Warszawa, 18.02.2008 r.

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
ul. Koszykowa 24/1
00-553 Warszawa

Kuria Metropolitalna Warszawska
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
kanclerz [at] mkw.pl

Jako organizacja reprezentująca interesy i prawa osób niewierzących, zwracamy się z zapytaniami i problemami zgłaszanymi nam przez naszych członków zainteresowanych formalnym wystąpieniem z Kościoła katolickiego:

  1. Czy publiczny akt apostazji, dokonany na imprezie otwartej (na przykład na zjeździe ogólnopolskim naszego stowarzyszenia) przy wielu świadkach, poświadczony przez władze stowarzyszenia, potrzebuje dodatkowych świadków apostazji dokonanej w obecności księdza, czy też wystarczy jedynie udokumentowana notyfikacja o powyższym fakcie dla nadania biegu procedurze skreślenia z listy wiernych Kościoła katolickiego?
  2. Czy indywidualny akt apostazji może być poświadczony przez dwóch świadków pisemnie, bez ich obecności w kancelarii parafialnej, gdzie dokonywana jest apostazja?
  3. Czy oświadczenie woli o dokonaniu aktu apostazji może być dokonane pisemnie i wysłane na adres parafii listem poleconym?
  4. W jaki sposób i w jakim terminie księża prowadzący procedurę apostazji poświadczają osobie zainteresowanej jej finalizację?
  5. Czy załączenie zaświadczenia o przynależności do naszej laickiej organizacji światopoglądowej, której założenia są całkowicie sprzeczne z doktryną Kościoła katolickiego, w jakiś sposób ułatwia procedurę apostazji, w szczególności stanowiąc dowód powzięcia decyzji o apostazji z przekonaniem i po głębokim namyśle, oszczędzając tym samym apostacie konieczności odbycia konsultacji osoby duchownej, która wywiaduje się o motywach apostazji, będącej nierzadko uciążliwą i niechcianą perswazją?
  6. Czy osoba, która dokonała aktu apostazji — przez sam fakt sakramentu chrztu — jest nadal liczona do grona wiernych Kościoła katolickiego?
  7. Jak wygląda procedura apostazji dzieci w przypadku kiedy rodzice porzucają wiarę katolicką i nie zamierzają w niej wychowywać dzieci? Czy wystarczy oświadczenie woli samych rodziców? Czy wystarczy na przykład oświadczenie woli jednego rodzica i dwóch świadków? Czy oboje rodziców musi dokonać wcześniej apostazji czy nie jest to konieczne?

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania, które trapią niewierzących pozostających formalnie wśród członków Kościoła. Nie ukrywamy, że zależy nam na tym, aby uciążliwości proceduralne dla osób zainteresowanych dokonaniem aktu apostazji były jak najmniejsze, aby sama apostazja była jak najprostsza, biorąc pod uwagę zwłaszcza fakt, iż przyjęcie w poczet członków Kościoła na ogół dokonywało się bez zgody samych zainteresowanych. Uciążliwa i nieprzyjazna procedura jest przez wielu niewierzących odbierana jako naruszenie wolności sumienia. Będziemy wdzięczni za uzasadnienie tych odpowiedzi, które mogą być rozumiane jako utrudnienie procedury apostazji (np. ewentualna niemożność złożenia oświadczenia woli o apostazji listem poleconym).

Jeśli nasze pismo powinno zostać skierowane do innego wydziału lub jednostki, prosimy o jego przekierowanie lub informacje o tym, gdzie pytania powyższe należy przesłać.

Z poważaniem,

Mariusz Agnosiewicz
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek