Zarząd Główny PSR przekonany, że racjonalizm w sposób nierozłączny związany jest z oświeceniową koncepcją podziału władz, sprawiedliwości, praw człowieka i obywatela oraz porządku konstytucyjnego czuje się w obowiązku zabrać głos i krytycznie odnieść się do działań podejmowanych przez obecne władze RP.

Na krytykę w szczególności zasługują:

– zmarginalizowanie roli Trybunału Konstytucyjnego poprzez umożliwienie zasiadania w nim osób wybranych niezgodnie z prawem, co w konsekwencji ograniczyło ochronę praw konstytucyjnych, jaką dawała skarga konstytucyjna;

– psucie legislacji poprzez absurdalne a niczym nie uzasadnione skrócenie okresu procedowania ustaw;

– nadmierne zwiększenie kompetencji Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, co doprowadziło do masowego pozbawiania stanowisk wielu prezesów sądów powszechnych, które to działania należy ocenić krytycznie z propaństwowej perspektywy;

– zwiększenie w sposób niekonstytucyjny wpływu polityków na KRS;

– niekonstytucyjne zmienianie składu personalnego Sądu Najwyższego, między innymi poprzez przerwanie konstytucyjnego okresu kadencji pierwszej Prezes SN.

Te wszystkie działania oraz inne mniej lub bardziej z nimi związane należy w naszej ocenie uznać za niszczące praworządność, która jest w naszym odczuciu istotna w pejzażu racjonalnych wartości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. View more
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie name Active
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej. „Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.). Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek