W duchu współpracy, wspólnego działania i wspólnej wizji rozwoju i propagowania racjonalnego myślenia i wolnej od zabobonów przyszłości niniejszym postanawiamy (english text included):

1. Udzielać pomocy członkom OSACR odwiedzającym Polskę i członkom PSR odwiedzającym Czechy, jeżeli są oni rekomendowani przez stowarzyszenie do którego należą.

2. Ustanowić program wymiany dla młodych członków. Członek pochodzący z Czech w Polsce a z Polski w Czechach otrzyma zakwaterowanie i zostanie zaproszony do pracy w odpowiedniej organizacji przy bieżących projektach. Za wydatki tej osoby na podróż nie będzie odpowiedzialne goszczące ją stowarzyszenie, chyba że ustalono inaczej.

3. Informować polskie media na temat działań podejmowanych przez OSACR oraz informować media czeskie o działalności PSR. Dotyczy to również ogólnego przeglądu ruchu racjonalistycznego, tradycji ateistycznych i współczesnej sytuacji wolnomyślicieli w obu krajach oraz w innych częściach świata.

4. Umieścić logo stowarzyszenia partnerskiego na naszych stronach internetowych.

5. Do wzajemnej wymiany, publikacji i tłumaczenia wybranych artykułów PSR i OSACR.

6. Konsultować się z organizacją partnerską w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska w zakresie wydarzeń na świecie i wspierać się wzajemnie w obronie racjonalizmu i ateizmu w Czechach, Polsce i gdzie indziej na świecie.

7. Współpracować ze sobą w organizacji racjonalistycznych, ateistycznych i humanistycznych konferencji.

8. Wspierać tworzenie oddziału OSACR w Polsce oraz oddziału polonijnego PSR w Czechach i zachęcić je do współpracy z odpowiednią organizacją w kraju, w którym powstały.

9. Propagować naszą literaturę: wspomagać tłumaczenie i wydawanie książek wybrane przez związki partnerskie.

10. W miarę możliwości, organizować i wspierać wymianę kulturalną.

11. Opublikować tę  umowę o współpracy na naszych stronach internetowych, aby uczynić ją dostępną dla wszystkich naszych członków. Umowę zawarto w dniu 21.09.2013 w Pradze.        Podpisano:

President of OSACR Slávek Morgan Černý

Prezes PSR Jacek Tabisz

Wiceprezes PSR Jarosław Augustynowicz

Agreement of cooperation betweeen Občanské sdružení ateistů České republiky (OSACR), Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (PSR). We hereby solemnly resolve to agree in the spirit of co-operation, joint action and with the vision of the growth of rationalism:

1. To give aid to the members of OSACR visiting Poland and to the members of  PSR visiting the Czech Republic, if they are recommended by the association they belong to.

2. To establish an exchange program for young members. Coming from the Czech Republic to Poland or vice versa they will get accommodation and will be invited to work with the respective organization on the current projects. The person’s journey expenses will not be the responsibility of the hosting association, unless otherwise specified.

3. To inform Polish media about the actions undertaken by OSACR, and to inform Czech media about the activities of PSR. That includes the general overview of the rationalist movement, atheist tradition and the contemporary situation of freethinkers in both countries and elsewhere in the world.

4. To put the partner association’s logo on our websites.

5. To exchange, translate and publish chosen articles by OSACR and PSR.

6. To consult the partner associations in order to reach a common position regarding world events that concern rationalists and to support each other in the defense of rationalism in the Czech Republic, Poland and elsewhere in the world.

7. To co-operate with each other in the organization of the future rationalist, atheist and humanist conferences.

8. To support the creation of a branch of OSACR in Poland and of a branch of PSR in the Czech Republic and to encourage their co-operation with the respective organization in the country where they stay.

9. To exchange our literature: translate and publish books chosen by the partner associations.

10. To make cultural exchange wherever possible.

11. To publish this agreement of cooperation on our websites to make it accessible for all our members. Signed  21.09.2013 in Prague Signed:

President of OSACR Slávek Morgan Černý

President of PSR Jacek Tabisz

Vicepresident of PSR Jarosław Augustynowicz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek