W dniach 7-8 września 2013 roku odbył się NZD w Łodzi w hotelu Molo. W miejscu zjazdu rozpoczynającego tą pierwszą 2-letnią po zmianie w Statucie kadencję władz PSR, a której koniec nastąpi na początku grudnia br. na Zgromadzeniu Delegatów w Poznaniu.

Jak na wymuszone dymisjami 2 członków Komisji Rewizyjnej z Krakowa, zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym, to atmosfera tego spotkania była i twórcza, i pracowita i wyjątkowo sympatyczna. Chciało by się rzec – jak nigdy, choć weterani zjazdów zapewne by zaprotestowali, ale słabo. Prezeska oddziału łódzkiego PSR , Magdalena Kowalczyk, wspomagająca ją Sylwia Gałązka i Mariusz Karski z tej samej Łodzi – przygotowali delegatom i innym przyjezdnym członkom PSR – bardzo komfortowe miejsce dla 2-dniowych debat i ustawowych chwil relaksu, z których PSR-owskie zgromadzenia są znane we wszystkich ośrodkach.

Główną przyczyną i zarazem pierwszym punktem obrad NZD – była konieczność uzupełnień uszczuplonych składów organów naczelnych PSR, w tym wspomnianej na początku Głównej Komisji Rewizyjnej, Zarządu Głównego i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego. Zwłaszcza bez niemożliwego uzupełnienia GKR drogą kooptacji, legalne działanie całej organizacji było niemożliwe, stąd Statut wymusił na Zarządzie konieczność, a nie tylko potrzebę zwołania NZD. Musiał więc zostać zwołany do miejsca w miarę dogodnego dla wszystkich, a delegaci z całej Polski zmuszeni byli przybyć, by pomóc swojemu stowarzyszeniu i uniknąć kolejnych groźnych formalnych następstw. Zarząd Główny chcąc efektywnie zagospodarować pieniądze oraz czas wszystkich, w uchwale zwołującej NZD, zawarł dwa kolejne punkty programu, stanowiące łącznie kompleks wielu spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej stowarzyszenia (bazy danych, strony www, komunikacja mailingowa), a także form i sposobów finansowania działalności PSR. 

Było więc o czym mówić, czasu też nie ograniczano zbytnio na istotne tematy, lecz na początku zajęto się wyborami na wakujące 2 miejsca w komisji rewizyjnej, 3 miejsca w zarządzie i 3 miejsca w sądzie koleżeńskim.

Prezydium NZD stanowili: Marek Pawłowski – Przewodniczący obrad, Jacek Tabisz – Prezes PSR, Magda Kowalczyk – Prezeska PSR Łódź (jako Gospodyni obrad) i Kaja Bryx – Protoklantka obrad. Wspierała ją przy tworzeniu protokołu NZD Sylwia Gałązka – Sekretarz ZG, co było też dodatkowym zabezpieczeniem dla protokołu, który trafi po zjeździe w pakiecie dokumentów do zmian w KRS dla PSR.

Po niezbędnym przeliczeniu ilości uprawnionych delegatów i stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu programu NZD, wybrana wcześniej komisja skrutacyjno-wyborcza przystąpiła do wyborów uzupełniających. Do władz stowarzyszenia zostały wybrane następujące osoby: ZG PSR – Maciej Smykowski, Nina Sankari i Grzegorz Ludwig; NSK – Dominik Gajewski, Marek Pawłowski i Adrian Zwoliński; GKR – Marek Ławreszuk i Michał Rembas. 

Obecny skład wszystkich władz – uzupełniony o tych wybranych w Łodzi – jest na naszej stronie PSR pod linkiem https://www.psr.org.pl/wladze/

Wszyscy kandydaci otrzymywali praktycznie maksymalne ilości głosów w wyborach tajnych, a szczegółowy protokół to obrazujący, jest jeszcze w fazie konsultacji. Cierpliwości zatem. Przyjazd prof. Coyne’a – światowej klasy ewolucjonisty z USA, wywołał w PSR-ze pozytywną rewolucję. 

Teraz pora na skrótową relację z dalszych postanowień NZD, bo szykujemy więcej informacji merytorycznej dla Was. Możemy też mówić o nowym otwarciu w związku z decyzjami idącymi w kierunku większej profesjonalizacji PSR, zarówno w procedurach informatycznych, jak i formalnych, pozwalających pozyskiwać dofinansowania do naszych działań i projektów, jak i sprawniej zarządzać całą strukturą. 

Drugim ważnym blokiem tematycznych była własność intelektualna i niematerialna stowarzyszenia, z którymi mieliśmy spore problemy i tu nie miejsce o nich pisać. Ostatnie 3 miesiące wszystkim dały się mocno we znaki, a etap sprzątania, szukania i liczenia jeszcze trwa – choć sytuacja praktycznie opanowana i idziemy do przodu. Niebawem ukaże się protokół z NZD, zatem teraz wypada krótko wspomnieć, iż zreferowane zostały liczne działania, które w ostatnim czasie zagroziły naszej własności niematerialnej. Podjęto uchwały dotyczące starannego archiwizowania naszych dokumentów, oraz uchwalono poparcie dla powstającego Biura IT, za które odpowiada Maciej Twardowski i inni nasi informatycy (można się zgłaszać dalej – jest co robić). Biuro IT zajmować się będzie szeroko pojętą strategią informacyjną, administrowaniem bieżącym oraz ochroną baz danych członków i innych zasobów PSR. Pojawiły się sugestie, aby na WZD w Poznaniu uzupełnić statutowe kompetencje Komisji Rewizyjnej o ochronę własności intelektualnej. NZD zobowiązał zarząd do podjęcia kroków, w celu prawnego zastrzeżenia znaków wyróżniających PSR i przygotowania profesjonalnego Systemu Identyfikacji Wizualnej (alias Księgi Znaku), który miałby stanowić profesjonalne podstawy do prawnego zastrzeżenia. Postanowiono też przygotować dwa stanowiska dotyczące ostatnio zaistniałych zdarzeń – wewnętrzne i zewnętrzne.

Trzecim ważnym blokiem tematycznym były kwestie finansowe. Debatowaliśmy o możliwościach pozyskiwania grantów, o regulacjach związanych z planowanym otrzymaniem OPP, oraz o działalności odpłatnej na cele stowarzyszenia. Wszyscy członkowie zapoznają się z przygotowaną przez ZG (zadanie dla Grzegorza Ludwiga) ekspertyzą zawierającą plusy i minusy prawno-organizacyjno-księgowe OPP dla PSR, bo dużo czasem krzyczymy – dlaczego nie mamy tego statusu, podczas gdy nie wiemy, lub wiemy za mało z czym OPP się dla stowarzyszenia wiąże. Decyzja będzie wzmocniona konsultacjami. W dyskusji poruszono też temat osobowości prawnej oddziałów ułatwiającej pozyskiwanie grantów i zabieganie o stałe siedziby oddziałów, istotne z uwagi nie tylko na samą działalność, ale i na przechowywanie dokumentacji. Jeszcze hasłowo co poruszano i do czego zobowiązano ZG, bo większość kompetencji do podpisywania umów i uregulowań ma ZG; formalna strona i promocja ceremonii humanistycznych w Polsce, którym PSR patronuje; publiczne zbiórki środków na duże przedsięwzięcia z pomocą i kanałami mailingowymi współpracujących bardzo blisko z PSR – portali Racjonalista.pl i Internetowa Lista Ateistów i Agnostyków. Obydwa te portale w sumie mają spersonalizowanych odbiorców i sympatyków naszego ruchu na poziomie kilkudziesięciu tysięcy. Prośby o wsparcie ateistycznej akcji billboardowej Fundacji Wolność od Religii słane np. kanałem ILAiA – w sposób wyliczalny pokazują jak mocno wspierana jest ta akcja konkretnymi kwotami. Są także inne formy pozyskiwania środków, wynikające ze współpracy z innymi podmiotami i partnerami z kręgu NGO.

Jeszcze więcej rozmów i debat toczyło się w nieformalnej części zjazdu. Widoczna była ogromna chęć działania u wszystkich obecnych, oraz zgodne z faktami przekonanie o wzrastającym znaczeniu PSR w Polsce. NZD odbywał się w przededniu wielu ważnych wydarzeń, takich jak choćby przebiegająca teraz wizyta prof. Jerry’ego Coyne’a (na bardzo ciekawym wykładzie w Warszawie (13 września) było od 150 do 200 osób, wsparcie Oddział PSR Warszawa). 

Do domów wszyscy wracali uśmiechnięci, żałując, że zjazd już się skończył. Naprawdę ogarniamy wszystko co ważne i wychodzimy na prostą, po niezłym zamieszaniu. Widoczne jest, że zarówno od strony formalnej, jak i ideowo – merytorycznej chęć działania jest u członków i członkiń PSR wyższa, niż kiedykolwiek dotąd. Zarządowi Głównemu  PSR pozostaje zatem wiele pracy, w której będzie mógł liczyć na szeroką pomoc innych osób z PSR-u. Walny Zjazd Delegatów w Poznaniu zapowiada się bardzo ciekawie. Będzie nas więcej i ze wszystkich oddziałów, bo niebawem rusza machina wyboru delegatów na to kończące ważny etap historii PSR wydarzenie. Wszystkich członków zresztą serdecznie zaprosimy na grudniowe spotkanie.

Jacek Tabisz – Prezes Zarządu Głównego PSR 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek