W związku z obchodami międzynarodowego Dnia Przyszłości, Oddział Wrocławski PSR we współpracy z INS „Ram Pam Pam Pam” ogłosił konkurs na pracę plastyczną zatytułowaną „Przyszłość”. Jest on adresowany do uczniów Zespołu Szkół nr 11 we Wrocławiu w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy I-III gimnazjum.

Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z ideą Dnia Przyszłości, zainteresowanie ich rozwojem nauki i technologii, pobudzenie ich kreatywności i wreszcie zarażenie ich afirmacyjną postawą względem rzeczywistości.

Uczniowie mogą składać prace dowolnej wielkości i wykonane dowolną techniką, w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2013 roku. Każdy uczeń może złożyć tylko jedną pracę. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom nastąpi w Dzień Przyszłości, czyli 1 marca. Wybrane prace zostaną wystawione 1 marca w galerii Instytutu Niezłych Sztuk (Wrocław, Rynek 48, I piętro), a po okresie tygodnia zostaną zwrócone dyrekcji szkoły.

Dzień Przyszłości to międzynarodowe świeckie święto ustanowione w celu propagowania optymistycznej wizji współczesnego świata i jego perspektyw w przyszłości. Ma ono upamiętniać prosty i bardzo ważny fakt, że przyszłość rodzi się z teraźniejszych działań aktywnych i kreatywnych ludzi, i że postęp zależy od nas wszystkich. Ma zarazem zachęcać obywateli świata do twórczego myślenia o przyszłości, bo to właśnie z marzeń wyłaniają się najwspanialsze wynalazki, które mogą odmienić naszą rzeczywistość.

Pomysłodawcą ustanowienia Dnia Przyszłości jest Ben Goertzel, amerykański pisarz i naukowiec zajmujący się badaniami nad sztuczną inteligencją. Wystąpił on z tą propozycją podczas swojego przemówienia na międzynarodowej konferencji Humanity+ Leadership: MINDS 15 września 2011 roku. Spotkała się ona z entuzjastycznym przyjęciem i 1 marca 2012 roku po raz pierwszy obchodzili to święto przedstawiciele licznych organizacji humanistycznych i racjonalistycznych, a także reprezentanci świata nauki w Stanach Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Brazylii. W Polsce obchody Dnia Przyszłości zainicjował Oddział Wrocławski PSR.

W tym roku Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów postanowiło wzbogacić obchody nowego święta o konkurs plastyczny dla dzieci, który przybliży im ideę Dnia Przyszłości, zachęci je do przyjmowania optymistycznej postawy względem przyszłości i obudzi w nich pragnienie zmieniania świata na lepsze dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom.

Dla idei konkursu istotne jest połączenie ekspresji artystycznej dzieci z zainteresowaniem nauką i techniką oraz ich dalszym rozwojem. Sztuka i nauka nie są wcale swoimi przeciwieństwami, lecz mogą się doskonale łączyć; pokazał to m. in. noblista Chandrasekhar, fizyk teoretyczny, który jako pierwszy opisał czarne dziury, ale pisał także uznane prace o malarstwie impresjonistów. Naszym celem jest wyłonienie na drodze konkursowej zarówno młodych artystów otwartych na tematy techniczne i naukowe, jak i młodych naukowców potrafiących wyrażać swoje idee za pomocą sztuk plastycznych. Wszystkie dzieci konkurs ma natomiast zachęcić, aby chociaż raz pomarzyły o rzeczach, których jak dotąd nikt nie wymyślił.

Prace będą oceniane oddzielnie w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa (klasy IV-VI) i gimnazjum. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są dwie nagrody główne: za pracę najlepszą od strony artystycznej oraz za najciekawszy pomysł (najciekawszą wizję przyszłości), a ponadto po pięć wyróżnień. W skład jury wchodzą cztery osoby: Jacek Tabisz (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów), Kaja Bryx (Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PSR) oraz Leokadia Kapuścińska i Maja Dąbrowska z Instytutu Niezłych Sztuk. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody książkowe. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszej witrynie.

—————————

Maja Dąbrowska – absolwentka Liceum Plastycznego w Jarosławiu i Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunku Edukacji Artystycznej w pracowni malarstwa prof. Tadeusza Wiktora. Współzałożycielka Instytutu Niezłych Sztuk „Ram Pam Pam Pam” we Wrocławiu.

Leokadia Kapuścińska – absolwentka ASP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby. Oprócz malarstwa i rysunku tworzy także instalacje multimedialne, Video-Art, Video-music, happeningi i performance. Jest też organizatorką i projektantką pokazów artystycznych. Brała udział w wielu wystawach i festiwalach. Współzałożycielka Instytutu Niezłych Sztuk „Ram Pam Pam Pam” we Wrocławiu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek