Na podstawie oficjalnego stanowiska Zarządu Głównego PSR, przesłanego członkiniom i członkom Stowarzyszenia, prezentujemy w punktach zalecenia na czas kampanii wyborczej, obligujące potencjalnych kandydatów/ki, startujących/e z różnych list partyjnych i koalicyjnych.

 

1. Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (PSR) nie jest podmiotem żadnej koalicji wyborczej. Kandydatowi/ce nie wolno sugerować, że PSR, jako organizacja – popiera, czy preferuje jakąkolwiek listę wyborczą.

2. Kandydat/ka ma pełne prawo mówić o swojej przynależności do PSR i przedstawiać podczas kampanii statutowe cele i projekty PSR.

3. Żaden/na kandydat/ka nie ma prawa korzystać na potrzeby kampanii z zasobów finansowych i rzeczowych PSR-u. Wszelkie niezbędne koszty ponosi z „własnej kieszeni” lub ze środków pozyskanych poza PSR-em.

4. Każdy/a kandydat/ka odpowiada w swoim imieniu za przekazywane podczas kampanii treści. Każde naruszenie dobrego imienia i wizerunku PSR, spotka się z konsekwencjami statutowymi.

5. PSR formalnie i na poziomie żadnej struktury – nie wspiera żadnych działań wyborczych kandydata/ki. Nie dotyczy to koleżeńskiego wsparcia ze strony poszczególnych członkiń i członków PSR – w trybie pozaorganizacyjnym.

6. Kandydat/ka nie może wykorzystywać zebrań oddziałowych oraz innych projektowych (także w trybie spotkań internetowych) – do celów swojej kampanii wyborczej i do agitacji wyborczej na rzecz jakiejkolwiek listy partyjnej, czy koalicyjnej.

7. W trakcie kampanii nie można używać logo PSR – w żadnej formie i na żadnym nośniku informacji – drukowanym i elektronicznym.

8. Kandydatowi/ce nie wolno wykorzystywać mediów PSR dla propagowania swojej kandydatury, poza tym, co ujęte zostało w punkcie 9. Nie może zamieszczać tam swojego programu wyborczego, opisów i zdjęć z przebiegu kampanii wyborczej, rozsyłać wyborczych komunikatów, korzystając z list mailingowych członków – zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym.

9. Kandydat/ka ma prawo odwoływać się do informacji zamieszczonych w PSR-owych mediach (strona www i wszystkie fora internetowe) w celach promocji Stowarzyszenia i własnej kandydatury.

10. Kandydat/kandydatka może zabiegać o realizację wspólnych i dokładnie sprecyzowanych projektów PSR z daną koalicją do europarlamentu. Jeśli są one merytoryczne (zgodne ze statutem) i korzystne dla wszystkich stron, mogą stać się na bazie konkretnie zakreślonych celów projektowych podstawą do promocji wszystkich podmiotów je tworzących.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek