Dom Wszystkich Polska (dalej DWP) oraz Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (dalej PSR), zwane dalej Stowarzyszeniami, w duchu współpracy, wzajemnej pomocy oraz przyjaźni, niniejszym postanawiają:

 

I. Stowarzyszenia będą wspólnie działać na rzecz propagowania państwa świeckiego, respektowania wartości konstytucyjnych oraz umocnienia neutralności światopoglądowej Państwa.

II. Ponadto Stowarzyszenia zobowiązują się do wzajemnej współpracy zgodnej z ich statutowymi wytycznymi w zakresie:

a) upowszechniania zasad demokratycznego państwa prawa

b) popierania wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności działalności naukowej, edukacyjnej i kulturowej

c) popularyzacji inicjatyw naukowych oraz edukacyjnych

III. Stowarzyszenia zobowiązują się do opublikowania na swoich stronach internetowych treści niniejszej umowy.

IV. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch, jednoznacznie brzmiących egzemplarzach, podpisanych przez wyznaczone organy Stowarzyszeń.

V. Umowa może zostać zmieniona lub uzupełniona za zgodą obu Stowarzyszeń.

VI. Wypowiedzenie umowy odbywa się z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia na wniosek jednego ze Stowarzyszeń.

DOM WSZYSTKICH POLSKA         POLSKIE STOWARZYSZENIE RACJONALISTÓW

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. View more
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie name Active
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej. „Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.). Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek