Dnia 12 listopada 2013 roku ZG PSR we współpracy z członkami GKR uchwalił regulamin zarządzania forami wewnętrznymi i wydarzeniami na Facebooku

 

Zasady tworzenia regulaminu forum wewnętrznego PSR:

 1. Prostota i zrozumiałość reguł.
 2. Otwartość na wyrażanie najbardziej nawet kontrowersyjnych opinii.
 3. Bezwzględny zakaz stosowania wulgaryzmów ( na podstawie http://slowniki.zoni.pl/?s=wulgaryzmy_list&lit=C ).

Regulamin zarządzania forami wewnętrznymi i wydarzeniami PSR na Facebooku.

 1. Prawo do posługiwania się przez dane forum znakiem i nazwą Stowarzyszenia przyznawane jest wyłącznie przez Zarząd Główny PSR. ZG PSR może również to prawo odebrać.
 2. Administratorzy zarządzają forum wewnętrznym oddziałowym lub ogólnym na podstawie niniejszego Regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny PSR.
 3. Wszystkie fora oddziałowe (strony oraz grupy) traktowane są jako fora wewnętrzne. Grupa PSR, oraz grupy i strony tematyczne są traktowane jako fora zewnętrzne i nie dotyczą ich punkty 11 i 13. Usuwanie osób łamiących zasady forów zewnętrznych odbywa się za decyzją moderatora zwyczajnego, procedura opisana w punkcie 6 ma w tym wypadku zastosowanie jedynie wobec członków PSR.
 4. Administratorem forum wewnętrznego oddziałowego lub ogólnego nie może być osoba skazana wyrokiem Sądu Koleżeńskiego. Osoba skazana wyrokiem Sądu Koleżeńskiego zostaje bezzwłocznie pozbawiona praw administracyjnych na forach PSR (wewnętrznych oddziałowych oraz ogólnych). Dokonuje tego przewodniczący Sądu Koleżeńskiego jednocześnie z przedstawieniem wyroku osobie skazanej.
 5. Wydarzenie na Facebooku posługujące się logo PSR nie może być zakładane i moderowane przez osoby skazane wyrokiem Sądu Koleżeńskiego, osoby związane z wydarzeniem mają prawo usuwać z niego wszelkie wpisy nie dotyczące wydarzenia. Założenie wydarzenia na Facebooku posługującego się logo, lub nazwą PSR wymaga zgody władz danego oddziału, lub ZG PSR. Zgoda może być jednorazowo przyznana na wydarzenia cykliczne.
 6. Nadzwyczajne uprawnienia administratora w postaci czasowego – maksymalnie 6-miesięcznego ograniczenia dostępu do forów wewnętrznych osób szkodzących Stowarzyszeniu swoimi postami, komentarzami i inną działalnością, posiada ciało złożone z Prezesa PSR, Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Ponowne przyjęcie na forum odciętej od forów osoby, na jej wniosek skierowany do Zarządu Głównego, zatwierdzone musi zostać również przez to ciało, które podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów. Członkowie tego ciała zostają mianowani administratorami nadzwyczajnymi forów, lecz działać mogą WYŁĄCZNIE kolegialnie, zgodnie z uprawnieniami określonymi w niniejszym punkcie. Doraźne kompetencje służące ograniczeniu szkodliwych działań na forum, nie wykluczają w żaden sposób możliwości występowania każdej ze stron, z umotywowanymi wnioskami do Głównego Sądu Koleżeńskiego PSR. Nie dotyczy to – ze zrozumiałych względów – usuniętych czasowo z forów sympatyków PSR, nie podlegających statutowej procedurze postępowań w sądzie koleżeńskim.

 7. Administratorami zwyczajnymi forum wewnętrznego PSR zostają osoby mianowane przez Zarząd PSR.
 8. Administratorami zwyczajnymi forum wewnętrznego Oddziału PSR zostają osoby mianowane przez Zarząd Oddziału.
 9. Wobec osób łamiących regulamin forum administrator zwyczajny może zastosować ostrzeżenie, a następnie usunięcie z forum na okres tygodnia. Usunięcie z forum na stałe może nastąpić wyłącznie poprzez stosowny wniosek do administratorów nadzwyczajnych i przy ich aprobacie wg zasad określonych w punkcie 4.
 10. Użytkownikiem każdego z forów PSR zostać może każdy członek PSR niezależnie od przynależności do Oddziału.
 11. Użytkownikiem danego forum wewnętrznego zostać może również osoba formalnie niezwiązana z PSR, ale uznana za sympatyka Stowarzyszenia i zaakceptowana przez minimum dwóch administratorów zwyczajnych danego forum wewnętrznego.
 12. Na forum panuje zakaz używania wulgaryzmów wg listy wulgaryzmów ze strony http://slowniki.zoni.pl/?s=wulgaryzmy_list.
 13. Zakazane jest upublicznianie wszelkich treści z forów wewnętrznych PSR. Prowadzone tu dyskusje mają charakter WEWNĘTRZNY i upublicznianie ich wymaga zgody Zarządu Stowarzyszenia lub Oddziału.
 14. Usuwane będą posty powielone i komercyjne.
 15. Użytkownik forum nie może zamieścić więcej niż dwóch komentarzy pod rząd w wątku.
 16. Usunięcie postu przez administratora będzie opatrzone publiczną informacją dotyczącą faktu i powodu usunięcia wpisu.
 17. Usuwanie komentarzy z wątku przez autora wątku możliwe jest wyłącznie po zastrzeżeniu: [wątek moderowany].
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek