„Zwracamy się do Pana o wycofanie tego projektu w imię szacunku dla każdego żywego, czującego istnienia, oraz w imię rozumu (…)”

Warszawa, 28 kwietnia 2013 r.

Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze,

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów z ogromnym smutkiem przyjęło informację o projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, ponownie zezwalającym na ubój rytualny zwierząt w Polsce.

Zwracamy się do Pana o wycofanie tego projektu w imię szacunku dla każdego żywego, czującego istnienia, oraz w imię rozumu, pozwalającego ocenić zło, które powstaje za każdym razem, gdy istnienie takie niewinnie cierpi.

Zabijanie zwierząt bez ogłuszania jest przejawem barbarzyństwa i nie ma nic wspólnego z wolnością, na którą powołują się obrońcy wyznaniowych przywilejów w tym względzie. Upominamy się niniejszym o przestrzeganie fundamentalnej dla demokracji zasady równości wobec prawa, zagrożonej przez praktykę zezwalania powołującym się na religię osobom na czyny dla innych zakazane.

Dzisiejsza kultura europejska, zbudowana na fundamencie praw człowieka, dostrzega także elementarne prawa zwierząt. Do ich niepodważalnego zasobu należy brak akceptacji dla okrucieństwa wobec nich.

Niezgoda na okrucieństwo nie może być wyłączona ze względu na jakiekolwiek żądania religijne tak, jak żadna religia nie może domagać się rezygnacji z przyrodzonego prawa do godności i wolności żadnego człowieka. Akceptacji dla okrucieństwa wobec zwierząt nie da się także uzasadnić względami ekonomicznymi ani jego praktykowaniem przez innych. W szczególności zaś okrucieństwa winniśmy się wyzbywać wobec tych istnień, które są od nas w pełni zależne i za opiekę nad którymi spada na nas moralny obowiązek.

Prosimy Pana o wycofanie tego projektu, wierząc, że możemy w tym względzie stać się wzorem dla wielu krajów Unii Europejskiej, które wciąż tolerują barbarzyństwo dla zysku grupy pozbawionych skrupułów przedsiębiorców lub dla świętego spokoju. Chcielibyśmy w obronie praw zwierząt być dziś liderem tak, jak kiedyś byliśmy nim w walce o prawa człowieka w Europie środkowej, dotkniętej opresją komunizmu. Wierzymy, że racje moralne i zwykła empatia wobec cierpienia przerażonych i bestialsko mordowanych zwierząt przeważą nad argumentami bezwzględnej, nieliczącej się z niczym żądzy zysku, usłużnie korzystającej z religijnego usprawiedliwienia.

Pozostajemy z poważaniem,

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek