„Wytwarzanie zbyt wielkiej liczby przydatnych rzeczy prowadzi do zbyt dużego przyrostu zbędnej populacji.” (Karol Marks)

1. Jaki system polityczny jest twoim zdaniem najlepszy? Czy demokracja? A może jakiś
inny? Jeśli – na przykład – demokracja, to czy bezpośrednia, czy przedstawicielska?
W jaki sposób działająca?

Uważam, że demokracja przedstawicielska jest najlepszym rozwiązaniem z obecnie nam dostępnych. Może kiedyś wymyślimy system, który będzie działał lepiej, ale na razie tylko ten jest najlepszy dla wszystkich. Dzięki obecnemu systemowi zwykli, prości ludzie mogą wybrać kandydata, który według nich najlepiej będzie reprezentował ich interesy i jednocześnie będzie mógł współpracować z innymi przedstawicielami, dbając o interesy wszystkich obywateli – a przynajmniej ich większej części.

Wyborcy powinni móc decydować osobiście tylko w najważniejszych dla całej społeczności sprawach, gdy wszystkie „za” i „przeciw” zostaną im wytłumaczone tak, by mogli podjąć jak najlepszą decyzję, bazując na możliwie jak najlepszych informacjach. Jednocześnie uważam, że powinno przeprowadzać się testy na „obywatelstwo” tak, by nie dopuszczać do możliwości uczestnictwa w życiu politycznym, w roli przedstawiciela lub wyborcy, ludzi, którzy mają sadystyczne skłonności oraz z dużym prawdopodobieństwem mogliby doprowadzić do sytuacji dramatycznych dla pewnej części społeczeństwa (np. uważanej przez nich za gorszą, inną itp.).

2. Jakie jest twoje zdanie na temat własności prywatnej i redystrybucji dóbr? Czy
podatki powinny być jak najmniejsze, czy jednak wysokie, aby dbać o równość
społeczną i zabezpieczenie najsłabszych? A może to zła droga do wspierania
najsłabszych?

Podatki powinny być wyższe niż są obecnie, ale jednocześnie ludzie powinni mieć zapewnione minimum socjalne tak, by zmiejszyć wyrwę społeczną pomiędzy bogatymi, a biednymi. Biednym powinno się zapewnić godne warunki egzystencji, czyli:

  • mieszkanie z ogrzewaniem (nikt tu nie mówi o pałacach dla każdego, ale dla pojedynczych osobników nieduża kawalerka, a dla rodzin coś większego – w samej Warszawie stoi masa pustostanów, których nikt nie kupił, bo ceny były zbyt wysokie, a które można by wykorzystać w lepszych celach),
  • jedzenie (nie tyle zapewnione za darmo, co udostępnione po przystępnych cenach, by każdego było stać na zakup takiej ilości jedzenia, by się najeść i mieć trochę w zapasie) oraz
  • odzież (tu jeszcze nie mam dobrego pomysłu na sposób dystrybucji, więc pominę ten fragment).

I nie zgodzę się, że nie jest do droga do wspierania najsłabszych – nawet jeżeli ci ludzie chcą pracować, są pełni sił i ambicji, to często nie mają możliwości spożytkowania swej energii, więc powiedziałbym, że powinniśmy wspierać tych, którym nie dano szansy. Najlepiej wg mnie obecną sytuację podsumowuje ten oto fragment z wypowiedzi Jacka Tabisza do tejże ankiety: „Pozwalanie na to, aby ludzie nie dający sobie rady mieszkali na ulicy i szukali pożywienia w koszach na śmieci jest patologiczne. Stać nas na więcej.”

3. Jakie jest twoje zdanie na temat własności intelektualnej? Czy powinna być
chroniona tak samo jak własność fizyczna? Czy nie powinna być wcale chroniona?
Jeśli nie, to w jaki inny sposób zapewnić godziwe zarobki osobom produkującym
dobra intelektualne?

Własność intelektualna powinna być chroniona – wiadomo, że nikt by nie byłby szczęśliwy, gdyby po opracowaniu jakiegoś innowacyjnego wynalazku, albo stworzeniu wspaniałego utworu muzycznego, ktoś robił z jego dziełem co chce, często nie podając danych twórcy. Z drugiej strony, nie może być również tak, żeby dostęp do tejże własności intelektualnej był dla wielu ludzi ograniczony grubością ich portfela. Często zdarza się, że na własności intelektualnej bogaci się wydawnictwo czy dystrybutor, a nie twórca. Przecież nie jest to trudne do zrozumienia, że obniżając cenę książki czy gry komputerowej, zdobędzie się więcej klientów, dzięki czemu i zwykli ludzie będą mieli dostęp do kultury, a i artysta na tym zarobi.

4. Czy edukacja powinna być centralnie sterowana, czy też raczej zależeć od
prywatnej inicjatywy? Kto powinien ustalać program nauczania? Jak się to ma do
zasad ekonomicznych postulowanych w innych punktach? Czy powinna być płatna
czy bezpłatna?

Edukacja powinna być sterowana centralnie, programy nauczania powinny być przygotowane przez grupę specjalistów z różnych dziedzin nauki oraz artystów (a nie tak, jak od wielu lat Polsce: po każdej zmianie partii rządzącej zmienia się program nauczania). Ministerstwo Edukacji powinno być niezależne od obecnej partii rządzącej czy koalicji, a zarządzane przez ludzi posiadających stosowne wykształcenie i odpowiednie umiejętności.

Nie można oddać edukacji w prywatne ręce. Może się przecież zdarzyć tak, że w głowie, która kieruje tymi prywatnymi rękoma, zaświta pomysł, że jednak taka historia nie jest nam już potrzebna, że lepiej wprowadzić przedmioty które nauczą uczniów np. tego, na którą partię lepiej głosować, albo czyjej firmy produkty lepiej kupować. Edukacja powinna być bezpłatna oraz dostępna dla wszystkich, którzy mają ochotę z niej skorzystać. Inwestowanie w nią zwiększy ogólny potencjał całego społeczeństwa, a tego nam potrzeba, jeżeli chcemy dalej się rozwijać.

5. Jakie powinno być miejsce religii w życiu publicznym?

Najlepiej żadne, ale zgodzę się z opinią Jacka Tabisza, że model turecki jest najlepszy. Miejsce religii, jeżeli ktoś chce ją sobie wyznawać, powinno być tylko w umyśle człowieka, a nie w domu, jak postuluje wielu ludzi. Przecież w domu też mogą być osoby, które nie chcą z religią mieć kontaktu.

Dzieci nie powinny być narażone na indoktrynację religijną z racji swojego młodego wieku i podatności na naciski swoich starszych kolegów. Młodzi ludzie powinni mieć szansę samemu zdecydować, czy chcą wierzyć, czy nie.

6. Na czym powinny się opierać prawa człowieka? Czy bardziej na prawie do
własnej tożsamości pojętej na przykład jako tradycja przodków, czy też bardziej na
prawach człowieka opartych na fundamentach materialistycznych, psychologiczno
– medycznych?

Prawa człowieka powinny opierać się na fundamentach psychologiczno-medycznych, dając każdemu równe szanse na rozwój i życie, a nie dając możliwości wywyższania się jednym nad drugich, czy naruszania praw i wolności innych. Masz prawo wierzyć sobie, że ktoś stworzył świat w siedem dni, ale nie masz prawa ani narzucać tego innym siłą, ani celebrować tradycji, które ograniczają prawa i wolność innych – np. takich, jak pogląd wyższości mężczyzn nad kobietami albo rytuał obrzezania.

Prawa człowieka powinny być również zgodne z ideami humanizmu, który – jak uważam – powinno się narzucać innym. A przynajmniej powinno się wskazywać, że jest on najlepszą formą filozofii życiowej, jaka jest nam dostępna.

7. Czy dziecko powinno być własnością rodzica w kwestii jego wychowania? Czy
może na przykład nauczanie religii powinno być dozwolone od 18 lat bez względu
na opinię rodziców? Co ze skrajnymi przypadkami – religijne obrzezania dzieci,
zakaz transfuzji krwi u Świadków Jehowy, nieletnie prostytutki świątynne, Amisze
odrzucający współczesność także w imieniu swoich dzieci etc.?

Reszta narkotyków jest dostępna od lat 18, więc dlaczego i ten narkotyk nie miałby być dostępny jedynie dla świadomych dorosłych obywateli, którzy mogą go albo zażywać albo odrzucić z własnej woli?
Nie powinno się tego narkotyku wciskać na siłę jednostkom, które jeszcze nie są w pełni świadome jego fałszywości oraz szkodliwych skutków, jakie on wyrządza.

8. Co sądzisz o feminizmie, walce o prawa kobiet? Czy uważasz, iż w Europie prawa
kobiet są już zrównane z męskimi, czy też nie? Czy uważasz, że potrzeby kobiet i
mężczyzn są podobne? Czy istnieje kobiecy punkt widzenia marginalizowany do tej
pory przez patriarchalną kulturę na przestrzeni dziejów?

Feminizm jest potrzebny, ponieważ – nieważne jak światłe byłoby państwo – nadal w społeczeństwie krążą memy męskiej wyższości, i tylko feminizm może tem memy zwalczyć. Z drugiej strony wiadomo, że kobiety i mężczyźni nie są identyczni – różnią się anatomią ciała, poglądami na wiele spraw i samym podejściem do życia, ale prawo powinno obie płcie traktować w ten sam sposób i obie płcie powinny mieć równy dostęp do przywilejów w społeczności, w której żyją. Powinno się, uwzględniając to wszystko, co nadmieniłem, dążyć do jak najlepszego zrównania pod względem prawnym i kulturowym obu płci, bo kobiecy punkt widzenia był już zbyt długo marginalizowany w historii.

9. Co sądzisz o walce o prawa osób homoseksualnych? Jak duży to problem? Czy
pary homoseksualne mogą wychodzić za siebie, czy mogą adoptować dzieci?

Uważam, że walka o prawa osób homoseksualnych jest bardzo ważna, ponieważ w naszej cywilizacji obecne jest jawne dyskryminowanie bardzo dużej części społeczeństwa ze względu na bardzo intymne sprawy. Zamiast dyskutować, czy pary homoseksualne mogą adoptować dzieci i brać ślub, powinno się na to wszystko prawnie zezwolić. Po takim zezwoleniu nie powinno się tego tematu więcej podejmować, ponieważ, jak to ładnie ujęto na pewnym portalu wolnomularskim, „byłaby to forma stygmatyzująca, traktująca homoseksualizm jako jakąś przypadłość, podczas kiedy nie ma żadnych powodów, aby w loży traktować inaczej osoby homoseksualne od heteroseksualnych”. W tym wypadku owa „loża” może być metaforą na światłe społeczeństwo.

10. Co sądzisz o zagadnieniach związanych z ochroną środowiska?

Sądzę, że jest to jeden z naszych najważniejszych obowiązków i powinności wobec przyszłych pokoleń. Ziema jest jak na razie jedynym dostępnym dla nas światem do życia i powinniśmy dbać o nią tak, by kiedyś nasi dalecy potomkowie nie musieli chodzić w maskach przeciwgazowych, jak to często jest przedstawiane w wizjach przyszłości w wielu filmach i książkach. Z jednej strony, nie powinniśmy pozwalać na taką krytykę poglądów ekologów i blokowanie ich działań, jaka występuje obecnie, ale z drugiej strony nie możemy pozwolić na to by „kilka żabek” blokowało budowę ważnej trasy, która odciąży inne tereny Polski, w tym inne ekosystemy.

Jak ostatnio zauważam, ekologia w polsce ogranicza się w większości przypadków do blokowania różnych przedsięwzięć, zamiast polegać na rzeczowej dyskusji. Paliwa kopalne już nie są rozwiązaniem, na które możemy sobie pozwolić, a są jedynie formą bonusu czasowego do chwili, gdy energetyka odnawialna i atomowa będzie mogła zaspokoić nasze potrzeby. Jednakże, w przypadku obecnego projektu elektrowni atomowej, jestem przeciwko jej budowie z tego względu, że będzie do tego potrzebne zatrudnienie wielu zagranicznych firm, które już mają doświadczenie w budowie takich obiektów, a potem zatrudnienie garstki pracowników – również z zagranicy – którzy mają doświadczenie w obsługiwaniu takiego kompleksu. Czyli, podsumowując – gigantyczny miliardowy stosik wydany na budowę – Polacy na tym nie zarabiają; zatrudnieni zagraniczni specjaliści – nie ma miejsc pracy dla Polaków; ilość energii produkowana przez jedną elektrownię – niewystarczająca, by zmienić cokolwiek w obecnym systemie energetycznym.

Uważam, iż elektrownie atomową zbudować możemy, a raczej powinniśmy, ale tylko w takiej formie, dzięki której nie tylko wydamy masę pieniędzy, ale również zagwarantujemy poza energią miejsca pracy obywatelom naszego kraju. W obecnej chwili moglibyśmy przeznaczyć te pieniądze na pasmo elektrowni wiatrowych na wybrzeżu – budujemy u siebie, projektują nasi inżynierowie, konserwują nasi technicy – i mamy energię, która jest ekologiczna, są miejsca pracy. Moglibyśmy też budować nieduże biogazownie – powody takie same jak powyżej.

W kwestii genetycznie modyfikowanych organizmów: powinniśmy rozpocząć na początek zakrojoną na szeroką skalę akcję informacyjną o zaletach i braku zagrożenia ze strony takich organizmów. Przecież wiadomym faktem jest, że w środowisku naturalnym również dochodzi do mutacji i krzyżówek pomiędzy organizmami, tylko że na znacznie mniejszą skalę i wolniej niż w laboratorium. Dlaczego miałoby być to złe i niebezpieczne jeśli pomożemy trochę „Matce Naturze” i jednocześnie sobie?

Ważnym elementem ekologicznego życia powinno być również zmniejszenie roli prywatnego transportu zasilanego paliwem na rzecz transportu publicznego oraz rowerów. Rozwój nowoczesnych kolei oraz zwiększenie wydajności komunikacji miejskiej przyniesie o wiele większe korzyści niż samochód dla każdego obywatela.

11. Jaki jest twój stosunek do Unii Europejskiej, jesteś za, czy przeciw? Czy powinna
być Stanami Zjednoczonymi Europy z rządem europejskim jako główną instancją,
czy luźnym stowarzyszeniem? Czy ogólnie uważasz, iż warto, by kraje świata się
jednoczyły, czy też cenisz wyżej wartości nacjonalistyczne i (lub) patriotyczne?

Kraje świata powinny się zjednoczyć. Kiedyś idea odzielnych państw była zrozumiała, ale dzisiaj, czy tego chcemy czy nie, żyjemy w jednej wielkiej wirtualnej wiosce – więc dlaczego w życiu realnym mamy dalej żyć w świecie podzielonym? Przecież wszyscy ludzie są równi oraz różni. Jaki sens ma więc istnienie oddzielnych państewek, ogrodzonych murami i punktami kontrolnymi od sąsiadów, kiedy tak naprawdę lepiej wszystkim wyjdzie współpraca? O wiele korzstniejsze dla narodów byłoby zapomnienie o czymś takim jak nacjonalizm, który jest powodem wielu konfilktów. Można nawet powiedzieć, że po globalnym zjednoczeniu wreszcie wkroczylibyśmy w erę pokoju, tak wyczekiwaną przez mędrców oświecenia, ponieważ nasz jeden wielki supertwór o nazwie Republika Światowa nie miałby po prostu z kim toczyć wojen.

12. Co sądzisz o: aborcji, eutanazji, in vitro?

Aborcja powinna być dozwolona w każdych okolicznościach – to kobieta ma prawo decydować, czy chce urodzić dziecko czy nie, i nie powinno jej się wypominać, „że przecież mogła się zabezpieczyć albo zażyć tabletkę po”. Spójrzmy z tego punktu widzenia na poddawanie się leczeniu chorym – przecież równie dobrze nasz hipotetyczny pacjent mógł żyć tak, by nie zachorować, a teraz nagle przychodzi się leczyć. Skoro mamy możliwości rozwiązania takiego problemu, jakim jest niechciana ciąża, dlaczego mamy go odrzucać? Jednocześnie wiadomo, że taka decyzja nie powinna być podejmowana pochopnie.

Ponadto uważam, że zmniejszenie liczby populacji wyjdzie nam na dobre (tymczasem wielu polityków straszy społeczeństwo mówieniem, że jest za mało dzieci).

Tak samo powinno być z eutanazją – jak ktoś cierpi, to powinien mieć prawo do godnego odejścia z tego świata. Jednakże w przypadku np. osób w stanie depresji, powinno się ustawić przed nimi „murek” pod tytułem poradnia psychologiczna. Jeżeli naprawdę nie będzie oznak, że ktoś podejmuje decyzję o eutanazji pod wpływem irracjonalnych pobudek, to powinno mu się eutanazję umożliwić.

In vitro oraz badania na komórkach macierzystych powinny być w pełni legalne i dozwolone. Nie można zabić czegoś, co się nigdy nie narodziło – grudka komórek to nie jest człowiek, a jedynie grudka komórek, która mogła być człowiekiem, ale nim nie będzie. Nie posiada świadomości i sama w sobie nigdy jej nie wykształci.

13. Na ile ważny jest dla ciebie rozwój nauki? Czy zgodziłbyś się na większe
obciążenie fiskalne w tym celu? Czy ograniczyłbyś w tym celu świadczenia socjalne,
gdybyś był politykiem?

Rozwój nauki jest jednym z najważniejszych priorytetów jakie ma przed sobą społeczeństwo , ale ograniczyć świadczenia socjalne powinno się tylko wtedy jeżeli jest realna szansa na rozwiązanie części problemów społeczeństwa naszymi hipotetycznymi badaniami bo przecież jak by to powiedzieć – nikt w ciemno nie będzie rok głodował.

14. Czy państwo powinno wspierać kulturę?

Tak, powinno wspierać, ponieważ społeczeństwo bez kultury to tylko banda bezmyślnych pracowników, a takie społeczeństwo daleko nie zajdzie. To kultura napędza naukę i na odwrót. Twórcy literatury SF tworzą futurystyczne wizje przyszłości i wynalazków na podstawie obecnego rozwoju nauki, a potem naukowcy często biorą sobie za cel to, co powyżsi autorzy zamieścili w swoich dziełach. Nie powinniśmy stawiać tylko na kulturę masową, ani tylko na kulturę wyższą – trzeba połączyć to tak, by działało jak najlepiej. W jednej chwili człowiek może potrzebować kontaktu z dziełami wielkich twórców, a chwilę później potrzebuje po prostu dobrej chwilowej rozrywki, jaką zapewnia kultura masowa.

15. Czy państwo powinno wspierać sport i rekreację?

Tak, państwo powinno wspierać sport i rekreację, ale tą, która wiąże się z faktycznym sportem i rekreacją, a nie oglądaniem na szklanym ekranie grupki facetów biegających za piłką. W oglądaniu meczy nie ma żadnej formy sportu, jest jedynie bezmyślne wodzenie oczami za małą piłką i oglądanie reklam w czasie przerw. Lepszym rozwiązaniem byłaby budowa lepiej zaopatrzonych niż obecnie obiektów sportowych – przy szkołach oraz na dużych osiedlach. To można by było zrobić, a nie budować gigantyczny stadion, który nie dość, że kosztuje dużo (i trzeba będzie jeszcze do niego dokładać), to jest jeszcze wydatkiem bardzo zbędnym w obecnym czasie. Po co marnować pieniądze na stadiony, skoro dzisiaj, gdzie się człowiek nie obejrzy, tam widzi masowe zwolnienia w sektorach państwowych?

16. Jak daleko powinna sięgać wolność słowa? Czy istnieją treści, które powinny być
zakazane?

Treści nawołujące do przemocy oraz nienawiści powinny być zakazane. Zlikwidowane powinny być również te prawa, które chronią pewną część społeczeństwa, zakazując krytykowania jej poglądów pod groźbą kar pieniężnych i więzienia (art. 196 kk).

17. Media mają ogromny wpływ na rzeczywistość. Czy są dobre? Czy istnieje
możliwość stworzenia warunków pod lepsze media za pomocą lepszych regulacji
prawnych?

Media publiczne nie powinny faworyzować żadnych grup politycznych i społecznych. Właściciele prywatni powinni mieć możliwość wpływu na informacje, które przekazują, ale powinno być wówczas wyświetlane ostrzeżenie na ekranie, że dystrybutor nie jest w pełni zaufany.

18. Co sądzisz o emigracji do krajów europejskich? Czy imigranci z państw
muzułmańskich są problemem? Co może zapewnić lepszą ich integrację, jeśli
zauważasz taką potrzebę?

Imigranci z państw muzułmańskich nie są problemem, a jest nim to, że nikt im od początku nie tłumaczył, na czym polega integracja ze społeczeństwem. Takiemu imigrantowi od razu „na wejściu” powinno pokazać się plik dokumentów, takich jak konstytucja oraz Karta Praw Podstawowych i wytłumaczyć, że to jest prawo obowiązujące w Europie, w przeciwieństwie do prawa, które on przywiózł ze sobą. Jeżeli ktoś się nie integruje ze społeczeństem i jest to jego wina – chodzi tu o religię, język, przekonania polityczne – powinien zostać wydalony z kraju. W takim wypadku jego paszport powinien być oznaczony w celu ostrzeżenia reszty państw europejskich, że na tą osobę trzeba będzie zwrócić uwagę, jeżeli będzie starała się w przyszłości o obywatelstwo.

19. Czy obce państwo może ingerować w politykę drugiego państwa z uwagi na
łamanie praw człowieka?

Jeżeli gdzieś są łamane prawa człowieka, to nikt nie powinien odwracać wzroku, tylko zareagować. Ale nie może być również tak, że mamy globalnego policjanta – np. USA. Policjanta, który sam ma straszny bałagan u siebie w takich kwestiach jak prawa i wolności człowieka, a wysyła wszędzie swoje wojska, gdy tylko coś mu się nie spodoba – przyczepiając im etykietki typu „pomoc humanitarna”, „misja stabilizacyjna” oraz „misja pokojowa”.

20. Dopisz uwagi, które nie wynikają z powyższych pytań, a które są istotne dla
twojego światopoglądu.

Kwestia przeludnienia, którą uważam za bardzo ważną – rozwijamy technologie, dzięki którym wzrasta wydajność produkcji, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości potrzebnych pracowników, a populacja rośnie nam dalej. Nawet jeżeli wiadomo, że pracy jest coraz mniej powinno się w miarę możliwości ograniczać przyrost populacji, dzięki czemu całe społeczeństwo w mniejszej liczbie będzie mogło żyć na równie wysokim poziomie, wyższym niż obecnie.

——-

Michał A. Michałowski – student pierwszego roku na kierunku Informatyka na Wojskowej Akademii Technicznej. Działa w bemowskim oddziale Ruchu Palikota oraz w warszawskim oddziale Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Należy także do Europejskiej Grupy Roboczej IHEYO i do Młodych Racjonalistów.

——-

Więcej informacji na temat naszej ankiety.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek