„Przekonani o potrzebie wspólnych działań na rzecz rozwoju jednostki i społeczeństwa według idei racjonalności, będącej postawą i światopoglądem, wedle którego człowiek jest w stanie poznawać świat i coraz lepiej go rozumieć…”

 Przekonani o potrzebie wspólnych działań na rzecz rozwoju jednostki i społeczeństwa według idei racjonalności, będącej postawą i światopoglądem, wedle którego człowiek jest w stanie poznawać świat i coraz lepiej go rozumieć oraz kształtować przez krytyczną dyskusję, w oparciu o rozumowe i naturalistyczne argumenty, stale poddawane analizie, oraz rozwijanie i precyzowanie wszystkich niedogmatycznych metod poznawania i rozumienia;

Opierając się na wartościach etycznych wypływających z afirmacji człowieka i twórczości ludzkiej, będącej źródłem najdonioślejszych dóbr kultury;

Czerpiąc inspiracje z jasnych kart dziejów naszego zwłaszcza kontynentu, i od najznamienitszych osób karty owe współtworzących;

Mając nadzieję na przełamywanie lub osłabianie ludzkich uprzedzeń, szkodliwych mistyfikacji, ksenofobii, ignorancji, umysłowego ubezwłasnowolnienia, dominacji czynnika irracjonalnego w myśleniu i działaniu, przewagi stereotypów nad myśleniem otwartym i dociekliwym, oraz działaniem celowym i skutecznym, aby wznieść się ponad podziały, spory i niskie ambicje we wspólnej budowie lepszego społeczeństwa, lepszej Europy i świata;

Przekonani, że człowiek może pracować nad sobą, aby pokonywać swe słabości, ułomności, niedostatki, aby zmieniać się na lepsze; pokładając zatem ufność w nas samych, w naszej odwadze, woli i sile, w człowieku jako jedynym sprawcy otaczającego nas dobra i zła, wyłącznie w jego działalności upatrując możliwości rozwiązania najważniejszych problemów i wyzwań współczesności;

Przeciwstawiając się panoszącej się kulturze nijakości, płytkiego hedonizmu, minimalizacji i unifikacji potrzeb duchowych i kulturowych, i trwania po prostu;

Zainteresowani propagowaniem rozwoju wewnętrznego i samodoskonalenia się jednostki, która dąży do samospełnienia poprzez kultywowanie życia etycznego, twórczego oraz aktywnego społecznie i intelektualnie;

Podkreślając ze szczególnym naciskiem cywilizacyjną, światopoglądową i społeczną wartość nowożytnej Nauki, opartej na tradycji europejskiego racjonalizmu;

Doceniając ludzką wyobraźnię, twórczość, a przez to duchową doniosłość Sztuki i Humanistyki;

Domagając się więcej światła rozpraszającego czarne aspekty naszej rzeczywistości i głębokiej przemiany elit dla odrodzenia poczucia obywatelskości wśród Polaków;

W trosce o demokrację, która bez upowszechniania racjonalnej dyskusji, wiedzy, tolerancji i otwartości nie ma sensu i jest pustym jedynie frazesem;

Dążąc do konsolidacji ludzi wolnych i ambitnych intelektualnie oraz otwartych na wiedzę i jej rozwój;

My, Racjonaliści Polscy, zawiązujemy Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, któremu postanowiliśmy nadać statut poniższy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek