1. Jaki system polityczny jest twoim zdaniem najlepszy? Czy demokracja? A może jakiś
inny? Jeśli – na przykład – demokracja, to czy bezpośrednia, czy przedstawicielska?
W jaki sposób działająca?

Demokracja, jak na razie, jest najlepszym system, jaki geniusz ludzi potrafił wdrożyć w życie. Mam tu na myśli ustrój na podobieństwo np. tego we Francji, bowiem polska demokracja jest ułomna. System demokratyczny powinien chronić w szczególności „mniejszości” i dawać realną równą szanse wszystkim swoim obywatelom. Wolność od dyskryminacji klasowej, religijnej, z uwagi na orientację seksualną, oczywiście niedopuszczanie uciskania jakiejkolwiek grupy ludzi.

2. Jakie jest twoje zdanie na temat własności prywatnej i redystrybucji dóbr? Czy
podatki powinny być jak najmniejsze, czy jednak wysokie, aby dbać o równość
społeczną i zabezpieczenie najsłabszych? A może to zła droga do wspierania
najsłabszych?

Podatki powinny być przede wszystkim sprawiedliwe. Co oznacza „proporcjonalne” – w USA obecnie mamy przykład, gdzie wielkie i bogate korporacje w rzeczywistości nie płacą nic. Podatki są niezbędne w naszym świecie, dystrybucja naszych zasobów powinna być na dwóch płaszczyznach tj. regionalnych, jak i ogólnokrajowych. Tylko w ten sposób zapewniamy wszystkim równe szanse rozwoju.

3. Jakie jest twoje zdanie na temat własności intelektualnej? Czy powinna być
chroniona tak samo jak własność fizyczna? Czy nie powinna być wcale chroniona?
Jeśli nie, to w jaki inny sposób zapewnić godziwe zarobki osobom produkującym
dobra intelektualne?

Własność intelektualna nie istnieje. Jest to logiczne dla każdego, kto rozumie genezę pojęcia własności i prawa własności. Idea, słowo, zapis nutowy, informacja – to wszystko nie są zasoby rzadkie. Z momentem wymyślenia idei można dowolną liczbę razy ją reprodukować, i to bez utraty użyteczności pierwotnej formy.

Na bazie tradycyjnie pojętego prawa własności, nigdy nie można by było sformułować prawa własności intelektualnej, byłoby to nielogiczne. Jeśli autorzy chcą zarabiać na swojej twórczości, to niech stworzą takie modele biznesowe, które będą zapewniały dochód bez agresji wobec własności innych osób.

4. Czy edukacja powinna być centralnie sterowana, czy też raczej zależeć od
prywatnej inicjatywy? Kto powinien ustalać program nauczania? Jak się to ma do
zasad ekonomicznych postulowanych w innych punktach? Czy powinna być płatna
czy bezpłatna?

Edukacja jest najważniejszym zagadnieniem i powinna być ogólnodostępna dla każdego. Bezpłatna i oczywiście sterowana odgórnie, tylko tak jesteśmy w stanie przekazać bardzo ważne (prawdziwe) informacje następnym pokoleniom, aby nie powielały naszych błędów i dbały o ciągły rozwój, jak i ulepszanie naszego bytu. Wiedza nie jest towarem na sprzedaż, dlatego jestem przeciwny prywatnym uczelniom. Program nauczania jest długim procesem ustalania faktów przez osoby zajmujące się daną dziedziną na świecie, nie podlegają jednej osobie czy też jednej opcji politycznej, religijnej, itp. Prawda zawsze będzie prawdą czy ktoś w nią wierzy, czy też nie!

5. Jakie powinno być miejsce religii w życiu publicznym?

Religia nie powinna mieć żadnego miejsca w życiu publicznym – kropka. Jak ktoś ma ochotę na poddawanie się jakiejkolwiek formie religii, niech to czyni w prywatności swojego własnego domu. Instytucje religijne wystarczająco dużo zła i ignorancji wprowadziły na arenę publiczną. Dość tego! (patrz punkt 4.) Religia na pewno nie powinna być jednak zakazana… wiemy, do czego zakazy doprowadzają.

6. Na czym powinny się opierać prawa człowieka? Czy bardziej na prawie do
własnej tożsamości pojętej na przykład jako tradycja przodków, czy też bardziej na
prawach człowieka opartych na fundamentach materialistycznych, psychologiczno
– medycznych?

Podstawowe prawa człowieka wynikają z konstytucji. Tradycje przodków nie mają tu nic do gadania. Codziennie uczymy się i ustalamy nowe prawa. Początek można opierać na takich zagadnieniach jak – życie jest bardziej cenione od śmierci, szczęście od nieszczęścia, i tak dalej. Fundamentem tu jest racjonalizm i rozsądek.

7. Czy dziecko powinno być własnością rodzica w kwestii jego wychowania? Czy
może na przykład nauczanie religii powinno być dozwolone od 18 lat bez względu
na opinię rodziców? Co ze skrajnymi przypadkami – religijne obrzezania dzieci,
zakaz transfuzji krwi u Świadków Jehowy, nieletnie prostytutki świątynne, Amisze
odrzucający współczesność także w imieniu swoich dzieci etc.?

Dziecko nie jest niczyją własnością, lecz jest pod opieką rodziców. Rodzice powinni podlegać regułom prawa. Co do kwestii religii, indoktrynacja dzieci powinna być zakazana, tak samo jak poddawanie dzieci psychicznym i fizycznym nadużyciom.

8. Co sądzisz o feminizmie, walce o prawa kobiet? Czy uważasz, iż w Europie prawa
kobiet są już zrównane z męskimi, czy też nie? Czy uważasz, że potrzeby kobiet i
mężczyzn są podobne? Czy istnieje kobiecy punkt widzenia marginalizowany do tej
pory przez patriarchalną kulturę na przestrzeni dziejów?

Kobiety, z powodu religijnych przekonań społeczeństwa, od zawsze były traktowane jako druga kategoria naszego gatunku. Ostatnie 100 lat pokazuje, jak bardzo dużo zła zostało wyrządzone kobietom, dużo jest jeszcze do zrobienia, lecz prawa kobiet na świecie nadal są nie przestrzegane, wręcz w niektórych miejscach nie istnieją.

9. Co sądzisz o walce o prawa osób homoseksualnych? Jak duży to problem? Czy
pary homoseksualne mogą wychodzić za siebie, czy mogą adoptować dzieci?

Pary homoseksualne powinny mieć możliwości takie same jak pary heteroseksualne. Jeśli byłyby dowody na to, iż dzieci wychowywane przez dwie osoby tej samej płci są w jakiś sposób krzywdzone, no to dopiero wtedy bym zmienił zdanie. Rasistowskie przekonania naszych ignoranckich przodków musimy odstawić do lamusa.

10. Co sądzisz o zagadnieniach związanych z ochroną środowiska?

Efekt cieplarniany jest faktem. Ochrona środowiska powinna być naszym priorytetem. Nikt celowo nie niszczy swojego domu, tylko ludzie to czynią, nie dbają o naszą planetę, o istoty żyjące na niej. Wszystko w naturze ma swoje przeznaczenie, nasza ingerencja (wycinanie lasów, polowanie na zagrożone gatunki, itp.) tylko doprowadzają do nieszczęść. Obecnie postęp technologiczny pozwala pogodzić wszelkie kwestie w tym temacie. Tylko trzeba chcieć.

11. Jaki jest twój stosunek do Unii Europejskiej, jesteś za, czy przeciw? Czy powinna
być Stanami Zjednoczonymi Europy z rządem europejskim jako główną instancją,
czy luźnym stowarzyszeniem? Czy ogólnie uważasz, iż warto, by kraje świata się
jednoczyły, czy też cenisz wyżej wartości nacjonalistyczne i (lub) patriotyczne?

Patriotyzm przejawia się u mnie tym, iż niektóre moje działania są motywowane polepszeniem naszego wspólnego bytu.

Należenie do większej wspólnoty jest nie tylko korzystne, lecz również praktyczne i rozsądne. Europa już dawno powinna być bardziej zintegrowana, pozwoliłoby to ominąć wiele bardzo złych sytuacji (wojny, dyskryminacje, itp). Stany Zjednoczone Europy? – jestem na „tak”! W przeciwnym wypadku – welcome to Belarus!

12. Co sądzisz o: aborcji, eutanazji, in vitro?

Aborcji nie jest tym, co powinno być propagowane. Pytanie brzmi: czy jestem za wolnym wyborem człowieka o decydowaniu o swoim ciele – również przyszłości tego nienarodzonego, potencjalnego dziecka. „Tak” i jeszcze raz „tak”.

Eutanazja jest jak najbardziej humanitarnym wyborem w momencie, w którym osoba jest skazana na dożywotnie cierpienie.

A in vitro nie powinno być nawet kwestionowane, w szczególności przez tych wszystkich pobożnych przeciwników aborcji, tu znowu mamy do czynienia z hipokryzją. Te kwestie nie powinny być kontrolowane przez obce osoby; jak ktoś chce, niech rodzi dzieci co rok, powodzenia! Pod warunkiem, iż ja nie będę zmuszany do ich utrzymania jak i wychowywania.

13. Na ile ważny jest dla ciebie rozwój nauki? Czy zgodziłbyś się na większe
obciążenie fiskalne w tym celu? Czy ograniczyłbyś w tym celu świadczenia socjalne,
gdybyś był politykiem?

Rozwój nauki jest bardzo ważny, nie musimy zwiększać podatków na ten cel. Pieniędzy jest pod dostatkiem, tylko zostają one marnowane i wyrzucane w błoto przez polityków. Dzięki nauce możemy wdrażać bardziej oszczędne systemy i rozwiązania! Nauka powinna być jednym z naszych priorytetów.

14. Czy państwo powinno wspierać kulturę?

Kultura (w szerszym znaczeniu) jest towarem, którym obecnie wszyscy handlują. Państwo powinno troszczyć się o naszą spuściznę kulturalną, lecz nie ingerować w postaci dotacji.

15. Czy państwo powinno wspierać sport i rekreację?

Sport jest komercyjny. Państwo nie jest od tego, aby wpierać finansowo, bez realnych zysków, imprezy sportowe, czy też sam sport. W przypadku takich imprez, jak np. Euro 2012, to ewidentnie widać, iż wspieranie takiej imprezy przynosi duże zyski w każdym możliwym wymiarze. Sport niczym towar jest na sprzedaż, a organizacje sportowe robią wszystko, aby na nim zarabiać, co powoduje większe zainteresowanie wśród ludzi.

16. Jak daleko powinna sięgać wolność słowa? Czy istnieją treści, które powinny być
zakazane?

Zagadnienie wolności słowa jest bardzo dobrze sformułowane w np. prawodawstwie USA.

W Polsce, niczym w ciemnogrodzie, mamy takie pojęcia, jak „obraza uczuć religijnych”, która jest stawiana na równi z nawoływaniem do zbrodni. Bzdury!!!!

17. Media mają ogromny wpływ na rzeczywistość. Czy są dobre? Czy istnieje
możliwość stworzenia warunków pod lepsze media za pomocą lepszych regulacji
prawnych?

To nie regulacje prawne pomogą mediom być bardziej obiektywne. To my, jako społeczeństwo, swoją siłą wyboru, powinniśmy kierować tym, co chcemy słuchać i oglądać.

W Polsce media podpierają się na np. tym samym filmem, oglądanym przy okazji świąt już od 15 lat – rok w rok to samo do znudzenia! Nie istnieje żaden rzetelny program informacyjny, wszystkie stacje ulegają naciskom finansowym jak i politycznym.

18. Co sądzisz o emigracji do krajów europejskich? Czy imigranci z państw
muzułmańskich są problemem? Co może zapewnić lepszą ich integrację, jeśli
zauważasz taką potrzebę?

W Polsce nie widzę takiego problemu, lecz nie powinniśmy nazywać tego zjawiska „problemem”. Istnieją takie instytucje jak policja i sądy, więc nie widzę tu jakiegoś szczególnego zagrożenia. Islamiści nienawidzą naszych kultur, a jednocześnie przyjeżdżają, aby czerpać całymi garściami z dobrodziejstw naszego postępu. Hipokryzja – niczym każda religia. Kluczem do lepszej integracji jest edukacja.

19. Czy obce państwo może ingerować w politykę drugiego państwa z uwagi na
łamanie praw człowieka?

Oficjalna ingerencja prowadzi do wojny. Powinniśmy starać się pomagać ludziom na całym świecie, lecz to zadanie powinno być wykonywane z wielką ostrożnością. Chcemy pomagać, nie szkodzić. Nie wolno nikogo na siłę uszczęśliwiać. Chrześcijaństwo czyni to od 2 tyś. lat i dobrze wiemy, co z tego wynikało!

20. Dopisz uwagi, które nie wynikają z powyższych pytań, a które są istotne dla
twojego światopoglądu.

(nie mam uwag)

——-

Maciej Duszyński – racjonalista, ateista, członek Oddziału Warszawskiego PSR.

——-

Więcej informacji na temat naszej ankiety.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. View more
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie name Active
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej. „Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.). Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek