„Jeszcze raz stanowczo protestujemy przeciwko finansowaniu budowy świątyni z napiętego budżetu Polski. Apelujemy o rozsądek i refleksję, czy ten zamiar społeczności religijnej, miast stać się symbolem jedności całego Narodu, nie będzie go jeszcze bardziej dzielił i nie stanie się symbolem przywilejów hierarchii Kościoła Rzymskokatolickiego.”

 

Warszawa, 27 lutego 2007 r.

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
ul. Koszykowa 24/1
00-553 Warszawa

Pan
Kazimierz Michał Ujazdowski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracamy się do Pana z apelem o niepodejmowanie działań mających na celu uruchomienie z rezerwy budżetu państwa kwoty 40 milionów złotych na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

Przypominamy, Panie Ministrze, że obywatele Polski to nie tylko katolicy, a Konstytucja RP gwarantuje równość traktowania przez Państwo wszystkim obywatelom, niezależnie od wyznawanej czy niewyznawanej religii (Art.25 pkt.1, Art.32 pkt.1 i 2 Konstytucji RP).

Art. 25.

1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.

Art. 32.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Zwracamy uwagę, iż do Sejmu RP została złożona opinia prawna, sporządzona przez specjalistę od prawa wyznaniowego z Katedry Prawa Wyznaniowego UW dra Pawła Boreckiego, która podważa podstawy prawne wydatkowania pieniędzy publicznych na finansowanie ww. celu.

Jako Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów w żaden sposób nie deprecjonujemy miejsca wartości kulturowych i historycznych w życiu żadnego obywatela, jednak trwamy na stanowisku, że współfinansowanie przez Państwo budowy tak kosztownych monumentów jak Świątynia Opatrzności Bożej, poza tym, że narusza równouprawnienie obywateli, nie powinno mieć miejsca przy obecnym dramatycznym stanie świadczeń socjalnych i służby zdrowia w Polsce.

Wstyd nam za tę część posłów i senatorów parlamentu RP, którzy ograbiają z pieniędzy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, wystawiając pomnik pychy niektórych hierarchów Kościoła Rzymskokatolickiego. Uciekają się przy tym do pokrętnych i nagannych moralnie praktyk, które budzą sprzeciw również u znacznej części społeczności katolickiej w Polsce. Z zażenowaniem obserwujemy próby obejścia prawa za pomocą obłudnych tłumaczeń i ustaw.

Naszym zdaniem ludzie niewykształceni, ludzie głodni, żyjący poniżej minimum socjalnego, ludzie chorujący, niemający za co kupić lekarstw, nie są i nie będą w stanie obcować z żadną kulturą — również z tą wspieraną za należące im się na zasadzie solidaryzmu społecznego pieniądze.

Pragniemy również przypomnieć, że jako członkowie Unii Europejskiej musimy liczyć się z postrzeganiem Polski przez poszczególne kraje członkowskie. Przy świeckiej polityce Wspólnoty Polska może być odbierana jako państwo wyznaniowe, dyskryminujące mniejszości. Nie sądzimy, aby ten obraz pomógł w przywróceniu i tak poważnie nadwątlonej pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Jeszcze raz stanowczo protestujemy przeciwko finansowaniu budowy świątyni z napiętego budżetu Polski. Apelujemy o rozsądek i refleksję, czy ten zamiar społeczności religijnej, miast stać się symbolem jedności całego Narodu, nie będzie go jeszcze bardziej dzielił i nie stanie się symbolem przywilejów hierarchii Kościoła Rzymskokatolickiego.

W imieniu Zarządu PSR:
Mariusz Agnosiewicz
Nina Sankari

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek