Koleżanki i Koledzy, członkowie i sympatycy PSR, a także ci, którzy nimi będą! W dniu 16 maja 2012 r. Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiego Oddziału PSR wybrało nowy zarząd. Chcielibyśmy przedstawić Wam nasze propozycje działań w sprawach wynikających z bieżących wydarzeń oraz projekty długofalowe.

Chcieliśmy także zaprosić Was do wspólnej realizacji tych propozycji.

Oczywiście nie muszą to być jedyne nasze działania na najbliższym okres. Każdy nowy pomysł służący realizacji statutowych celów naszego Stowarzyszenia jest mile widziany i zostanie podjęty przez Oddział.

 1. Wszechnica Racjonalistyczna to cykl wykładów o charakterze naukowym i popularnonaukowym, zakończonych dyskusją. Mogą to także być debaty panelowe, lub inne formy prezentacji i wymiany poglądów. Zapraszamy na nie wszystkich ciekawych wiedzy i mających racjonalistyczny stosunek do świata. Dotychczas odbywały się one w każdą 2-gą środę miesiąca. Wobec konieczności znalezienia nowego miejsca spotkań, termin ten może ulec zmianie. Wykładowcami są członkowie PSR, zaprzyjaźnieni naukowcy „zawodowi” oraz osoby, które posiadły głęboką wiedzę w interesujących ich dziedzinach i wiedzą tą chcą się podzielić z innymi.

 2. Łyszczyński Wraca do Miasta to projekt realizowany ze zmiennym szczęściem od paru lat. Chcemy go teraz zintensyfikować i uczynić jednym z podstawowych celów naszego Oddziału. Kazimierz Łyszczyński, filozof, pierwszy znany polski ateista, został za swoje poglądy ścięty (w drodze łaski królewskiej, gdyż początkowo sąd biskupi skazał go na tortury i spalenie żywcem) na warszawskim Rynku Starego Miasta 30 marca 1689 roku.

  Podjęliśmy starania o umieszczenie w bruku rynku kamiennej tablicy ku jego czci. Ale to tylko jeden z pomysłów przywrócenia jego pamięci. Proponujemy ustanowić datę urodzenia lub śmierci Łyszczyńskiego Dniem Ateizmu. Co roku w marcu będziemy organizować uroczystości i debaty, a jeśli zgromadzimy dostatecznie duży zespół wokół tego projektu, zamierzamy organizować międzynarodowe kongresy ateistyczne.

  Łyszczyński jest postacią na miarę Giordana Bruna, powszechnie znanego w Europie i na świecie, a jego imię noszą liczne stowarzyszenia, fundacje etc. Trudno byłoby o lepszego patrona dla polskiego ruchu ateistycznego, jak Kazimierz Łyszczyński.

 3. Etykawszkole.pl jest założonym przed dwoma laty portalem internetowym poświęconym promowaniu nauki etyki w szkołach. To nasz wkład w walce o świecką, neutralną światopoglądowo polską szkołę. Nauczyciele znajdą na portalu setki scenariuszy do poprowadzenia lekcji, a rodzice radę i wsparcie w ich walce o wprowadzenie nauczania etyki w szkołach ich dzieci. Portal zdobył już pozycję najważniejszego projektu w Polsce poświęconego temu tematowi. Zamierzamy zajmować stanowisko także w innych tematach dotyczących edukacji szkolnej, która poddawana jest coraz większej krytyce społecznej, jako system zupełnie niedostosowany do wymagań ery informacyjnej. Zapraszamy do współpracy przy tym projekcie nauczycieli etyki, ale nie tylko. Zapraszamy uczniów i ich rodziców, którzy chcieliby zrobić razem z nami coś konkretnego, żeby polska szkoła przestała być XIX wiecznym skansenem, a stała się miejscem przygotowującym młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

  Jest jeszcze inny ważny cel edukacji szkolnej, który nieczęsto sobie uświadamiamy. To edukacja dla demokracji. W demokracji rządy są takie, jacy są wybrani przedstawiciele narodu, a ci są tacy, jaka jest jego zbiorowa mądrość i wiedza. Przymioty te powinna formować szkoła.

 4. Biuro Interwencji Laickich. Biuro zostało powołane do życia przez trzy portale: Racjonalista.pl, Internetową Listę Ateistów i Agnostyków, oraz etykawszkole.pl. Oddział Warszawski PSR przejmie obsługę Biura i zbuduje zespół, który tym się zajmie.

  Będziemy pomagać ludziom, którzy mają kłopoty z racji swojego niereligijnego światopoglądu.

  Chodzi tu m.in. o indoktrynację religijną w szkole lub przedszkolu; zmuszanie do praktyk religijnych w szkole czy w pracy; molestowanie religijne w szpitalu; mobbing na tle światopoglądowym; jawne łamanie zasad neutralności religijnej w szkołach i urzędach publicznych; uciążliwie hałasujące kościoły; odmowę szkoły zorganizowania lekcji etyki jako alternatywy dla katechezy; uniemożliwianie świeckiego pochówku lub ślubu; oskarżenia o obrazę uczuć religijnych; uniemożliwianie dokonania aktu apostazji; inne problemy dotyczące sfery światopoglądowej, wolności sumienia i wyznania oraz neutralności światopoglądowej państwa.

 5. Ateistyczne 4PoryRoku to robocza nazwa naszego projektu integracyjnego. Chodzimy razem na wycieczki po Puszczy Kampinoskiej i nie tylko. Wyjeżdżamy na kilka dni w plener. Chodzi tu nie tylko o wspólne przebywanie na łonie natury, ale też o dyskutowanie w luźnej formie i atmosferze nad sprawami dla nas ważnymi lub wywołującymi wewnętrzne spory.

  Jednym z takich spornych pytań jest: czy i na ile PSR może się angażować w politykę i w jakim zakresie i w jakiej formie może współpracować z partiami politycznymi. Do naszych wypraw dołączają ludzie niezwiązani dotychczas z PSR. Mają okazję poznać zarówno nas, jak i nasze poglądy i działania. Wielu z nich po wspólnej wyprawie w naturę stało się członkami lub sympatykami naszego Stowarzyszenia.

 6. Działania bieżące. Wśród nich można wymienić udział w manifestacjach ulicznych, wiecach i akcjach, jak coroczny krakowski Marsz Ateistów i Agnostyków, warszawska Manifa, czy Parada Równości.

  Zabieramy publicznie głos w ważnych dla nas sprawach światopoglądowych, szczególnie dotyczących walki o świeckie państwo. Piszemy teksty do prasy, udzielamy wywiadów w stacjach telewizyjnych i rozgłośniach radiowych. Sami organizujemy lub bierzemy udział w debatach publicznych organizowanych przez innych na ważne tematy, jak np. zapłodnienie in vitro, krytyka homeopatii jako pseudomedycyny etc.

 7. Nasze zebrania organizacyjne odbywają się na ogół w pierwszym tygodniu każdego miesiąca. O dokładnym czasie i miejscu ogłaszamy. Są poświęcone omawianiu, przygotowaniu i realizacji stałych i doraźnych projektów. Zapraszamy na nie nie tylko członków, ale też sympatyków i tych, którzy zamierzają sprawdzić, czy nimi są. Jesteśmy przekonani, że znajdziecie temat i/lub projekt, w który chcielibyście się zaangażować. Jak widzicie roboty przed nami huk i każda para rąk, a przede wszystkim każdy otwarty, krytyczny umysł, są bardzo mile widziane.

Do zobaczenia!

Zarząd Oddziału Warszawskiego PSR:

Andrzej Wendrychowicz (prezes),

Marian Piotr Jankowski (wiceprezes),

Marek Łukaszewicz (sekretarz),

Jan Reszka (członek).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek