Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów jest zrzeszeniem osób o światopoglądzie racjonalistycznym. Jesteśmy społecznością ludzi o otwartych umysłach, którzy cenią ideę osobistej wolności i samorozwoju.

„Myśl Wolna daje albo… milczy”

Idea

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów jest zrzeszeniem osób o światopoglądzie racjonalistycznym.

Jesteśmy społecznością ludzi o otwartych umysłach, którzy cenią ideę osobistej wolności i samorozwoju. Tworzymy enklawy w polskiej przestrzeni społecznej, gdzie można myśleć, mówić i kształtować się na zasadzie autonomii i odwagi intelektualnej, bez ograniczenia ideologiczną poprawnością.

Naszymi wartościami są idee wolnej myśli oraz rozumnego kształtowania przekonań i życia.

Cele PSR

  • integracja polskiej społeczności racjonalistów w związek zdolny do podejmowania działań na rzecz upowszechniania samodzielnego i krytycznego myślenia,
  • rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego,
  • popularyzacja nauki i metody naukowej,
  • działanie na rzecz rozdziału kościołów i związków wyznaniowych od Państwa oraz neutralności światopoglądowej Państwa.
  • wspieranie i obrona praw osób dyskryminowanych, w szczególności na tle światopoglądu, orientacji seksualnej, narodowości, rasy, pochodzenia etnicznego oraz płci, a także pomoc w realizacji własnych praw,
  • propagowanie postaw twórczych, aktywnych, zaangażowania społecznego i obywatelskiego,
  • działalność na rzecz rozwoju zainteresowań, wiedzy i horyzontów umysłowych członków stowarzyszenia.

Tradycja

W Polsce od 1907 r.

Jesteśmy częścią polskiego ruchu laickiego, którego korzenie sięgają okresu zaborów. W 1907 r. w Warszawie powstało Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich. Zlikwidowane przez władze carskie, organizacje laickie odrodziły się w II Rzeczpospolitej. W warunkach dominacji jednego wyznania, międzywojenni wolnomyśliciele opowiadali się za laicyzacją przestrzeni publicznej: chcieli świeckich szkół, cmentarzy i urzędów stanu cywilnego. Propagowali zasady wolności sumienia i tolerancji religijnej, szerzyli myśl niezależną od przesądów, bronili wolności przekonań w nauce, sztuce, religii i polityce. Na łamach prasy laickiej („Myśl Wolna”, „Wolnomyśliciel Polski”, czy „Racjonalista”) publikowali m.in. Ludwik Krzywicki, Jan Baudouin de Courtenay, Tadeusz Kotarbiński, Tadeusz Boy-Żeleński.W 1936 r. władze zlikwidowały organizacje i prasę wolnomyślicielską.

Ruch kontynuuje działalność w okresie PRL-u. Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli, czy Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej promują światopogląd racjonalistyczny, zajmują się ochroną praw niewierzących, prowadzą szeroką działalność wydawniczą, oświatową i badawczą. Powstaje pierwszy polski przegląd religioznawczy „Euhemer”. Po 1989 r. środowiska laickie stały się jeszcze bardziej zróżnicowane.

Obecnie, m.in., dzięki działalności Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, myśl wolna przezywa w Polsce swój „comeback”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek