Do:
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8

My, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej żądamy przestrzegania Konstytucji RP przyjętej w ogólnonarodowym referendum w 1997 roku. Z całą mocą przypominamy, że Konstytucja gwarantuje równe prawa zarówno osobom wierzącym jak i niewierzącym.

Art. 25 mówi „Władze publiczne Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.”, a stosunki między państwem a kościołami „są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności”. To prawo nie jest respektowane. Rzeczpospolita Polska zgodnie z zapisem w Konstytucji jest państwem świeckim. Dlatego domagamy się spełnienia poniższych postulatów ściśle związanych z zapisem w Konstytucji.

 

1. Wypowiedzenie konkordatu. Konkordat jest sprzeczny z zasadami świeckiego państwa i niezgodny z art. 25, co powoduje, że Kościół Katolicki w Polsce posiada uprzywilejowaną pozycję, niezgodną z zasadą neutralności państwa w sprawach religii.
2. Rozdzielenie państwa od kościoła w celu zapewnienia równości wszystkim wierzącym i niewierzącym obywatelom Polski.
3. Zrównanie wobec prawa kościoła i innych organizacji.
4. Odpowiedzialność karna reprezentantów kościoła w Polsce na równi ze wszystkimi innymi obywatelami, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
5. Usunięcie wszelkich symboli religijnych z budynków instytucji państwowych. Tylko takie rozwiązanie jest w stanie spełnić wymagany przez Konstytucję warunek równego traktowania obywateli bez względu na ich przekonania i wiarę. W sytuacji obecnej wyznawcy innych religii oraz osoby niewierzące mogą czuć się dyskryminowane w siedzibach instytucji państwowych.
6. Lekcje religii w szkołach publicznych winny być zastąpione neutralnymi światopoglądowo lekcjami etyki, prowadzonymi przez odpowiednio przygotowane i niepowiązane ze związkami wyznaniowymi osoby świeckie.
7. Zlikwidowanie funduszu kościelnego, który nie jest zgodny z zapisem art. 25 mówiącym o bezstronności władz publicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Fundusz kościelny przeczy neutralności państwa ws. religijnych.
8. Opodatkowanie kościoła. Jego brak to jaskrawy przejaw niesprawiedliwości społecznej.
9. Zniesienie art. 196 k.k, gdyż jest on częściowym powtórzeniem neutralnego art. 257 k.k mówiącego, że „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”. Art. 257 zawiera już w sobie zakaz obrażania innych zarówno ze względów na fakt wyznawania, jak i niewyznawania przez nich jakiejkolwiek religii, co w rezultacie pozwala na równe traktowanie wszystkich obywateli Polski.

Dawid Wiktor

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek