• Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego PSR

  Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego PSR

  § 1 Główny Sąd Koleżeński PSR z siedzibą w Warszawie działa na podstawie Statutu i niniejszego regulaminu. § 2 1. Kadencja Głównego Sądu Koleżeńskiego trwa 1 rok. 2. Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, który kieruje […]

 • Statut PSR obowiązujący do 1.12.2013

  Statut PSR obowiązujący do 1.12.2013

  Jest to najważniejszy dokument naszego Stowarzyszenia. Określa cele, metody działania i strukturę całego PSR.

 • Deklaracja amsterdamska 2002

  Deklaracja amsterdamska 2002

  Humanizm jest wynikiem długiej tradycji wolnomyślicielskiej, która zainspirowała wielu myślicieli, reformatorów i artystów oraz stanowiła podstawę dla nauki.

 • Podstawy programowe PSR

  Podstawy programowe PSR

  Podstawy programowe i etyczne PSR są ideową konkretyzacją celów i wizji stowarzyszenia racjonalistów. Treść tego projektu jest głównie wynikiem naszych dotychczasowych rozmów i spotkań w okresie prenatalnym Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.

 • Deklaracja ideowa, albo akt erekcyjny PSR

  Deklaracja ideowa, albo akt erekcyjny PSR

  „Przekonani o potrzebie wspólnych działań na rzecz rozwoju jednostki i społeczeństwa według idei racjonalności, będącej postawą i światopoglądem, wedle którego człowiek jest w stanie poznawać świat i coraz lepiej go rozumieć…”

 • Cele Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów i sposoby ich realizacji

  Cele Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów i sposoby ich realizacji

  Wyciąg ze Statutu naszego Stowarzyszenia (§ 9 i § 10).

 • Członkowie PSR, ich prawa i obowiązki

  Członkowie PSR, ich prawa i obowiązki

  Członkowie PSR, ich prawa i obowiązki § 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) założycieli, 2) zwyczajnych, 3) wspierających, 4) korespondentów, 5) honorowych, 6) kandydatów. § 12. Podmioty, które mogą być członkami Stowarzyszenia Członkami Stowarzyszenia […]

 • Manifest humanistyczny 2000

  Manifest humanistyczny 2000

  Humanizm globalny ma ambicję wskazania dalekosiężnych i osiągalnych celów. Na tym polega zasadnicza różnica między humanizmem i tradycyjną moralnością opartą na religii. O NOWY GLOBALNY HUMANIZM I. PREAMBUŁA Humanizm jest postawą światopoglądową w etyce, nauce i filozofii, która zmieniła […]

 

 
EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek