Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów zostało jednym z sygnatariuszy listu wystosowanego przez Atheist Alliance International do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w sprawie dyskryminacji ateistów w stosowanych przez Komisarza definicjach uchodźstwa.

„[…] w dokumentach używa Pan regularnie terminu religia jako powodu prześladowania i w konsekwencji powodu, który daje możliwość ubiegania się o azyl. […] Ludzie o przekonaniach niereligijnych – sekularyści, ateiści, humaniści – są prześladowani za przekonania w wielu krajach. Prześladowania te przyjmują nieraz formę więzienia, tortur, a nawet egzekucji. […] Przekonania o charakterze niereligijnym bardzo często nie są brane na poważnie podczas procedury przyznawania azylu i stosowanie w dokumentach terminologii prześladowani ze względu na religię może w konsekwencji prowadzić do zmniejszania szans na uzyskanie azylu, czy wręcz wykluczenia z pewnych form pomocy, osób prześladowanych ze względu na swoje przekonania niereligijne. […] Zwracamy się z prośbą, aby w przyszłości we wszystkich dokumentach Komisji termin religia zastąpiono bardziej neutralnym terminem przekonania filozoficzne, światopogląd.”

Pełna treść listu w języku angielskim, jak również lista sygnataruszy, dostępna jest w załączniku pod artykułem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek