„Delikatność tematu w przypadku rozgłoszonego na całą Polskę odnalezienia części mięśnia sercowego, należącego prawdopodobnie do człowieka, jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Jest natomiast zrozumiała jako usprawiedliwienie niepodejmowania działań, choć takie postępowanie jest jednocześnie niezgodne z prawem, jak i moralnie naganne.”

 

Kraków, dnia 22 października 2009 roku

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
ul. Koszykowa 24/1
00-553 Warszawa

Do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
ul. Kilińskiego 14
15-950 Białystok
e-mail: sekretariat [at] bialystok.po.gov.pl

listem poleconym i e-mailem

W nawiązaniu do otrzymanego do wiadomości listu Prokuratury Okręgowej w Białymstoku do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku sygnowanego I Dsa 254/09 pragniemy wyrazić swoją aprobatę dla działania Prokuratury Okręgowej, które jest dowodem na prawidłowość działania przynajmniej niektórych organów państwowych i skuteczność społecznej kontroli, której narzędziem jest między innymi nasze Stowarzyszenie.

Biorąc pod uwagę fakt, że pismo Państwa dotyczy wyznaczenia Prokuratury Rejonowej w Białymstoku do prowadzenia postępowania w kwestii punktu piątego naszego zawiadomienia, a zatem zaniechania działań przez urzędników Prokuratury i innych instytucji i tym samym popełnienia przestępstwa wskazanego w art. 231 §1 Kodeksu Karnego, uznaliście Państwo, że nasze podejrzenia dotyczące nieprawidłowości działań urzędów państwowych powołanych do badania kwestii wynikających z faktu znalezienia fragmentu ciała ludzkiego mogą być zasadne. Skoro nasze podejrzenia, w opinii Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, wymagają sprawdzenia w drodze postępowania prowadzonego przez podległą jednostkę, wnioskujemy, by również pozostałe punkty naszego zapytania były rozpatrywane przez inną jednostkę Prokuratury niż Prokuratura Rejonowa w Sokółce. Uzasadniamy to tym, że skoro istnieje podejrzenie co do właściwej pracy tej jednostki, na tyle poważne, że rozpatruje je inna jednostka, istnieje również domniemanie, że nieprawidłowości działania Prokuratury Rejonowej w Sokółce wpłyną również na jej stosunek do pozostałych punktów naszego zawiadomienia. Świadczyć może o tym choćby wypowiedź szefa Prokuratury Rejonowej w Sokółce, Pana Anatola Pawluczuka, na internetowych łamach Dziennika. Stwierdził on co następuje: „Trwa postępowanie sprawdzające. Mamy 30 dni na decyzję o wszczęciu śledztwa. Do tego czasu nie chcemy komentować sprawy, to delikatny temat”. Delikatność tematu w przypadku rozgłoszonego na całą Polskę odnalezienia części mięśnia sercowego, należącego prawdopodobnie do człowieka, jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Jest natomiast zrozumiała jako usprawiedliwienie niepodejmowania działań, choć takie postępowanie jest jednocześnie niezgodne z prawem, jak i moralnie naganne.

Wnioskujemy również, by w trybie §63 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, Prokuratura Okręgowa w Białymstoku roztoczyła nadzór służbowy zarówno nad postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Białymstoku, jak też nad działaniami Prokuratury Rejonowej w Sokółce.

Z poważaniem,
dr Małgorzata Leśniak
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. View more
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie name Active
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej. „Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.). Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek