W dniu15.11.2013 roku, o godz.12.30 pod Urzędem Miasta Szczecin, Ogólnopolski Ruch Ateistczno-Lewicowy oraz Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów organizuje  manifestację pod hasłem „Stop dyskryminacji świeckiego światopoglądu w  przestrzeni publicznej Szczecina”.

Domagamy się od władz miasta  umieszczenia tablicy na cześć Kazimierza Łyszczyńskiego – patrona polskich ateistów, który za swoje poglądy został spalony na stosie. W manifestacji weżmie udział z  filozoficznym odczytem, dr hab. Wojciech Krysztofiak (zdegradowany prof. US). Liczymy na szeroki odzew oraz liczny  udział ateistów, agnostyków oraz osób niewierzących. Zapraszamy również katolików (zarówno świeckich jak i księży), którzy będą mieli sposobność dyskusji z W. Krysztofiakiem w stylu perypatetyckim (na świeżym powietrzu).  Prosimy o powielanie tej informacji. Sukces naszej manifestacji będzie sukcesem wolności w przestrzeni publicznej; będzie symbolem zwycięstwa spoleczeństwa otwartego nad totalitarnymi próbami zawłaszczenia przestrzeni publicznej przez obecny establishment.

 Oto treść petycji, jaką wręczymy Prezydentowi Szczecina:  Powołując się na Konstytucję RP, zgodnie z którą władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym, my mieszkańcy miasta Szczecin,ateiści,agnostycy,niewierzący, antyklerykałowie żądamy od Pana Prezydenta wydania zezwolenia na umieszczenie w reprezentacyjnym i godnym miejscu naszego miasta,tablicy honorującej patrona polskich ateistów – Kazimierza Łyszczyńskiego.  Uwzględniając sugestię pańskiego zastępcy-Piotra Mynca-(pismo z dnia15.10.2013 roku, syg.UNP:56742/BMKZ/II/13),podajemy następujące lokalizacje umieszczenia tablicy na cześć patrona polskich ateistów:

 1.Al.Jana Pawła II – na wysokości Rektoratu US (obrzeże alejki spacerowej)  2.Pl.Lotników-po lewej stronie postaci Bartolomeo Colleoniego  3.Pl.Żołnierza-cokół lub obelisk byłego pomnika żołnierzy radzieckich  4.Pl.Żołnierza-dawna Aleja Kwiatowa po prawej stronie na wys. klubu „13 Muz”  5.Wały Chrobrego-wewnętrzna strona balustrady otaczającej postać Herkulesa  Walczącego – w miejscu naprzeciw w/w postaci.  Uważamy, iż wnioskowana przez nas lokalizacja na Pl.Adama Mickiewicza byłaby najbardziej właściwa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. View more
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie name Active
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej. „Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.). Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek