§1. Zarząd obraduje na wirtualnych posiedzeniach w następujący sposób:

1. Wirtualne posiedzenia zarządu zwoływane są raz na dwa tygodnie, o godz. 21:30.

2. Składanie wniosków, projektów uchwal, tematów pod obrady odbywa się nie później niż 7 dni przed posiedzeniem.

3. Dyskusja nad zaproponowanymi wnioskami, projektami uchwał odbywa się nie później niż 3 dni przed posiedzeniem.

4. Ogłaszanie porządku obrad odbywa się nie później niż 2 dni przed posiedzeniem.

5. Sekretarz sporządza i ogłasza notatkę z posiedzenia zarządu wraz z listą podjętych decyzji (uchwał) nie później niż 5 dni po zebraniu.

6. Podczas posiedzeń odbywają się obrady według ustalonego wcześniej porządku.

7. Podczas posiedzeń odbywają się głosowania projektów uchwał wniesionych pod obrady z możliwością zgłaszania wolnych wniosków po wyczerpaniu porządku obrad. Jeśli porządek obrad nie zostanie wyczerpany, jego elementy zostają przeniesione na następne posiedzenie lub wyznacza się konkretny termin na podjecie decyzji przez zarząd.

8. E-maile z projektami uchwał mają tytuły w postaci sygnatury: ABC 00-00-00/000, gdzie ABC pierwsze trzy litery nazwiska osoby składającej projekt.

§2. Realizacja projektów

1. Aby uchwalić projekt do realizacji musi zgłosić się co najmniej jeden kandydat na koordynatora. Co najmniej na tydzień przed podjęciem uchwały o zatwierdzeniu projektu projektodawca powinien umieścić wątek na forum zawierający prezentację projektu oraz zaproszenie do zgłaszania się do zespołu.

2. Zarząd zatwierdza ogólny kształt danego projektu, koordynatora oraz, w razie potrzeby, zespół odpowiedzialny za realizacje projektu.

3. W zespole projektowym powinien być obecny przynajmniej jeden członek Zarządu. Jeśli w projekcie nie bierze udziału żaden członek Zarządu, koordynator jest odpowiedzialny za bieżące informowanie Zarządu o przebiegu projektu.

4. Zespół projektowy jest odpowiedzialny za wszelkie decyzje w ramach projektu. Decyzje podejmowane są większością głosów, w razie równej liczby głos decydujący przypada koordynatorowi.5. Zespół projektowy składa Zarządowi sprawozdanie z realizacji projektu po planowanej dacie jego zamknięcia a w razie projektu bez daty zakończenia — raz na pół roku.

Regulamin ustalony uchwałami ZG PSR z 15.4.2008 i 8.7.2008.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek