Jako Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów i Towarzystwo Kultury Świeckiej popieramy starania Komendanta Policji w Radomiu – inspektora Karola Szwalbe oraz innych urzędników państwowych i samorządowych, a także przedstawicieli wszystkich służb państwowych, o przestrzeganie konstytucyjnej zasady bezstronność (neutralności) władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, a także europejskich norm  zachowania świeckiego charakteru przestrzeni publicznej.

Przestrzeń publiczna służy bowiem wszystkim Polakom, a nie wyznawcom określonej religii, czy światopoglądu. Pozbawianie miejsc publicznych znamion neutralności światopoglądowej tworzy sytuację, w której zaburzane są wartości demokratyczne i prawa człowieka – gwarantowane przez podpisaną i ratyfikowaną przez Polskę Europejską Konwencję Praw Człowieka. Urzędy państwowe i samorządowe, posterunki i komendy policji, szpitale oraz placówki oświaty i inne miejsca publiczne – powinny służyć na tych samych zasadach wszystkim Polakom, nikt nie powinien dążyć do narzucania symboli, które dzielą ich pracowników i użytkowników na lepszych i gorszych, swoich i obcych.

Nie do przyjęcia jest również ocena intencji i działań Inspektora Szwalbe, oskarżanego na podstawie anonimowych donosów oraz towarzysząca całej sprawie, atmosfera histerycznego wręcz oburzenia, jakim reaguje część naszych rodaków na zwykłe i zgodne z Konstytucją RP, dążenia do pozbawienia przestrzeni publicznej znamion sakralizacji życia społecznego, która w świeckim państwie powinna być sprawą prywatną. Ogromnie niepokojące są głosy w tej sprawie „klerykalnych” polityków – również tych, którzy rządzą naszym krajem. Brak krzyża w przestrzeni publicznej nie jest znieważaniem tegoż symbolu. Jest po prostu nie stawianiem go tam, gdzie nie powinno być dla niego miejsca. Żaden obywatel Rzeczpospolitej Polskiej nie ma prawa narzucać drugiemu polskiemu obywatelowi w ten sposób, swojego wyznania i światopoglądu. Politycy starający się zastraszyć, a nawet napiętnować osoby akceptujące i upominające się o przestrzeganie zasady świeckości państwa – są osobami, które znalazły się zdecydowanie na niewłaściwym miejscu. Bycie senatorem, posłem, członkiem rządu, czy jakimkolwiek przedstawicielem instytucji państwa polskiego – nie musi oznaczać misjonarskiej posługi na rzecz jednej instytucji religijnej – w nowoczesnym i świeckim kraju, znajdującym się w sercu Europy.

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

Towarzystwo Kultury Świeckiej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek