• Regulamin zarządzania forami wewnętrznymi i wydarzeniami PSR na Facebooku

  Regulamin zarządzania forami wewnętrznymi i wydarzeniami PSR na Facebooku

  Dnia 12 listopada 2013 roku ZG PSR we współpracy z członkami GKR uchwalił regulamin zarządzania forami wewnętrznymi i wydarzeniami na Facebooku

 • Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

  Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

  Główna Komisja Rewizyjna (GKR) jest organem kontrolnym PSR i działa na podstawie Statutu PSR (§ 29 i 30), uchwał Walnego Zgromadzenia Członków/Zgromadzenia Delegatów oraz niniejszego Regulaminu.   § 1.   Główna Komisja Rewizyjna (GKR) składa się z 3 do 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne lub Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów. Do kompetencji GKR należą…

 • Regulamin ZG PSR z 24 czerwca 2013 roku

  Regulamin ZG PSR z 24 czerwca 2013 roku

  Regulamin ZG PSR z 24 czerwca 2013 roku, poprawiony 3 września 2013 roku.  Niniejszy regulamin tworzony jest zgodnie paragrafem 26 punkt 6. Regulamin nie reguluje spraw które są zawarte w statucie, a w szczególności paragraf 28 punkt 4 podpunkt 1 – 5. Przedmiotem regulaminu jest sposób pracy ZG.

 • Umowa o współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów a Towarzystwem Humanistycznym

  Umowa o współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów a Towarzystwem Humanistycznym

  Dnia 25 sierpnia 2013 roku, we Wrocławiu, podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów a Towarzystwem Humanistycznym. Treść uchwały zawarta jest w tym dokumencie.

 • Sprawozdanie z działalności ZG PSR, rok 2012

  Sprawozdanie z działalności ZG PSR, rok 2012

  Sprawozdanie zostało sporządzone w półokresie dwuletniej kadencji ZG PSR z prezesem Jackiem Tabiszem i przedstawione na zjeździe w Warszawie w grudniu 2012 roku. W związku z tym, że nie towarzyszyło mu zdanie obowiązków ZG, miało, […]

 • Stanowisko w sprawie komendanta Karola Szwalbe

  Stanowisko w sprawie komendanta Karola Szwalbe

      Jako Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów i Towarzystwo Kultury Świeckiej popieramy starania Komendanta Policji w Radomiu – inspektora Karola Szwalbe oraz innych urzędników państwowych i samorządowych, a także przedstawicieli wszystkich służb państwowych, o przestrzeganie konstytucyjnej zasady bezstronność (neutralności) władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, a także europejskich norm  zachowania świeckiego charakteru przestrzeni publicznej.

 • Uchwała ZG PSR 4/8/2013. W sprawie nagłaśniania materiałów Rady Eks-muzułmanów z Wielkiej Brytanii (CEMB).

  Uchwała ZG PSR 4/8/2013. W sprawie nagłaśniania materiałów Rady Eks-muzułmanów z Wielkiej Brytanii (CEMB).

  Rada Eks- muzułmanów z Wielkiej Brytanii znana jest z nagłaśniania spraw osób prześladowanych za niezależność myślenia, racjonalizm, obronę praw kobiet, dążenie do wolności i ateizm.

 • Współpraca Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów z Klubem Sceptyków Polskich

  Współpraca Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów z Klubem Sceptyków Polskich

  Dnia 1 sierpnia 2013 roku odbyło się we Wrocławiu spotkanie członków PSR z dr Tomaszem Witkowskim, liderem KSP i Racjonalistą Roku. Spotkanie poświęcone było płaszczyznom współpracy obu stowarzyszeń. Przedstawiono następujące propozycje:

 

 
EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek