Na naszym wrocławskim festiwalu racjonalistycznym Manfred Isemeyer, dyrektor zarządzający berlińskiego HVD zaprosił nas na kongres zjednoczeniowy organizacji berlińskiej i brandenburskiej HVD na 18. czerwca. Pozazdrościć tak precyzyjnego i długofalowego planowania.

 

Przygotowaniami do zjednoczenia przez ponad dwa lata zajmowała się specjalna dwustronna komisja. Przyjęliśmy zaproszenie i delegacja PSR w składzie:

  • Bożena Mozolewska (Szczecin),
  • Aleksander Ciok (Wrocław),
  • Radosław Adamiak (Poznań) i
  • Andrzej Wendrychowicz (Warszawa)

uczestniczyła w kongresie.

Poznaliśmy osobiście wiele kluczowych osób z władz federalnych i regionalnych (Berlina i Brandenburgii) i przeprowadziliśmy rozmowy istotnie dla naszej dalszej współpracy z HVD.

1. Z Profesorem Friederem Otto Wolfem, prezydentem władz federalnych HVD uzgodniliśmy, że zorganizujemy bezpośrednią współpracę struktur regionalnych HVD i PSR. Spróbujemy przy tym włączyć nasze kontakty do oficjalnej współpracy partnerskiej miast polskich i niemieckich. Partnerem Oddziału Warszawskiego pozostanie Berlin, z którym mamy już ożywione kontakty. Miasto Kraków współpracuje z Norymbergą (Bawaria). Szef bawarskiego Landesveband (związku „landowego”), Michael Bauer, obecny na konferencji, zadeklarował natychmiastową gotowość nawiązania roboczych kontaktów z PSR Kraków. Ustalimy, z jakimi miastami umowy o współpracy podpisały Szczecin, Gdańsk, Wrocław i Łódź, gdzie także mamy nasze Oddziały.

2. Władze federalne HVD wyznaczyły na koordynatora współpracy z PSR Wernera Schulza, szefa działu ds. kształcenia w HVD Berlin, odpowiedzialnego w HVD Deutschland za współpracę międzynarodową. Ze strony PSR koordynatorem jest A.Wendrychowicz. Z panem Schulzem ustaliliśmy, że w możliwie nieodległej przyszłości PSR przedstawi propozycje wypełnienia Umowy Kooperacyjnej HVD-PSR konkretnymi projektami.

3. Z redaktorem naczelnym wydawanego na szczeblu federalnym związkowego miesięcznika diesseits i rzecznikiem prasowym HVD, Thomasem Hummtischem, uzgodniliśmy, że PSR przygotuje w niezbyt odległym terminie jeden obszerniejszy artykuł do publikacji w diesseits oraz w miarę regularnie będziemy wysyłać krótkie informacje prasowe o aktualnych projektach / wydarzeniach w PSR do zamieszczania w rubryce zagranicznej pisma.

4. Z dotychczasowym szefem brandenburskiego HVD, Norbertem Kunzem, uzgodniliśmy, że zlokalizujemy ich regionalne struktury najbliższe geograficznie Szczecinowi, aby nasz szczeciński Oddział mógł z nimi nawiązać sąsiedzką, przygraniczną współpracę. Mogą być z tym pewne kłopoty, gdyż im dalej od Potsdamu, czyli siedziby rządu Brandenburgii i dotychczasowego HVD Brandenburg (połączonego 18 czerwca z HVD Berlin), tym ich struktury są słabsze. Powodem tego jest też fakt, że na północy Brandenburgii działają inne silne organizacje wolnomyślicielskie, nienależące do HVD.

5. Rozmawialiśmy z Heinzem Klosem, wiceprezesem Humanistischer Freidenkerbund Brandenburg e.V. z Bernau (wchodzą w skład federalnej organizacji HVD) na temat kontynuacji podjętej już współpracy z Oddziałem Dolnośląskim PSR.

6. Silvana Uhlrich, prezydent HEYO, zachęcała nas do poświęcenia większej uwagi współpracy humanistycznych „młodzieżówek”, oraz do udziału w tegorocznym kongresie w Oslo, na którym ma być m.in. reaktywowane Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolnej Myśli, które pierwotnie powstało na Światowym Kongresie Wolnej Myśli w Rzymie w 1904. PSR jest zaproszony do poparcia tej inicjatywy.

7. Z Manferedem Isemeyerem, obecnym dyrektorem zarządzającym HVD Berlin, który prawdopodobnie pozostanie na tym stanowisku po zjednoczeniu obu organizacji, ustaliśmy, że Manfred i ktoś z HVD Berlin przyjadą na jesieni do Warszawy w celu podsumowania dotychczasowej i zaplanowania dalszej współpracy PSR – HVD. Do tego czasu postaramy się przynajmniej zdefiniować kilka projektów w ramach naszej Umowy Kooperacyjnej.

8. Po zakończeniu kongresu i szczęśliwym uchwaleniu stosownych dokumentów zjednoczeniowych przemówienia wygłosiło tylko troje gości honorowych:  

– przedstawiciel nadburmistrza Berlina, 

– pani wiceminister finansów rządu krajowego Brandenburgii, a także 

– Andrzej Wendrychowicz, wiceprezes PSR.

Nasze wystąpienie, z krótką informacją o działalności PSR, spotkało się z bardzo żywym i życzliwym zainteresowaniem blisko dwustu delegatów na kongres, oraz licznych zaproszonych gości. Osiągnęliśmy podstawowy cel naszej wizyty: kluczowe osoby w HVD Berlin i Brandenburg – bo tylko takie były delegatami na kongres – dowiedziały się, że HHD i PSR mają podpisaną umowę partnerską oraz czym jest PSR. Będzie nam teraz jeszcze łatwiej umowę tę realizować i wypełniać konkretnymi projektami. Mamy po niemieckiej stronie wielu nowych sympatyków.

Wnioski i propozycje

Po zjednoczeniu HVD Berlina i Brandenburgii powstała potężna organizacja, chyba większa od wszystkich pozostałych Landesverbände (czyli w poszczególnych Landach) razem wziętych. Najważniejsi ludzie we władzach federalnych i berlińsko-brandenburskich są bardzo życzliwie nastawieni do PSR. Możemy się od nich nie tylko dużo nauczyć, ale też odnieść bardzo realne korzyści. Proponuję podjąć następujące działania:

1. Nawiązać robocze kontakty Oddziałów PSR ze strukturami HVD w niemieckich miastach, z którymi Kraków, Wrocław, Gdańsk, Szczecin i Łódź mają podpisane umowy partnerskie. Władze tych miast na pewno będą nam wdzięczne, że wnosimy realny wkład do tych umów. Pozwoli to też na wyrobienie cennych kontaktów we władzach miejskich. Będzie także łatwiej sięgać po pieniądze samorządowe dla naszych polsko-niemieckich projektów. Mam nadzieję, że Zarządy Oddziałów podejmą taką współpracę. Trzeba zacząć od ustalenia, które niemieckie miasta są partnerami dla Waszych miast. Ja zorganizuję kontakty z odpowiednimi strukturami HVD.

2. Musimy zintensyfikować nasze starania o uzyskanie przez PSR statusu OPP. To by znakomicie ułatwiło HVD pozyskiwanie funduszy na wspólne z nami projekty, a może nawet ich całkowite finansowanie.

3. Bardzo nośnym politycznie tematem jest w Niemczech współpraca młodzieżowa. Jest ona zinstytucjonalizowana w tzw. Jugendwerk, dysponującym ogromnym budżetem. Zachęcam Młodych Racjonalistów (dostaliście już stosowne „namiar”) do podjęcia takiej współpracy. Niemieccy Młodzi Humaniści od dawna nam ją proponują.

4. W najbliższym czasie przedstawię propozycje projektów polsko-niemieckich w ramach Umowy Kooperacyjnej PSR – HVD.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek