jałowe, czyli nie wnoszące nic dla dobra wspólnego.

14. Czy państwo powinno wspierać kulturę?

Tak, w ograniczonym zakresie. Kultura nie powinna być wyłącznie zdana na komercję, bo to prowadzi, moim zdaniem, do jej degradacji, zubożenia.

15. Czy państwo powinno wspierać sport i rekreację?

Jestem za wspieraniem rekreacji, ale budowanie ze środków publicznych ogromnych, kosztownych stadionów wydaje mi sie przesadne.

16. Jak daleko powinna sięgać wolność słowa? Czy istnieją treści, które powinny być
zakazane?

Chyba jednak tak, na przykład szerzenie kłamstw, oszczerstw, nienawiści, zabobonów…

17. Media mają ogromny wpływ na rzeczywistość. Czy są dobre? Czy istnieje
możliwość stworzenia warunków pod lepsze media za pomocą lepszych regulacji
prawnych?

Polska telewizja? Jest problem z finansowaniem. Jest problem z treścią programową, większość jest o niczym, a powinna być o czymś, czegoś uczyć… Trwa schizofrenia w kwestii abonamentowej. To powinno być uregulowane. Albo, albo. Albo płacimy, albo redukujemy telewizję publiczną do kanału informacyjnego, pozostawiając komercję kanałom prywatnym. Telewizja publiczna powinna zostać odchudzona, chyba jednak za dużo jest w niej darmozjadów…

18. Co sądzisz o emigracji do krajów europejskich? Czy imigranci z państw
muzułmańskich są problemem? Co może zapewnić lepszą ich integrację, jeśli
zauważasz taką potrzebę?

Myślę że są problemem, skoro tworzą (przestępcze) getta, zawłaszczane przez ich kler. Zaprowadzane są tam sprzeczne z prawem krajowym obyczaje inspirowane szariatem.

19. Czy obce państwo może ingerować w politykę drugiego państwa z uwagi na
łamanie praw człowieka?

Może próbować, jeśli potrafi.

20. Dopisz uwagi, które nie wynikają z powyższych pytań, a które są istotne dla
twojego światopoglądu.

(brak uwag)

——-

Czesław Szymoniak – sympatyk PSR.

——-

Więcej informacji na temat naszej ankiety.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. View more
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie name Active
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej. „Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.). Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek