Oficjalny list PSR do przełożonych komendanta Karola Szwalbe w celu wyjaśnienia sytuacji związanej z niesłusznym piętnowaniem zachowań komendanta zgodnych z deklarowanym przez konstytucję RP świeckim charakterem służb publicznych.

Bartłomiej Sienkiewicz

Minister Spraw Wewnętrznych

02-591 Warszawa

Rafał Rajkowski kierownik

Mazowiecki Urząd Wojewódzki wWarszawie

Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Radomiu

Komendant Cezary Popławski

Komenda Wojewódzka Policji

z siedzibą w Radomiu

26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59

Rzecznik prasowy komisarz ALICJA ŚLEDZIONA

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RADOMIU

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Dotyczy działań komendanta Szwalbe związanych z przywracaniem porządku prawnego w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu w obszarze bezstronności światopoglądowej państwa i nieadekwatnych reakcji na te działania

W sierpniu tego roku dowiedzieliśmy się z mediów, że Prokuratura w Radomiu wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez insp. Karola Szwalbego. Jego przewinieniem ma być usunięcie symboli religijnych ze swojego gabinetu, sekretariatu oraz sali konferencyjnej a także zakończenie praktyk uczestniczenia w pielgrzymkach w ramach godzin pracy i w mundurach.W ten sposób komendant miał rzekomo zniechęcać do praktyk religijnych policjantów i obrażać uczucia religijne podwładnych. Z innych relacji medialnych dowiedzieliśmy się, że zaprzestał też nakłaniania policjantów do uczestniczenia w mszach z udziałem biskupa.

Praktyki, które komendant Szwalbe próbował ukrócić, nie tylko są sprzeczne z konstytucyjną zasadą bezstronności światopoglądowej państwa, w którym bezpieczeństwa obywateli ma strzec policja, ale przypominają naciski ideologiczne z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gdy obowiązkowe było uczestnictwo np. w pochodach pierwszomajowych. Nie wiemy, w jaki sposób policjanci w roli pątników mają podnosić bezpieczeństwo obywateli. Zupełnie inaczej wyobrażamy sobie słuszny postulat wyprowadzenia policji zza biurek na ulice. Nie widzimy związku między obecnością symboli religijnych w budynkach policji i wykrywalnością przestępstw. Nie zgadzamy się na realizację potrzeb religijnych policjantów z pieniędzy podatników ani w Radomiu, ani w innych jednostkach policji.

W zaistniałej sytuacji postulujemy dokonanie kontroli w podległych Panu Komendantowi jednostkach i nakazanie, w razie potrzeby, przywrócenie stanu zgodnego z ustrojem Rzeczypospolitej jako państwa gwarantującego bezstronność w kwestiach światopoglądowych, który usiłował przywrócić komendant Karol Szwalbe w podległej mu jednostce. Uważamy również za niezbędne udzielenie przez Pana wszelkiego wsparcia swojemu podwładnemu, żeby mógł zajmować się bezpieczeństwem obywateli, a nie tematami niezwiązanymi z ustawowymi zadaniami policji. Wyrażamy także dezaprobatę dla wywierania nacisków na Komendanta Szwalbe w celu zmuszenia go do wycofania się ze swoich działań, a tym bardzie dla prób zastraszania go i stosowania wobec niego gróźb dymisji, o których donosi prasa. Uprzejmie prosimy o informację na temat kroków, jakie podjął Pan Komendant w celu przywrócenia porządku prawnego w wyżej wymienionej sprawie. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że stosowanie praktyki faktów dokonanych, w tym nielegalnego wieszania symboli religijnych w siedzibie organu władzy państwowej, a następnie traktowanie jako nielegalnego przywracania stanu zgodnego z prawem, nie licuje z zasadami demokratycznego państwa prawa.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

Prezes ZG PSR

Jacek Tabisz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek