Dnia 16 stycznia 2014 roku Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów uchwalił nowy regulamin Konkursu Racjonalista Roku.

Celem decyzji uchwalającej nowy regulamin nominacji i wyborów Racjonalisty/ki Roku jest nadanie temu tytułowi większej rangi na arenie krajowej i międzynarodowej, przestrzeganie zasady równości szans płci, także w nazewnictwie, demokratyczność dostępu i wyboru laureatów, większa przejrzystość procedury konkursowej i logiczne wnioski wypływające z wcześniejszych doświadczeń.

1. Jedynym organizatorem Konkursu Racjonalista Roku jest Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (PSR), reprezentowane na zewnątrz przez Zarząd Główny PSR.

2. Laureatami konkursu może zostać każda osoba i/lub podmiot, która w sposób szczególny wyróżni się w propagowaniu racjonalnego myślenia i działania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i arenie międzynarodowej.

3. Każda coroczna edycja Konkursu podsumowywana jest po okresie pełnego i zamkniętego roku kalendarzowego, co pozwala typować i nominować osoby i podmioty, które wyróżniły się w działaniach na rzecz racjonalizmu w okresie minionego zamkniętego roku i jest logiczną konsekwencją nazwy konkursu Racjonalista/ka Roku.

3. W ciągu każdej edycji przyznawane są 2 tytuły Racjonalisty/ki Roku – w kategorii polskiej i zagranicznej, zarówno w sferze działania, jak i obywatelstwa RP oraz innego Państwa.

4. Nominacje do tytułu Racjonalista/ka Roku może zgłaszać każdy członek PSR, w postaci umotywowanego wniosku przesyłanego na wskazaną skrzynkę mailową Zarządu Głównego PSR, lub ogłaszanego na oficjalnym forum wewnętrznym dla członków PSR-u.

5. Inicjatywę wnioskodawczą i możliwość rekomendacji kandydatur posiada również Zarząd Główny, jako naczelny organ zarządzający PSR.

6. W sprawie zgłoszonych kandydatur może wypowiedzieć się każdy członek i sympatyk PSR na ww. forach internetowych, lub mailingach wewnętrznych PSR-u.

7. Zarząd Główny na podstawie zgłoszonych wniosków i po zapoznaniu się z opiniami wyrażonymi na ww. forach – dokonuje wyboru Racjonalisty/ki Roku w głosowaniu demokratycznym, zwykłą większością głosów, przy statutowym quorum.

8. Kandydatury do tytułu Racjonalisty Roku mogą być zgłaszane najpóźniej do 20-go stycznia za rok poprzedzający, a rozstrzygnięcie i wybór Racjonalistów/ek Roku musi zapaść do końca stycznia danego roku, z tytułem za rok poprzedni.

9. Po głosowaniu i wyborze przez Zarząd Główny spośród grona nominowanych, Prezes Zarządu, lub członek ZG w jego zastępstwie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania laureatów i/lub laureatek o dokonanym wyborze i po uzyskaniu od nich ostatecznej zgody na przyjęcie tytułu, ogłasza wyniki głosowania w przestrzeni stowarzyszeniowej i medialnej, a postaci oficjalnego komunikatu, prezentującego sylwetki Racjonalistów i Racjonalistek Roku, wraz z uzasadnieniem wyboru.

10. W przypadku odmowy przyjęcia tytułu, Zarząd Główny dokonuje w ciągu 7 dni ponownego wyboru w oparciu o posiadane wnioski nominacyjne i ogłasza wynik głosowania, analogicznie jak w punkcie 9.

11. Zarząd Główny ma prawo nie dokonać wyboru laureata/ki Konkursu, a uzasadnienie ogłasza członkom PSR-u na wewnętrznym forum, lub za pomocą stowarzyszeniowych mailingów.

Opis archiwalny idei Konkursu:

„Ten tytuł jest próbą zwrócenia uwagi na ludzi, których postawy i działania mogą być wskazówką dla innych. Nierzadko wymagają one cywilnej odwagi i poświęceń. Czasem są to działania, których racjonalizm jest sprzeczny z racjonalnością codziennego życia, wymagają decyzji zorientowanych na odległe cele, które dziś mogą się wydawać nierealne, czy zgoła utopijne.

Racjonalizm nie zawsze jest oczywisty, zgoła przeciwnie, wymaga przełamywania barier, odwagi powiedzenia, że król jest nagi, ale również odwagi podejmowania ryzyka zdenerwowania możnych strażników przesądów.

Chcielibyśmy, aby wybór Racjonalisty Roku był okazją do zwrócenia uwagi na działania innych. Prosimy o zgłaszanie do nas kandydatów do tytułu Racjonalisty Roku. Ludzi podejmujących działania na rzecz racjonalizmu, w obronie rozumu, przeciw wszechobecnemu przesądowi jest znacznie więcej niż nam się wydaje i mamy tu do czynienia z całą paletą działań ciekawych, pomysłowych, odkrywczych, odważnych, a czasem graniczących z heroizmem. Jakże często te działania pozostają niezauważone i niedocenione.

Chcielibyśmy, aby napływały do nas kandydatury ludzi, których działania warto zauważyć. Chcielibyśmy, aby wybór Racjonalisty Roku stawał się z roku na rok trudniejszy”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. View more
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie name Active
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej. „Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.). Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek