„Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów popiera obywatelski Apel w obronie Konstytucji RP i świeckiego Państwa, wystosowany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Ruch Obrony Świeckiego Państwa.”

 

Warszawa, 8 sierpnia 2010 r.

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
ul. Koszykowa 24/1
00-553 Warszawa

Sz. P. Grzegorz Napieralski
Przewodniczący
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
ul. Rozbrat 44a
00-419 Warszawa

Szanowny Panie,

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów popiera obywatelski Apel w obronie Konstytucji RP i świeckiego Państwa, wystosowany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Ruch Obrony Świeckiego Państwa.

Niezależnie od sympatii politycznych naszych członków, sprzeciwiamy się łamaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Postulat równego traktowania zarówno obywateli wierzących, jak i niewierzących jest bliski środowisku, które reprezentujemy – osobom opowiadającym się za rozdziałem kościołów i związków wyznaniowych od Państwa oraz neutralnością światopoglądową Państwa.

Ostatnie wydarzenia przed Pałacem Prezydenckim w drastyczny sposób ujawniły słabość instytucji państwowych. Będąc Stowarzyszeniem, które działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dąży do wyeliminowania wpływu irracjonalnych ideologii na ustawodawstwo, czujemy się zobowiązani do zabrania głosu w tej sprawie.

Art. 25 Konstytucji RP stanowi, iż władze publiczne „zachowują bezstronność w sprawie przekonań religijnych”, a stosunki między państwem a kościołami „są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności”. To prawo jest łamane. Zwracamy też uwagę, na to iż, nie tylko krzyż przed Pałacem Prezydenckim jest przejawem ignorowania Konstytucji. Włączenie mszy do uroczystości zaprzysiężenia Prezydenta RP oraz krzyż wiszący w Sejmie są świadectwami tego, jak daleko Polsce do Państwa niezależnego od Kościoła katolickiego.

Podkreślając naszą niezależność od partii politycznych i udzielając jednocześnie poparcia Apelowi oczekujemy, że Sojusz Lewicy Demokratycznej spełni długoletnie obietnice dotyczące wdrażania rozwiązań na rzecz państwa neutralnego światopoglądowo.

Z poważaniem,
Paweł Gliński
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

Do wiadomości: media.

—————-
Powyższy list został także
opublikowany na stronie internetowej SLD.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek