Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów solidaryzuje się ze Związkiem Czeskich Ateistów w zaniepokojeniu wystąpieniem przewodniczącego czeskich muzułmanów Muneeba Hassana Alrawiego, które było jaskrawym przykładem mowy nienawiści podbudowanej dogmatyzmem religijnym.

Nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawa jest wygłoszone przez Alrawiego kazanie, w którym nawołuje on muzułmanów by nauczyli swoje dzieci nienawiści do wszystkiego co jest kafir, czyli niezgodne z islamem i obraźliwe dla Allaha.  Alrawi nalegał również, by dzieci skłaniać do modlitwy biciem, jeśli nie podoba im się tego typu zajęcie.

O ile stoimy na stanowisku, że należy szanować wolność wypowiedzi, o tyle mowa czeskiego przywódcy religijnego przekroczyła tę granicę. Jest ona przykładem mowy nienawiści, która jest ewidentnym nawoływaniem do przemocy wobec osób nie podzielających światopoglądu Alrawiego. Zaistniała sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, iż Alrawi jest przewodniczącym Centrum Społeczności Muzułmańskich w Czechach (UMO, Ústředí Muslimských Obcí v ČR). W przyszłym roku UMO planuje zmianę swojego statusu prawnego na wyższy, co oznacza przyzwolenie państwa na lekcje religii w szkołach i posługę religijną w więzieniach. Nie do przyjęcia jest przyzwolenie w demokratycznym społeczeństwie na wychowywanie na mowie nienawiści przyszłych pokoleń i wpajanie jej więźniom.

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów solidaryzuje się zatem z działaniami Związku Czeskich Ateistów, polegającymi między innymi na zgłoszeniu mowy nienawiści Alrawiego do prokuratury. Ze swej strony deklarujemy wszelką leżącą w zakresie naszych możliwości pomoc i współdziałanie w podobnych sytuacjach, jakie niestety mogą mieć miejsce w przyszłości.

Powyższe stanowisko nie uzasadnia oczywiście aktów przemocy wobec muzułmanów, które też mają niestety miejsce. Jesteśmy przekonani, że zaprzestanie mowy nienawiści uzasadnionej religijnie pomoże zarówno europejskim imigrantom, jak i autochtonom żyć w harmonii. Świeckość jest gwarantem wzajemnej życzliwości mieszkańców danego kraju. Denominacje wyznaniowe, silnie osadzone w przekonaniu o własnej jedyności, bardzo często dzielą ludzi.

Z poważaniem

Zarząd Główny PSR

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek