Umowa kooperacyjna pomiędzy stowarzyszeniem Freidenker Barnim e.V. a Oddziałem Wrocławskim Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.

 

Wrocław, 24.11.2012 r.

Preambuła

Umowa kooperacyjna pomiędzy stowarzyszeniami opiera się na umowie z dnia 12.12.2010 r.zawartej pomiędzy Humanistischer Verband Deutschlands (HVD) a Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów (PSR).

Pod względem merytorycznym umowa ta określa te same cele i stanowi konkretny wkład w urzeczywistnienie zamiarów i ducha umowy kooperacyjnej pomiędzy HVD a PSR.

Paragraf 1

Obie strony umowy, stowarzyszenie Freidenker Barnim e.V. zwane dalej „FB” i Oddział Wrocławski Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów zwany dalej „OWPSR” współpracują przy rozwoju, planowaniu, przeprowadzeniu i rozliczeniu projektu badawczego „Wrocław (Breslau), europejska metropolia – kolebka ruchu bezwyznaniowego/wolnomyślicielskiego Niemiec”.

Paragraf 2

Oba stowarzyszenia są równouprawnionymi i na równi traktowanymi partnerami projektu badawczego. Gremium kierownicze projektu powinno być obsadzone parytetowo.

Paragraf 3

FB i OWPSR ponoszą wspólnie odpowiedzialność za zabezpieczenie warunków ramowych umożliwiających zakończoną sukcesem realizację projektu badawczego. W szczególności dotyczy to personelu, pomieszczenia biurowego i wyposażenia technicznego biura, jak i finansów.

Paragraf 4

Oba stowarzyszenia złożą wspólnie wniosek o dotację na ten projekt badawczy do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i wspólnie będą pozyskiwać sponsorów dla projektu, żeby w ten sposób finansowo zabezpieczyć realizację polsko-niemieckiego przedsięwzięcia.

Paragraf 5

Zarządy obu stowarzyszeń kierują pracami nad projektem badawczym i kontrolują je, przeprowadzając raz w roku obrady, których centralnym punktem ma być omówienie wyników prac nad projektem badawczym, w tym zaistniałych problemów.

Paragraf 6

Umowa kooperacyjna i obowiązuje od dnia jej podpisania do 31.12.2015 r.

O kwestiach dotyczących kontynuacji i rozszerzenia przedmiotu umowy kooperacyjnej decydują zarządy FB i OW PSR.

Rozwiązanie umowy przed 31.12.2015 r. wymaga pisemnego uzasadnienia partnera składającego wniosek o rozwiązanie i musi być podane do wiadomości drugiego partnera na 3 miesiące przed wejściem w życie.

Paragraf 7

Umowa kooperacyjna jest sporządzona po 4 egzemplarze w języku niemieckim i polskim.

Norbert Weich
Przewodniczący
Stowarzyszenie Freidenker Barnim e.V.

Kaja Bryx
Przewodnicząca
Oddziału Wrocławskiego
Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek